Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Merlin Group zakończył rozmowy dotyczące nabycia spółki Gandalf bez zawarcia umowy, podała spółka

Unified Factory ustaliło cenę maksymalną akcji serii F na 19 zł, podała spółka.

Dekpol otrzymał prawomocne pozwolenie na budowę IV etapu osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych Nowe Rokitki w Rokitkach k/Tczewa, obejmującego 68 mieszkań, podała spółka.

Modelowa marża rafineryjna Lotosu wyniosła 7,92 USD na baryłce w sierpniu wobec 7,43 USD miesiąc wcześniej i 5,55 USD rok wcześniej, podała spółka.

Vantage Development miał 69,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 6,78 mln zł zysku z działalności operacyjnej i 3,59 mln zł zysku netto, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Torpol miał 212,9 mln zł skonsolidowanych przychodów w I poł. 2017 r. wobec 336,2 mln zł rok wcześniej i 9,9 mln zł straty netto wobec 2,5 mln zł zysku w I półroczu 2016 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA (PTEP) i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (PEC) w Jastrzębiu Zdroju zostały połączone w spółkę PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa, podało PGNiG Termika - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG).

Komitet inwestycyjny Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) wydał rekomendację, w której uznał gaz za najkorzystniejsze paliwo dla nowego bloku energetycznego w Elektrowni Dolna Odra, zmieniając wcześniejszą rekomendację dotyczącą bloku węglowego, podała spółka. Szacowane koszy budowy bloku o mocy ok. 500 MW to 2-3 mln zł za MW.

Tower Investments zawarł list intencyjny dotyczący nabycia nieruchomości o powierzchni 1,81 ha położonej w Poznaniu za max. 8 mln zł, podała spółka. Jednocześnie zrezygnowała z realizacji parku handlowego SHOPIN w Świebodzicach i projektu w Jaśle oraz zdecydowała o koncentracji na dużych miastach.

Orbis otworzy 8 nowych hoteli w najbliższych miesiącach, podpisał też 40 umów franczyzy i zarządzania, poinformowała spółka.

Mabion otrzymał od firm zakontraktowanych do analiz wyników w zakresie odpowiedzi na leczenie pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), biorących udział w badaniu porównawczym MabionCD20 do MabThera, wstępne raporty o wynikach badania w zakresie drugorzędowych punktów końcowych. W zakresie wszystkich parametrów uzyskano wyniki pozytywne, podała spółka.

Aktualna dynamika wzrostu w zakresie pozyskiwania przez Comarch kontraktów do realizacji w kolejnych pięciu latach wynosi kilkanaście procent r/r, poinformował wiceprezes Konrad Tarański. Z kolei backlog na cały ten rok jest o kilka proc. wyższy r/r.

Enter Air i Rainbow Tours zawarły umowę o współpracy na sezon Lato 2018 - Zima 2018/2019 o szacunkowej wartości 46,3 mln USD (ok. 165 mln zł), tj. o 41% wyższej niż ubiegłoroczny kontrakt pomiędzy stronami, podał Enter Air. W związku z rozwojem popytu przewoźnik rozważa powiększenie floty w przyszłym roku.

Biomed-Lublin podpisał list intencyjny w sprawie zakupu nieruchomości zabudowanej w Mielcu od PKO Leasing, poinformowała spółka. W transakcji, Biomed-Lublin obniży koszty związane z leasingiem i dzierżawą nieruchomości w Mielcu, oraz z utrzymaniem jej.

Fitch Ratings nadał wstępny rating na poziomie BB+ (EXP) dla planowanej przez Energę emisji obligacji hybrydowych w kwocie 250 mln euro, podała spółka. Energa planuje wyemitować obligacje w dwóch transzach.

CCC odnotowało ok. 295 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w sierpniu 2017 r., co oznacza wzrost o 43,4% r/r, podała spółka. Narastająco w okresie styczeń - sierpień 2017 r. wartość skonsolidowanych przychodów wyniosła 2 451 mln zł i wzrosła o ok. 35,6% r/r.

Atal wprowadził do sprzedaży IV etap inwestycji Nowy Targówek w Warszawie - w trzech pięciopiętrowych budynkach zaprojektowano 101 mieszkań oraz 1 lokal usługowy, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2017 roku przez grupę kapitałową LPP wyniosły ok. 557 mln zł i były wyższe o ok. 13% r/r, podała spółka.

Aktualny backlog Simple wynosi 20 mln zł, poinformowała spółka. Simple liczy na dwucyfrową dynamikę wyników finansowych za cały 2017 rok.

Cube.ITG zwołał na 27 września br. nadzwyczajne walne zgromadzenie, w ramach którego akcjonariusze podejmą decyzję w zakresie zmian statutowych spółki w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania upoważnienia zarządu do emisji akcji z kapitału docelowego oraz wskazanie jego nowej kwoty, podała spółka. Zmiany zakładają jedno lub kilka podwyższeń kapitału o kwotę nie wyższą niż 10 mln zł, poprzez emisję nie więcej niż 5 mln szt. akcji kolejnych serii z możliwością wyłączenia prawa poboru. Łączna cena emisyjna wszystkich emisji w ramach kapitału docelowego nie będzie wyższa niż 40 mln zł.

Elektrociepłownia Będzin odnotowała 1,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2017 r. wobec 1,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Discovery Polska wykonało opcję zakupu od Agory 51,06% udziałów w spółce Green Content za 19 mln zł, podała Agora. Transakcja zbycia udziałów będzie miała pozytywny wpływ na wyniki spółki oraz Grupy Agora w III kwartale 2017 r. - szacowany wpływ powyższej transakcji na wynik netto wyniesie odpowiednio około 11,1 mln zł i około 11,4 mln zł.

Mediatel i jego spółka zależna Hawe Telekom przedłużyły negocjacje na temat współpracy z Huawei Polska, podał Mediatel. Opóźnienie wynika z włączenia do tematyki rozmów nowych obszarów działalności.

Multimedia Polska odnotowała 4,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 0,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Fortuna Entertainment Group sfinalizowała przejęcie rumuńskich spółek Bet Active Concept S.R.L., Bet Zone S.R.L., Public Slots S.R.L. i Slot Arena S.R.L. od Fortbet Holdings Limited, większościowego udziałowca Fortuny i spółki zależnej Penta Investment Group, podała spółka. Wartość transakcji to 47 mln euro.

Voxel odnotował 5,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I połowie 2017 r. wobec 4,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Biotonu podejmą decyzję w sprawie dalszego funkcjonowania spółki podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 29 września br, podała spółka.

Akcjonariusze Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego o nie więcej niż 800 tys. zł poprzez emisję nie więcej niż 2 mln akcji zwykłych na okaziciela serii J, nie więcej niż 2 mln akcji serii K, nie więcej niż 2 mln akcji serii L i nie więcej niż 2 mln akcji serii Ł, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze Sygnity zdecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do 20 mln akcji serii AA, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 27 września br.

Pozbud T&R odnotował 3,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 4,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

QubicGames, PlayWay, Rafał Sankowski (Akcjonariusz 3) oraz Bartosz Moniewski (Akcjonariusz 4) zawiązali spółkę akcyjną pod firmą Sonka, podał QubicGames.

Inter Cars odnotował 55,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 63,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Orco Property Group odnotowało 62,61 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 8,55 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Orbisu zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 27 września o wyrażeniu zgody na sprzedaż hoteli: ibis Katowice Zabrze w Zabrzu, Mercure Toruń Centrum i ibis Budget Toruń, podała spółka.

Biomed - Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek odnotował 11,45 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2017 r. wobec 10,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unibep podpisał umowę z Bissmiet AS (spółką zależną od Heimdal Bolig AS) na realizację inwestycji pn. "Brudalsvegen" w gminie Trondheim w Norwegii za 53 mln NOK netto (ok. 24,2 mln zł), podała spółka.

Comp odnotował 2,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2017 r. wobec 1,52 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Arteria odnotowała 19 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 1,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Kredyt Inkaso zdecydują 27 września o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r. na kapitał obrotowy, co oznacza brak dywidendy, podała spółka.

Larq odnotował 19,01 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2017 r. wobec 26,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Apator odnotował 11,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 13,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Miraculum odnotowało 4,31 mln zł jednostkowej straty netto w I połowie 2017 r. wobec 6,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Selena Labs, dział R&D Grupy Selena, otrzymała w ramach unijnego programu Horyzont 2020 granty na opracowanie i wdrożenie systemu pian oraz pianoklejów poliuretanowych o wysokich właściwościach izolacyjnych, znacząco optymalizujących koszty pracy i inwestycji oraz stworzenie nowych surowców z roślin nieużytkowanych przez człowieka ani zwierzęta, podała spółka. Selena Labs jest obecnie jedyną polską firmą będącą liderem projektu w ramach tego programu. Budżet programu, którego spółka jest liderem wynosi 15 mln euro.

AmRest podpisał umowę wspólników (SHA) z Delivery Hero GmbH, wykonującą umowę inwestycyjną z 31 marca 2017 roku pomiędzy AmRest, Delivery Hero oraz Restaurant Partner Polska (RPP), podała spółka. W rezultacie AmRest objął 51% udziałów w RPP - spółce prowadzącej platformę PizzaPortal.pl.

Konsorcjum Stali odnotowało 4,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 18,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Comarch odnotował 5,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 5,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wasko odnotowało 3,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 1,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mespila Investments Limited, w ramach ogłoszonego 7 lipca br. wezwania na akcje Pagedu ponownie zdecydowała o przedłużeniu zapisów na akcje - tym razem do 15 września. Termin wezwania zostaje wydłużony, aby umożliwić wszystkim akcjonariuszom Pagedu odpowiedź na nie, w szczególności na pozyskanie wszelkich wymaganych zgód, podał Paged.

Polnord odnotował 5,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 5,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Inter RAO Lietuva odnotowało 4,84 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2017 r. wobec 5,88 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) odnotował 48,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 64,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem