Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 25.08.2017 (ISBnews) - Eurocash odnotowało 62,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 52,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Eurocash podkreślił, że został poszkodowany przez podmioty zewnętrzne uczestniczące w mechanizmie wyłudzania VAT, w związku z czym wyniki finansowe zostały obciążone jednorazową rezerwą na potencjalne zobowiązania w podatku VAT.

"Zaraportowane wyniki finansowe uwzględniają jednorazowe obciążenia, które wynikają z przeprowadzonego przez Eurocash audytu wewnętrznego. Wykazał on, że spółka była wykorzystywana przez podmioty zewnętrzne uczestniczące w mechanizmie wyłudzania VAT. Negatywny wpływ tego zdarzenia na zysk netto Eurocash w 2017 r. wynosi około 114 mln zł, tj. 0,82 zł na akcję. Negatywny wpływ na skonsolidowany dług netto Eurocash wyniesie natomiast niemal 96 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Sytuacja ta nie wpłynie na politykę dywidendową Eurocash - podała także spółka.

W sierpniu br. Eurocash zakończył obszerne i szczegółowe badanie dotyczące rozliczeń VAT w latach 2013-2017. Przeprowadzona przez zarząd analiza wskazuje na to, że spółka była wykorzystywana w mechanizmie wyłudzania VAT przez grupę podmiotów zewnętrznych w transakcjach dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. W efekcie, Eurocash może być zobowiązany do zwrotu Skarbowi Państwa podatku VAT. Zgodnie z szacunkiem zarządu, kwota zwrotu może wynieść blisko 121,5 mln zł, podano także w materiale.

"Nasze wewnętrzne śledztwo potwierdziło, że zostaliśmy oszukani. Materiał dowodowy jest obszerny. Przekazaliśmy go Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu wraz z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa. Mamy nadzieję, że pomoże on w śledztwie. Jednocześnie wpłaciliśmy do urzędu skarbowego zabezpieczenie ewentualnego zobowiązania podatkowego, a w przyszłości będziemy dochodzić naprawienia naszej szkody od sprawców. Ze względu na dobro śledztwa spółka powstrzyma się od dalszego komentowania tej sprawy" - powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash Jacek Owczarek, cytowany w komunikacie.

W ocenie zarządu Eurocash, zapłata potencjalnego zobowiązania w podatku VAT nie wpłynie na możliwość prowadzenia normalnej działalności przez Grupę Eurocash, ani na jej politykę dywidendową. Może mieć natomiast istotny negatywny wpływ na wyniki spółki, co zostało już ujęte w sprawozdaniu za II kwartał br.

"Negatywny wpływ na zysk netto Eurocash w 2017 r. wynosi około 114 mln zł (0,82 zł na akcję). Negatywny wpływ na skonsolidowany dług netto Eurocash wyniesie natomiast niespełna 96 mln zł. Jest to kwota, jaką Eurocash wpłacił do urzędu skarbowego i odpowiada wartości potencjalnego zobowiązania z tytułu VAT (121,5 mln zł), pomniejszonego o nadpłacony CIT" - czytamy dalej.

Znormalizowany zysk netto Grupy Eurocash w II kwartale 2017 r. wyniósł blisko 53 mln zł i był na zbliżonym poziomie co w II kwartale 2016 r., a w całym pierwszym półroczu br. wyniósł niemal 38 mln zł wobec 55 mln zł przed rokiem, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 39,56 mln zł wobec 70,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 6 084,4 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 5 340,77 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 77,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 53,66 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 11 277,56 mln zł w porównaniu z 10 104,81 mln zł rok wcześniej.

"W całym pierwszym półroczu br. skonsolidowane przychody wyniosły prawie 11,3 mld zł, co oznacza wzrost o blisko 12% r/r. Głównym motorem wzrostu sprzedaży były przejęcia spółek, a także ekspansja organiczna i rozwój nowych projektów" - czytamy w komunikacie.

Skonsolidowana rentowność brutto na sprzedaży w II kwartale br. przekroczyła 11% i była o 0,55 pkt proc. wyższa niż w analogicznym okresie 2016 r. Przełożyło się to na wzrost zysku brutto na sprzedaży o 20% do 670 mln zł. W całej I poł. 2017 r. marża brutto sięgnęła 10,8% (wzrost o 0,7 pkt proc.), a zysk brutto na sprzedaży przekroczył 1,2 mld zł (+19% r/r), podano także.

"Znormalizowana EBITDA, czyli bez uwzględnienia powyższych zdarzeń o charakterze jednorazowym, wyniosła w II kwartale br. ponad 120 mln zł, co oznacza wzrost o 9% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. Znormalizowana EBITDA za I półrocze 2017 r. była na porównywalnym poziomie co w ubiegłym roku i sięgnęła 158 mln zł. Wpływ na poziom EBITDA w omawianym okresie miały inwestycje Grupy Eurocash w rozwój dystrybucji produktów świeżych do Delikatesów Centrum oraz rozwój nowych formatów detalicznych, takich jak Duży Ben, Kontigo, 1minute, czy abc na kołach" - wskazała też spółka.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-II kw. 2017 r. wyniosła 75,97 mln zł wobec 33,13 mln zł zysku rok wcześniej.

W II kwartale Grupa Eurocash zanotowała ponad 260 mln zł przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, co - pomimo wypłaty ponad 100 mln zł dywidendy - pozwoliło obniżyć wskaźnik długu netto do poziomu 1,1x znormalizowana EBITDA na koniec czerwca br. z poziomu 1,36x EBITDA kwartał wcześniej, podała też spółka.

"Mamy bardzo dobrą sytuację płynnościową i bezpieczny poziom zadłużenia. Na koniec czerwca br. wskaźnik zadłużenia netto kształtował się na poziomie 1,1x znormalizowana EBITDA. Kwota, jaką wpłaciliśmy do urzędu skarbowego, będzie widoczna w rachunku przepływów pieniężnych za III kwartał. Jeśli uwzględnilibyśmy tę płatność już na koniec II kwartału, to wskaźnik zadłużenia netto do raportowanej EBITDA wzrósłby do 1,8x. Byłby zatem na bezpiecznym poziomie" - skomentował Owczarek.

Grupa Eurocash to największa polska grupa zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych, chemii gospodarczej, alkoholu i wyrobów tytoniowych (FMCG). W ramach prowadzonych przez Grupę Eurocash sieci franczyzowych i partnerskich skupionych jest ok. 13 tysięcy niezależnych sklepów detalicznych. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.