Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.09.2017 (ISBnews) - Multimedia Polska odnotowała 4,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 0,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. "W związku z oczekiwaniem na decyzję UOKiK umożliwiającą nam przystąpienie do sprzedaży akcji spółki, nasze działania operacyjne poddane są bardzo silnej presji ze strony otoczenia biznesowego, świadomego naszej szczególnej sytuacji, co przekłada się na duże trudności w utrzymaniu Grupy w trendzie wzrostowym. Odczuwamy też stale przybierającą na sile presję ze strony dostawców mobilnego internetu w technologii LTE" - skomentował wyniki prezes Andrzej Rogowski, cytowany w komunikacie. "W tej szczególnej sytuacji spółki oraz bardzo dużej presji rynku, nasze wyniki za pierwsze półrocze 2017 roku oceniam umiarkowanie pozytywnie, zwłaszcza w kontekście znaczącej redukcji kosztów operacyjnych, co odbywa się bez uszczerbku dla całości biznesu i utrzymującej się dużej satysfakcji naszych abonentów. Jedyną stratą odczuwalną dla klientów może być wyłączenie z naszego biznesu oferty energetycznej. Jesteśmy jednak przekonani, że klienci spółki Multimedia Polska Energia, której akcje zostały sprzedane poza Grupę w lipcu br., a zostaną ostatecznie nabyte przez Grupę Orange po uzyskaniu zgody od UOKiK, nie odczują zmiany właścicielskiej w żaden negatywny sposób" czytamy dalej. Zysk operacyjny wyniósł 30,09 mln zł wobec 30,95 mln zł zysku rok wcześniej. "Porównując wyniki za sześć miesięcy rok do roku, odnotowaliśmy wzrost EBITDA o 0,9 mln zł, tj. 0,5%, z 167,1 mln zł w 2016 r. (dane przekształcone) do 168 mln zł w 2017 r" - czytamy w raporcie. Spółka podała, w związku z wydzieleniem działalności energetycznej wynik za I półrocze 2016 r. uległ przekształceniu w celu zachowania porównywalności danych. Skorygowana EBITDA za I półrocze 2017 r. wyniosła 173,6 mln zł wobec 173,4 mln zł rok wcześniej.

Koszty operacyjne (z wyłączeniem amortyzacji) spadły o 2,6% r/r do 178,6 mln zł, co jest związane ze znacznym obniżeniem kosztów osobowych oraz kosztów sprzedaży i marketingu przy wyższych kosztach zmiennych związanych głównie z programmingiem i prawami autorskimi.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 170,42 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 175,69 mln zł rok wcześniej.

"Porównując wyniki za sześć miesięcy rok do roku, przychody ze sprzedaży spadły o 7,2 mln zł, tj. 2%, z 350,4 mln zł w 2016 r. do 343,3 mln zł w 2017 r. Spadek ten spowodowany był niższymi przychodami z segmentu szerokopasmowego dostępu do Internetu o 8,1 mln zł, tj. 7,2%, oraz z segmentu telefonii o 6 mln zł, tj. 12,7%, pomimo wzrostu przychodów z segmentu telewizji o 3,4 mln zł, tj. 1,9%. Pozostałe przychody wzrosły o 3,5 mln zł, tj. 44,4% przede wszystkim w związku ze świadczeniem usług doradczych klientom biznesowym"- czytamy w raporcie.

W okresie I-II kw. 2017 r. spółka miała 11,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 343,28 mln zł w porównaniu z 350,45 mln zł rok wcześniej.

"Grupa odnotowała wzrost przychodów w segmencie telewizji o 1,9% w odniesieniu do roku poprzedniego (z 182,6 mln zł do 186,0 mln zł) oraz pozostałych przychodów o 44,4% (z 7,9 mln zł do 11,4 mln zł). Sprzedaż w segmencie Internetu była niższa o 7,2% (z 112,8 mln zł do 104,7 mln zł) a telefonii o 12,7% r/r (z 47,2 mln zł do 41,2 mln zł). W I półroczu 2017 r. struktura przychodów z poszczególnych segmentów była następująca: przychody z segmentu telewizji stanowiły 54,2%, z Internetu 30,5%, z telefonii 12,0%, a pozostałe przychody stanowiły 3,3%" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2017 r. wyniósł 10,01 mln zł wobec 2,36 mln zł zysku rok wcześniej.

W I półroczu 2017 r. Grupa poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 107,8 mln zł.

"W ramach 95,0 mln zł przeznaczonych na rozbudowę, modernizację i utrzymanie własnych sieci ? 60,1 mln zł stanowiły inwestycje rozwojowe, związane bezpośrednio ze zwiększeniem zasięgu usług i aktywacją nowych abonentów, a 34,9 mln zł tzw. inwestycje utrzymaniowe związane z zapewnieniem ciągłości świadczenia usług" - czytamy w komunikacie.

Na koniec czerwca 2017 r. Grupa Multimedia Polska dostarczała swoim klientom 1,71 mln usług (RGU), czyli o 3,0% więcej niż na koniec czerwca roku ubiegłego. Wzrost RGU związany był ze wzrostem w zakresie segmentu telewizyjnego oraz segmentu internetu.

"Wskaźnik liczby usług na jednego klienta wzrósł i wyniósł 2,23 na koniec czerwca 2017 r. wobec 2,08 na koniec czerwca 2016 r. Średni miesięczny przychód na jednego klienta (ARPU) wyniósł 69,0 zł w porównaniu do 68,3 zł rok wcześniej" - czytamy także.

Na koniec czerwca 2017 r. Grupa Multimedia Polska świadczyła usługi na rzecz ponad 766 tys. klientów telekomunikacyjnych, z których: 331 tys. korzystało z jednej usługi, 316 tys. z dwóch, a 119 tys. z co najmniej trzech usług.

Multimedia Polska to trzeci co do wielkości operator kablowy w Polsce.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.