Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.08.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2018, zakładający m.in. wzrost PKB na poziomie 3,8% w przyszłym roku wobec 3,6% oczekiwanych w tym roku oraz z deficytem budżetu centralnego nie przekraczającym 41,5 mld zł, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

"Głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez rząd pozostaje wspieranie solidarnościowej polityki społecznej i wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności finansów publicznych" - czytamy w komunikacie.

W projekcie budżetu państwa na 2018 rok zaplanowano:

- dochody budżetu państwa: 355,7 mld zł,

- wydatki budżetu państwa: 397,2 mld zł,

- deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż: 41,5 mld zł.

- deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie 2,7% PKB, podano dalej.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne: wzrost PKB (w ujęciu realnym o 3,8%), średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (2,3%), wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (6,3%), wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym o 5,9%).

Projekt budżetu na 2018 r. spełnia kryteria stabilizującej reguły wydatkowej oraz deficytu sektora finansów według metodyki unijnej niższego niż 3% PKB, podkreślono również.

"Po stronie wydatkowej budżetu państwa zabezpieczono środki zarówno na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań rządu, jak również na realizację nowych zadań. Zapewniono m.in. kontynuację finansowania programu 'Rodzina 500+' oraz rewaloryzacji emerytur i rent z 2017 r." - czytamy także.

Uwzględniono także m.in. skutki wynikające z:

- obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn;

- waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2018 r. na poziomie 102,7%; wzrostu wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Polski;

- kontynuacji zadań restrukturyzacyjnych w sektorze górnictwa węgla kamiennego;

- dofinansowania do bezpłatnych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dla osób, które ukończyły 75. rok życia;

- finansowania zadań w obszarze mieszkalnictwa, w tym pakietu "Mieszkanie+";

- finansowania Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020;

- dalszego podwyższenia tzw. kwoty wolnej.

"Na poziom dochodów podatkowych w 2018 r. wpływ będzie miała kontynuacja działań z 2017 r. oraz nowe działania mające odbudować dochody podatkowe i uszczelnić system podatkowy. Do działań tych należą m.in.:

- rozbudowa zdolności analitycznych aparatu skarbowego (tworzenie wyspecjalizowanych zespołów analitycznych, wdrożenie analizatorów Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), rozszerzenie stosowania JPK, wykorzystanie zaawansowanej analityki oraz zagranicznych źródeł danych, powstanie centralnej bazy danych dla potrzeb realizacji procedur analitycznych oraz centralizacja procesu analiz, podniesienie kompetencji ludzkich zasobów analitycznych);

- utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej oraz wzrost skuteczności poboru i prowadzonych działań kontrolnych i karno-skarbowych (intensyfikacja walki w terenie z mafiami VAT-owskimi, skuteczna eliminacja tzw. słupów, skuteczne wdrożenie pakietu paliwowego, zmiana procedur kontrolnych);

- wprowadzenie w 2017 r. systemu monitorowania drogowego przewozu towarów (system SENT);

- wprowadzenie tzw. mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) i systemu STIR przeciwdziałającego wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych;

- uszczelnienie w obszarze podatków dochodowych, w tym cen transferowych;

- rozpoczęcie procesu wdrażania systemu elektronicznych kas fiskalnych on-line;

- opodatkowanie akcyzą dwóch nowych wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich;

- uszczelnienie systemu podatkowego, jeśli chodzi o obrót suszem tytoniowym poprzez objęcie krajowej produkcji tytoniu monitoringiem i nadzorem;

- uszczelnienie systemu podatkowego, jeśli chodzi o wiele innych branż i kategorii towarów" - podało CIR.

Projekt ustawy budżetowej na 2018 rok uwzględnia budżet środków europejskich, w którym zaplanowano:

- dochody budżetu środków europejskich: 64,8 mld zł,

- wydatki budżetu środków europejskich: 80,2 mld zł,

- deficyt budżetu środków europejskich: 15,5 mld zł.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem