Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - PZU odnotował 506 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 168 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 940 mln zł wobec 334 mln zł zysku rok wcześniej.

Składka przypisana brutto sięgnęła 5 838 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 5 061 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 1 446 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 660 mln zł zysku rok wcześniej, przy składce przypisanej brutto w wysokości 11 606 mln zł w porównaniu z 9 862 mln zł rok wcześniej.

"PZU pobiło kolejne rekordy. Półroczna składka przypisana brutto przekroczyła 11,6 mld zł, co jest najlepszym półrocznym wynikiem w historii PZU. Dodatkowo drugi kwartał zostanie zapamiętany nie tylko dzięki finalizacji zakupu banku Pekao SA, ale również z uwagi na kolejną rekordową sprzedaż, która była nawet wyższa niż w pierwszym kwartale. Rośniemy, ufają nam klienci, konsekwentnie realizujemy naszą strategię zakładającą nie tylko zwiększanie sprzedaży, ale także dużą dyscyplinę kosztową, która pozwala nam stale poprawiać rentowność naszej grupy" - skomentował prezes Paweł Surówka, cytowany w komunikacie.

PZU uzyskało w I poł. 2017 r. wyższę rentowność w ubezpieczeniach majątkowych w Polsce. Wskaźnik mieszany wzrósł o 6,6 pkt proc. r/r do poziomu 86,5%.

"W ciągu pierwszych sześciu miesięcy poprawiliśmy rentowność ubezpieczeń majątkowych. Wszystkie główne linie biznesowe we wszystkich segmentach są dzisiaj dochodowe. To efekt dużej dynamiki sprzedaży zarówno produktów komunikacyjnych jak i poza komunikacyjnych, niższej szkodowości w ubezpieczeniach rolnych oraz dużej dyscypliny kosztowej. Poprawa wskaźnika mieszanego o 6,6 pkt proc. r/r do poziomu 86,5% realizowana była przy spadających kosztach obsługi portfela ubezpieczeniowego. W efekcie tych działań wskaźnik kosztów administracyjnych spółek ubezpieczeniowych Grupy PZU w Polsce uległ poprawie o 1,1% osiągając na koniec czerwca 2017 roku poziom 6,9%. Oznacza to, że jesteśmy w stanie oferować nasze produkty taniej niż nasi kluczowi konkurenci" ? powiedział wiceprezes ds. finansowych Tomasz Kulik.

Rentowności ubezpieczeń na życie w polisach grupowych i indywidualnie kontynuowanych wzrosły w II kwartale do poziomu 24,5% (w porównaniu do 13,8% w I kwartale 2017), a narastająco od początku roku do poziomu 19,2%.

"W biznesie życiowym odbudowaliśmy rentowność w ubezpieczeniach grupowych, która po trudnym pierwszym kwartale, osiągnęła poziom 24,5% w drugim kwartale. Przede wszystkim to efekt spadku częstości zgonów oraz niższych kosztów obsługi. Pozwoliło to poprawić rentowność tego segmentu w ujęciu narastającym od początku br. do 19,2%. Wprowadziliśmy również działania, które pozwolą ograniczyć zmienność naszych wyników, spowodowaną sezonowością poszczególnych ryzyk" ? dodał Roman Pałac, prezes PZU Życie

Uroczniona rentowność kapitałów własnych (ROE) wyniosła 22,1% w porównaniu do 10,7% w I półroczu 2016.

"Wyłączając wpływ działalności bankowej, wynik inwestycyjny w I półroczu 2017 był trzy razy wyższy r/r osiągając poziom 1 087 mln zł. Wypracowanie tak wysokiej rentowności na portfelu własnym było szczególnie trudne ze względu na przygotowanie płynności do zamknięcia transakcji z UniCredit dotyczącej nabycia akcji banku Pekao. Dobry wynik inwestycyjny to przede wszystkim efekt wyższej rentowości osiągniętej na instrumentach kapitałowych, co było m.in. związane z poprawą koniunktury rynkowej - indeks WIG wzrósł o 17,9% w porównaniu do końca 2016 roku wobec spadku o 3,7% w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dodatkowo wyniki portfela rosły ze względu na lepszą sytuację na polskim rynku długu oraz rosnący udział w naszym portfelu wysokomarżowego długu korporacyjnego" - wskazał Kulik.

Liczba klientów grupy wzrosła o 500 000 w I półroczu 2017 r. w porównaniu do I półrocza 2016 r. oraz o blisko 70 tys. w II kwartale 2017 r. w porównaniu do I kwartału 2017 r., podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 2101,32 mln zł wobec 990,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.