Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Energii przedstawiło założenia systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji (CHP ? combined heat and power), opartego o formułę premii dopłacanej do ceny energii elektrycznej dla instalacji istniejących oraz o rozwiązania aukcyjne dla nowych instalacji.

"Zwiększenie nakładów inwestycyjnych w tym obszarze przełoży się na stymulowanie wzrostu gospodarczego, zaś ograniczenia niskiej emisji, przyczynią się do poprawy jakości powietrza. Wsparciem objęte zostaną zarówno nowe, jak i istniejące instalacje CHP" - czytamy w komunikacie.

Założenia dla wsparcia istniejących instalacji CHP to:

- przedmiotem wsparcia będzie premia do wytworzonej energii elektrycznej,

- wysokość premii referencyjnej ustalana będzie corocznie przez Ministra Energii,

- uzyskanie premii poprzedzać będzie proces prekwalifikacji przypisujący poszczególne instalacje do właściwych koszyków,

- jednostki wysokosprawnej kogeneracji zostaną przypisane do stosownych koszyków, które grupować będą instalacje o porównywalnych parametrach ekonomicznych (koszty wytwarzania energii elektrycznej),

- uwzględniona zostanie struktura wiekowa instalacji.

Natomiast założenia dla wsparcia dla nowych instalacji to:

- nowy system wsparcia, oparty o rozwiązania aukcyjne (aukcje w formule "pay as bid"),

- zachowanie konkurencyjności aukcji,

- wsparcie udzielane będzie na okres 15 lat,

- przedmiotem aukcji będzie premia do wytworzonej energii elektrycznej, a aukcje poprzedzać będzie proces prekwalifikacji,

- aukcje przeprowadzane będą odrębnie w 3 koszykach aukcyjnych ? osobno dla instalacji przemysłowych oraz pozostałych instalacji (w tym przypadku wprowadzony zostanie podział na instalacje do i powyżej 20 MW mocy zainstalowanej elektrycznej),

- budżet aukcyjny ustalany będzie przez ministra energii w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia aukcji, Minister Energii określać będzie (niewiążąco) 3 letnią perspektywę budżetu aukcyjnego,

- minister energii określać będzie maksymalną wysokość premii w ramach każdego z 3 koszyków aukcyjnych,

- mechanizm wsparcia będzie uwzględniał zmienność kosztów wytwarzania energii w czasie - możliwość zmiany wysokości premii w zależności od zdefiniowanych warunków zewnętrznych,

- monitorowanie procesu inwestycyjnego po wygraniu w aukcji oraz monitorowanie i rozliczanie wytwarzania energii po zrealizowaniu inwestycji.

"Dla instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW stworzony zostanie system feed in premium (z jedną premią dla wszystkich instalacji bez względu na wielkość mocy, rodzaj paliwa oraz charakterystykę pracy)" - podano także.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.