Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 31.08.2017 (ISBnews) - Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom Banku BGŻ BNP Paribas wyniósł 58,86 mld zł na koniec czerwca br. i wzrósł o 4% r/r. Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem (NPL) spadła o 0,4 pkt proc. r/r do 7,2%, podał bank.

"Na koniec czerwca 2017 roku kredyty i pożyczki brutto udzielone klientom wyniosły 58,86 mld zł i wzrosły w porównaniu do końca czerwca 2016 roku o 4,0%, podczas gdy zobowiązania wobec klientów w tym okresie wzrosły o 6,2% do 55,06 mld zł. Udział kredytów i pożyczek z rozpoznaną utratą wartości wyniósł 7,2%, co oznacza poprawę o 0,4%na koniec czerwca 2017 roku. Zannualizowany koszt ryzyka w I półroczu 2017 roku wyniósł 0,64% i był niemal identyczny, jak w I półroczu 2016 roku (0,63%)" - czytamy w komunikacie.

Kredyty i pożyczki udzielone przedsiębiorstwom stanowią 34,2% portfela kredytów brutto (na koniec 2016 roku 33,3%). Kredyty i pożyczki udzielone gospodarstwom domowym (łącznie z kredytami dla przedsiębiorców indywidualnych i rolników) spadły o 312 621 tys. zł, tj. o 0,9%. Kredyty hipoteczne w wysokości 14 359 794 tys. zł - na koniec czerwca 2017 r. - stanowią 40,9% wolumenu kredytów dla gospodarstw domowych (42,4% na koniec 2016 r.), podał bank w raporcie półrocznym.

Na koniec czerwca 2017 roku zobowiązania wobec klientów wynosiły 55 064 772 tys. zł, odnotowując spadek o 0,2% w porównaniu do końca 2016 roku. Spadek ten dotyczył wszystkich sektorów oprócz sektora budżetowego, przede wszystkim depozytów terminowych, podano także w raporcie.

"Depozyty klientów indywidualnych spadły o 45 203 tys. zł, tj. o 0,2% i stanowią 49,9% wszystkich zobowiązań wobec klientów na koniec czerwca 2017 roku (pozostając bez zmian w strukturze w porównaniu do końca grudnia 2016 roku). Depozyty klientów korporacyjnych spadły o 406 526 tys. zł, tj. o 1,8%. Ich udział w strukturze zobowiązań wobec klientów ogółem obniżył się z 41,4% na koniec grudnia 2016 roku do 40,7% na koniec czerwca 2017 roku" - czytamy w raporcie.

"Pozytywną zmianą był wzrost wartości depozytów sektora budżetowego, o 758 880 tys. zł, do kwoty 1 576 904 tys. zł. Ich udział w całości zobowiązań wobec klientów wzrósł z 1,5% na koniec grudnia 2016 roku do 2,9% na koniec czerwca 2017 roku" - czytamy dalej.

Marża odsetkowa netto wyniosła 2,6% na koniec czerwca br. wobec 2,7% na koniec czerwca oraz grudnia 2016 r.

Na koniec czerwca grupa kapitałowa Banku BGŻ BNP Paribas obsługiwała 2,7 mln klientów. Sieć oddziałów Banku obejmowała 482 placówki w całym kraju oraz 116 punktów obsługi klienta (dawny Sygma Bank Polska).

"W I półroczu 2017 roku w bankowości korporacyjnej skupialiśmy się na centralizacji procesów obsługi klienta oraz optymalizacji oferty produktowej, której celem było zwiększenie potencjału sprzedaży i wzmocnienie działań wspierających pozyskiwanie nowych klientów. Natomiast w segmencie bankowości detalicznej kluczowym działaniem było unowocześnienie dotychczasowych rozwiązań w zakresie bieżącej obsługi klientów. Pracujemy nad dalszym rozwojem bankowości mobilnej i internetowej, umożliwiając klientom coraz szerszy dostęp do nowoczesnych technologii i wygodnych usług, a już niebawem przedstawimy nową aplikację mobilną" - skomentował prezes Tomasz Bogus, cytowany w komunikacie.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.