Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - CCC odnotowało 148,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 131,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 180,7 mln zł wobec 138 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 125,1 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 864,9 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 105,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 109,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 846,2 mln zł w porównaniu z 1 394,6 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży w I półroczu 2017 r. wyniosły 1 846,2 mln zł, co stanowi wzrost o 451,6 mln zł (32,4%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Na wzrost sprzedaży zasadniczy wpływ miał rozwój działalności i ekspansja na poszczególnych rynkach detalicznych w szczególności w Polsce. Ogółem przychody ze sprzedaży detalicznej w I półroczu 2017 r. stanowiły 81,4% całości sprzedaży od klientów zewnętrznych, przy 4,5% sprzedaży hurtowej, 14,1% sprzedaży w kanale e-commerce. Największym rynkiem sprzedaży wciąż pozostaje Polska, której udział w łącznej sprzedaży w pierwszym półroczu 2017 r. wyniósł 50% w porównaniu z 55,0% w analogicznym okresie 2016 r. Względem roku poprzedniego, przychody ze sprzedaży do klientów zewnętrznych wzrosły na wszystkich rynkach" - czytamy w raporcie.

Ogółem, w odniesieniu do opisywanych okresów wzrost sprzedaży w porównywalnych sklepach wyniósł 94,7 mln zł (+9,6%). Wzrosty w placówkach porównywalnych odnotowano na wszystkich rynkach (Polska +12,9%; Europa Środkowo-Wsch. +4,7%; Europa Zachodnia +2,7%).

W I półroczu 2017 r. grupa kapitałowa CCC zwiększyła swoją powierzchnię handlową netto o 29,4 tys. m2, z 458,6 tys. m2 do 488 tys. m2 na koniec okresu sprawozdawczego. Zmiana powierzchni wynikała z powiększenia istniejącej powierzchni handlowej poprzez otwarcie sklepów o łącznej powierzchni 26,6 tys. m2 oraz modernizacji i powiększenia istniejącej powierzchni handlowej o 7,3 tys. m2. W trakcie I półrocza 2017 r. zlikwidowano 15 sklepów CCC o łącznej powierzchni 4,5 tys. m2, podano także.

Sprzedaż detaliczna w sieci sklepów własnych i agencyjnych w I półroczu 2017 r. miała miejsce w Polsce, Czechach, na Słowacji, w Austrii, Słowenii, Chorwacji, Serbii, Rosji, Bułgarii, Niemczech i na Węgrzech. Łączna liczba sklepów własnych i agencyjnych na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosła 819. Średnia powierzchnia tych sklepów wzrosła o 16 m2 do 551 m2 (535 m2 w 2016). Całkowita powierzchnia sklepów CCC własnych i agencyjnych na 30 czerwca 2017 r. wyniosła 451,5 tys. m2 i wzrosła o 6,1% względem 31 grudnia 2016 r. (425,7 tys. m2). Przychody ze sprzedaży detalicznej wzrosły o 24,3% do 1 503,3 mln zł (1 209,7 mln zł w I półroczu 2016) i stanowiły 81,4% całkowitej sprzedaży. Przychód ze sprzedaży detalicznej w przeliczeniu na metr kwadratowy wyniósł 3,33 tys. zł/m2 (3,24 tys. zł/m2 w I półroczu 2016).

Przychody ze sprzedaży hurtowej wzrosły o 9,7% do 82,6 mln zł (75,3 mln zł w I półroczu 2016) i stanowiły 4,5% całkowitej sprzedaży.

Skonsolidowany zysk brutto na sprzedaży grupy wzrósł o 27,9% i wyniósł w I połowie 2017 r. 938,4 mln zł. "Wyższa dynamika wzrostu kosztu własnego sprzedaży +37,4%, wynikająca ze zmiany w strukturze kanałów sprzedaży (większy udział e-commerce), w porównaniu do przychodów ze sprzedaży +32,4% spowodowała nieznaczne obniżenie marży brutto na sprzedaży o 1,8 pkt proc. względem okresu poprzedniego. Marża w segmencie sprzedaży detalicznej wyniosła w I połowie 2017 r. 53,0 % i zmieniła się nieznacznie (1,6 pkt proc.) w stosunku do okresu porównywalnego" - czytamy dalej.

W I połowie 2017 r. najistotniejszą pozycją kosztową Grupy CCC były koszty funkcjonowania sklepów, które w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 111,6 mln zł (+26,2%) do poziomu 538,1 mln zł. Głównym powodem wzrostu kosztów funkcjonowania sklepów był wzrost powierzchni handlowej o 79,4 tys.m2 (+21,4%). Wraz z ekspansją rynkową i otwieraniem kolejnych placówek handlowych wszystkie pozycje kosztów funkcjonowania sklepów wzrosły, a najbardziej znaczącą były koszty najmu oraz koszty wynagrodzenia personelu (sprzedawcy i inni pracownicy sklepowi), które stanowiły odpowiednio 42,1% oraz 37,9% łącznych kosztów funkcjonowania sklepów. W celu analizy i porównywania wyników pojedynczych sklepów Grupa korzysta ze wskaźnika kosztu ponoszonego na metr kwadratowy powierzchni handlowej. W ujęciu łącznym, koszt funkcjonowania sklepu na metr kwadratowy pomiędzy I półroczem 2016 i 2017 r. zmieniły się nieznacznie ? w 2017 r. współczynnik ten wyniósł 1,19 tys. zł/m2, a w 2016 1,14 tys. zł/m2. Wskaźnik ten jest najkorzystniejszy w Europie Środkowo-Wschodniej, natomiast największy koszt/m2 ponoszony jest w Europie Zachodniej, wyjaśniono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 14,4 mln zł wobec 17,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.