Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Przegląd prasy

Warszawa, 29.08.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita

--W tym roku spółki z udziałem Skarbu Państwa podnoszą wynagrodzenia szybciej niż w 2016 r.

--Polska Grupa Górnicza proponuje małym i średnim ciepłowniom produkującym dla sektora komunalnego wyższe ceny czarnego paliwa i to bez gwarancji dostarczenia go w potrzebnej ilości i jakości

--Systemy zbierające dane o sytuacji na drogach mają usprawnić ruch i poprawić bezpieczeństwo

-- Dochody do 8 tys. zł rocznie będą zwolnione z podatku od osób fizycznych - wynika z zapowiedzi Mateusz Morawieckiego, wicepremiera, ministra finansów i rozwoju

Dziennik Gazeta Prawna

--Ministerstwo Finansów chce uzupełnić od 2018 r. pakiet przewozowy o olej rzepakowy; od przyszłego roku przepisy obejmą też transport kolejowy

--Połowa zdobywających uprawnienie emerytalne jest zdecydowana przejść na emeryturę w pierwszym możliwym terminie

--Należąca do czeskiego EPH kopalnia w Czechowicach-Dziedzicach negocjuje z pomocą polskiego rządu umowę na dostawy węgla

Puls Biznesu

--Szwedzka sieć IKEA uruchamia w centrum Warszawy punkt obsługi mikro- i małych przedsiębiorstw - to pierwszy taki projekt IKEA na świecie

-- 6 % Polaków ankietowanych przez Instytut Gallupa ma pracę w pełnym wymiarze godzin, która ich w pełni zadowala

--Firma wydobywcza rodziny Kulczyków ma szanse wrócić do produkcji ropy w ogarniętej dotychczas strajkami Tunezji

--Stacjonarny rynek droższego obuwia jest już tak przesycony, że w perspektywie dwóch-trzech lat ktoś będzie musiał z niego wypaść

ISBnews

--Zakłady Magnetyzowe Ropczyce odnotowały 2,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 1,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Stanisław Cieszkowski złożył rezygnację z funkcji prezesa Firmy Oponiarskiej Dębica (FO Dębica) z dniem 28 sierpnia 2017 r., poinformowała spółka.

--APS Energia odnotowała 3,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 4,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Skarbiec Holding odnotował 32,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2016/17 (od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 2017) wobec 12,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Pelion odnotował 3,51 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 4,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło z Polskim LNG S.A. aneks do umowy regazyfikacji z 18 marca 2010 r, zgodnie z którym od 1 stycznia 2018 r. do 1 stycznia 2035 r. PGNiG zarezerwowało dodatkowe 35% mocy regazyfikacji w terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, podała spółka.

--Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny programu emisji obligacji MCI.PrivateVentures FIZ (MCI.PV), na który składają się subfundusze MCI.TechVentures oraz MCI.EuroVentures, podała spółka. Program przewidziany jest do łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 200 mln zł.

--Urząd Regulacji Energetyki (URE) ustalił kwotę korekty końcowej kosztów osieroconych dla niektórych wytwórców z grupy kapitałowej PGE, stanowiących obecnie oddziały PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) na +938 mln zł. Korekta końcowa kosztów osieroconych będzie miała wpływ na raportowane przychody i zysk EBITDA grupy kapitałowej PGE w roku 2017 w wysokości +1 212 mln zł, podała spółka.

--Beskid Media unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczącego zaprojektowania i budowy światłowodowej sieci szerokopasmowego internetu, którego przedmiotem jest kompleksowe wykonanie sieci szerokopasmowej w modelu FTTH w technologii GPON w Obszarze Bielski część B, podało Wasko.

--Grupa Introl zanotowała szacunkowo w I półroczu 2017 r. skonsolidowane przychody na poziomie 171,44 mln zł, zysk brutto 6,18 mln zł i zysk netto 3,87 mln zł, podała spółka.

--Serinus Energy Inc. będzie kontynuowała dialog z władzami Tunezji i z Entreprise Tunisienne D'Activites Petrolieres ( ETAP) - swoim parterem na polu Sabria w celu ustalenia, czy mogła będzie wznowić produkcję na swoich polach naftowych w bezpiecznym środowisku, oferującym wystarczającą pewność, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie wystąpią dalsze zakłócenia produkcji, poinformowała spółka.

--Spółka zależna Arctic Paper, Rottneros AB , wyemitowała obligacje o wartości 179 mln zł, podała spółka.

--Unibep zawarł z Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku trzech umów na realizację inwestycji drogowych na terenie województwa podlaskiego, poinformowała spółka. Łączna szacowana wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji tych umów, dotyczących odcinków DK 66, 8 i 63, wyniesie ok. 20,52 mln zł netto, podano także.

--Stopień zaawansowania budowy bloku energetycznego 910 MW w elektrowni Jaworzno III osiągnął 40%, podał Tauron Polska Energia.

--PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) podpisały z Torpolem umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Szczytno-Ełk", podała spółka. Wartość umowy wyniesie 289,5 mln zł netto, tj. 356,1 mln zł brutto.

--Sygnity wystąpiło do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy z roszczeniem przeciwko podwykonawcy, z którym współpracuje w związku z wieloletnim projektem z zakresu administracji publicznej o zapłatę kwoty ok. 21 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi jako odszkodowanie za nienależyte wykonanie przez pozwanego zobowiązań z tytułu łączącej strony umowy podwykonawczej, podała spółka.

--PKO Bank Polski czeka na dalsze procedowanie prezydenckiego projektu w sprawie kredytów hipotecznych we frankach, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.

--Polimex-Mostostal chce pozyskiwać największe zamówienia w sektorze paliwowo-energetycznym w Polsce, poinformował prezes Antoni Józwowicz. Liczy m.in. na zdobycie kontraktu na budowę Elektrowni Ostrołęka C, a w dalszej perspektywie także na udział w budowie gazociągu Baltic Pipe i polskiej elektrowni jądrowej.

--PKO Bank Polski ocenia, że jego zysk netto osiągnięty w 2017 roku będzie lepszy od wyniku za 2016 rok, nawet z uwzględnieniem pozytywnego wpływu transakcji Visa Europe na ubiegłoroczny zysk, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło.

--Wzrost kredytów korporacyjnych w sektorze sięgnie ok. 7-8% w 2018 roku, zaś pozytywne trendy powinny pojawić się już w ostatnim kwartale tego roku, poinformował wiceprezes PKO Banku Polskiego Piotr Mazur.

--PKO Bank Polski oczekuje, że II połowa roku przyniesie kontynuację pozytywnych trendów w działalności biznesowej banku, poinformował wiceprezes Bartosz Drabikowski.

--Stelmet planuje, że jego capex wyniesie ok. 30 mln zł w kolejnym roku finansowym (który rozpocznie się 1 października 2017 r.), z czego 20 mln zł to koszty związane z budową zakładu produkcyjnego architekturę ogrodową i zakładu produkcyjnego pelletu w Grudziądzu, zaś ok. 10 mln zł przypadnie na inwestycje odtworzeniowe, poinformował członek zarządu Piotr Leszkiewicz.

--Polimex-Mostostal ocenia, że uzyskanie zrównoważonej struktury przychodów z działalności podstawowej (bez największych projektów) nastąpi w ciągu 3-4 lat. Z działalności podstawowej grupa chce mieć 1,7-1,9 mld zł sprzedaży rocznie, poinformowali członkowie zarządu.

--Polimex-Mostostal za ok. 4 miesiące zakończy prace nad operacjonalizacją przyjętego w maju br. planu rozwoju grupy na lata 2017-2023, poinformowali członkowie zarządu.

--Ambicją Polimeksu-Mostostalu na II półrocze 2017 jest co najmniej podwojenie wyników z I połowy roku, poinformował wiceprezes Andrzej Juszczyński.

--Stelmet zakłada, że budowa zakładu do produkcji pelletu w Grudziądzu potrwa do końca 2017 r., zaś jego rozruch nastąpi w I kw. 2018 r., poinformował wiceprezes Przemysław Bieńkowski.

--Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom PKO Banku Polskiego wyniósł 204,6 mld zł na koniec czerwca br. i wzrósł o 6,8% r/r. Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem (NPL) spadła r/r do 5,7% z 6,5% rok wcześniej, podał bank.

--Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) sfinalizował pierwszą umowę w ramach programu Jeremie w woj. zachodniopomorskim, podał bank. W ramach inwestycji przeprowadzona zostanie modernizacja obiektu Trofana Active w Międzyzdrojach wraz z modernizacją obiektu Pałacyk Trofana. Pożyczka Jeremie na to przedsięwzięcie przekracza kwotę 23 mln zł.

--Spółka zależna Vistal Gdynia, Vistal Stocznia Remontowa rozpoczęła negocjacje sprzedaży nieruchomości o powierzchni około 35 tys. m2, w tym nabrzeża o długości 440 mb, w Gdyni na Nabrzeżu Węgierskim na rzecz Zarządu Morskiego Portu Gdynia, poinformowała spółka.

--Globe Trade Centre (GTC) pozyskało refinansowanie i nowe kredyty w wysokości niemal 400 mln euro w formie wyemitowanych obligacji oraz kredytów projektowych i budowlanych w ciągu I połowy 2017 r., podała spółka.

--WDX odnotowało 3,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 3,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Arctic Paper odnotowało 14,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 11,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Mercor otrzymał wezwanie do zapłaty kary umownej w wys. 20 mln zł od Assa Abloy w związku z naruszeniem klauzuli umowy (z 6 września 2013 r.) dotyczącej zakazu działalności konkurencji po jej ustaniu, podała spółka. Mercor uważa wezwanie jest bezpodstawne.

--Stelmet odnotował 13,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2016/2017 (tj. w II kw. 2017 r.) wobec 32,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Portfel zamówień grupy kapitałowej Polimeksu-Mostostalu pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 2,7 mld zł, w tym na bieżący rok - 1,3 mld zł, podała spółka.

--Inpro odnotowało 3,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 3,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Polimex-Mostostal odnotował 34,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 52,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Impexmetal odnotował 72,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 61,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--PKO BP odnotował 857 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 873 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem