Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.08.2017 (ISBnews) - Cognor odnotował 5,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 0,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 22,08 mln zł wobec 24,1 mln zł zysku rok wcześniej.

"EBIT oraz EBITDA uległy lekkiemu zmniejszeniu odpowiednio o 2 mln zł oraz o 1,4 mln zł. Marża EBITDA spadła z 9% do 7,9% głównie w wyniku wzrostu poziomu przychodów. Kursy walutowe miały pewien negatywny wpływ na działalność operacyjną przy średnim kursie euro do złotego niższym o 3,4% w porównaniu do średniego kursu w drugim kwartale 2016 roku" - czytamy w raporcie.

EBITDA wyniosła 32 mln zł wobec 33,4 mln zł rok wcześniej.

"Nasze wyniki były wsparte przez dalszą poprawę spreadów przerobowych. Różnica ceny pomiędzy średnią ceną sprzedaży kęsów i wyrobów finalnych a średnią ceną zakupu złomu powiększyła się odpowiednio o 252 zł do tony oraz o 171 zł do tony. Efekt wynikający z metody wyceny zapasów FIFO był w ostatnim kwartale pomijalny podczas gdy w ubiegłym roku przyniósł aż 13,9 mln zł dodatkowego zysku. Uwzględniając tą okoliczność rentowność drugiego kwartału 2017 roku ocenić należy jako bardzo dobrą" - podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 404,31 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 369,51 mln zł rok wcześniej.

"Przychody Grupy zwiększyły się o 34,9 mln zł i 9,4% w związku ze wzrostem cen jednostkowych: (i) złomów stali o 170 zł do tony, (ii) kęsów o 422 zł do tony i (iii) wyrobów finalnych o 341 zł do tony. Efekt ten został częściowo skompensowany spadkiem ilościowym sprzedaży wyrobów finalnych o 29,1 tysięcy ton i 21,1% co z kolei częściowo zamortyzował wzrost ilości sprzedaży złomów stali o 6,2 tysięcy ton i 25,8% oraz kęsów o 15,2 tysięcy ton i 53,6%. Przyrost sprzedaży kęsów był pochodną bardziej korzystnych marż oferowanych przez rynek dla półwyrobów, przez co zdecydowaliśmy się ograniczyć produkcję i sprzedaż najmniej rentownych wyrobów finalnych. Nasze spready przerobowe dla kęsów poprawiły się o 252 zł do tony i o 171 zł do tony w odniesieniu do wyrobów finalnych. W zakończonym kwartale nie zanotowaliśmy istotnego wpływu wyceny kosztu sprzedanych wyrobów zgodnie z metodologią magazynową FIFO podczas gdy w roku poprzednim mieliśmy do czynienia z dodatkowym zyskiem w kwocie 13,9 mln zł" - czytamy też w raporcie.

W okresie I poł. 2017 r. spółka miała 34,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,04 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 833,84 mln zł w porównaniu z 725,18 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2017 r. wyniosła 4,82 mln zł wobec 0,2 mln zł straty rok wcześniej.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem