Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - Protektor odnotował 2,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 2,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,78 mln zł wobec 6,22 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 55,57 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 54,64 mln zł rok wcześniej.

"Na prezentowane powyżej dane istotny wpływ ma spadek średniego kursu EUR/PLN, który służy do przeliczenia rachunku wyników GK Abeba. Dane za I półrocze 2017 zostały przeliczone po kursie 4,2474, natomiast za I półrocze 2016 po kursie 4,3805 co daje w układzie procentowym spadek o 3,13%. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I półroczu 2017 roku wyniosły 55 574 tys. zł i były wyższe o 1,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2016 roku. W tym samym okresie Protektor S.A. odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży obuwia do klientów spoza Grupy o 54%. Nastąpiło to w wyniku: realizacji części przetargów wojskowych dla MON oraz poprzez wzrost sprzedaży na rynku powtarzalnym BHP tj. do hurtowników i przemysłu, co było możliwe dzięki dywersyfikacji produktowej i polepszeniu dostępności oferowanego obuwia szczególnie w I-szym kwartale" - czytamy w raporcie.

W analizowanym okresie skonsolidowana marża brutto ze sprzedaży zmniejszyła się o 3,1 pkt proc. w stosunku do I półrocza 2016 głównie w wyniku przeprowadzki Protektor S.A. do wynajmowanej hali produkcyjno-magazynowej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w Lublinie. Wraz z dynamicznym wzrostem ilości produkcji w Protektor S.A. w ciągu kolejnych miesięcy 2017 r. marża ta ulegnie stopniowej poprawie, podano także.

Koszty sprzedaży w I półroczu 2017 roku zwiększyły się o 6,5%. W Protektor S.A. jest to związane ze wzrostem poziomu sprzedaży, natomiast w Grupie Abeba w związku z wydatkami na organizowane w październiku bieżącego roku targami A+A w Niemczech. Koszty ogólnego zarządu zmniejszyły się w porównywaniu do analogicznego okresu 2016 roku. Wynika to głównie z faktu, że w 2016 roku w Protektor S.A. ujęto w tej kategorii koszt czynszu najmu części produkcyjno-magazynowej za okres instalacji maszyn do momentu rozpoczęcia faktycznej produkcji, czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I półroczu 2017 r. wyniosła 2,39 mln zł wobec 1,53 mln zł straty rok wcześniej.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.