Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Przegląd prasy

Warszawa, 04.09.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita

--Samorządowe inwestycje mają wystrzelić - po fatalnym ubiegłym roku, kiedy wyniosły 26 mld zł, tegoroczne plany zakładają wydatki na rozwój na poziomie ponad dwa razy wyższym - aż 53 mld zł

--Z raportu Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że wymogi stawiane bankom wobec podziału zysków nadal będą wysokie

--Średnie stawki w pracy tymczasowej wzrosły w tym roku do 14,5 zł brutto na godzinę., o 11% więcej niż w 2016 r.

--Polacy zgromadzili prawie 9 mld zł na kontach w IKE i IKZE

--W tym roku prawie 40% wszystkich wydatków na technologię rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality, AR) i wirtualnej rzeczywistości (VR) w naszym regionie będzie pochodziło z kieszeni konsumentów

--Polscy producenci nie są w stanie zaspokoić rosnącego popytu - to efekt zastoju w inwestycjach, ale przede wszystkim braku rąk do pracy

--Z nowego programu rządowego Mieszkanie + będą mogły skorzystać w pierwszej kolejności osoby, które straciły dach nad głową na skutek nawałnic

Dziennik Gazeta Prawna

--500 MW nowych mocy planowanych w elektrowni niedaleko Szczecina będzie opalane gazem, a nie węglem kamiennym

-- Przez ostatnie cztery kwartały przedsiębiorstwa wchodzące w skład WIG20 zarobiły na swojej podstawowej działalności niemal 47 mld zł, najwięcej w historii

-- Mandaty za sprzedaż niezarejestrowaną w kasie fiskalnej nałożą nie tylko urzędnicy skarbowi, lecz także policjanci

Parkiet

--Wiele wskazuje na to, że w tym roku wycofanych firm będzie więcej niż debiutantów

--Blisko 5,1 mld zł warte są programy publicznych emisji obligacji, które mogą być adresowane do inwestorów indywidualnych

--Po kilku miesiącach wzrostu europejskiej waluty wrzesień przyniesie korektę tego trendu

--Elemental Holding, Ergis, Grupa Recykl i Krynicki Recykling mocno stawiają na działalność polegającą na ponownym wykorzystywaniu produktów trafiających na śmieci

Puls Biznesu

--Wicepremier Mateusz Morawiecki, który w ostatni piątek był w Nowym Jorku, poinformował, że bank JP Morgan chce ulokować w Polsce jedną z głównych siedzib

--Na rynkach państw europejskich przedsiębiorstwa z Polski nie są już ubogimi krewnymi, lecz pełnoprawnymi graczami

--Zmiany w dotacyjnym przeboju ułatwią małym firmom zdobycie dofinansowania na ryzykowne projekty B+R

--KNF chce ograniczyć emisje podporządkowane obligacji adresowane do indywidualnych inwestorów

--Rząd ma niebawem zająć się projektem, który pozwoli przechowywać akta pracownicze w formie elektroniczne

--Zwolnienia z CIT w całej Polsce nawet na 20 lat już przy projekcie za 200 tys. zł i preferencje dla MŚP mają dać ponad 110 mld zł inwestycji i ponad 150 tys. etatów

-- Koncern Goldbeck finalizuje zakup wicelidera polskiego rynku prefabrykatów żelbetowych Comfort; transakcja może być warta nawet 100 mln zł

Gazeta Wyborcza

--Unia Europejska wprowadza radykalną reformę testów emisji spalin z nowych aut

--Tylko utrzymanie otwartego nieba między Unią a Wielką Brytanią gwarantuje pasażerom, że na Wyspy będą mogli latać jak do tej pory

ISBnews

--Merlin Group zakończył rozmowy dotyczące nabycia spółki Gandalf bez zawarcia umowy, podała spółka

--Unified Factory ustaliło cenę maksymalną akcji serii F na 19 zł, podała spółka.

--Dekpol otrzymał prawomocne pozwolenie na budowę IV etapu osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych Nowe Rokitki w Rokitkach k/Tczewa, obejmującego 68 mieszkań, podała spółka.

--Modelowa marża rafineryjna Lotosu wyniosła 7,92 USD na baryłce w sierpniu wobec 7,43 USD miesiąc wcześniej i 5,55 USD rok wcześniej, podała spółka.

--Vantage Development miał 69,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 6,78 mln zł zysku z działalności operacyjnej i 3,59 mln zł zysku netto, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

--Torpol miał 212,9 mln zł skonsolidowanych przychodów w I poł. 2017 r. wobec 336,2 mln zł rok wcześniej i 9,9 mln zł straty netto wobec 2,5 mln zł zysku w I półroczu 2016 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

--PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa SA (PTEP) i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (PEC) w Jastrzębiu Zdroju zostały połączone w spółkę PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa, podało PGNiG Termika - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG).

--Komitet inwestycyjny Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) wydał rekomendację, w której uznał gaz za najkorzystniejsze paliwo dla nowego bloku energetycznego w Elektrowni Dolna Odra, zmieniając wcześniejszą rekomendację dotyczącą bloku węglowego, podała spółka. Szacowane koszy budowy bloku o mocy ok. 500 MW to 2-3 mln zł za MW.

--Tower Investments zawarł list intencyjny dotyczący nabycia nieruchomości o powierzchni 1,81 ha położonej w Poznaniu za max. 8 mln zł, podała spółka. Jednocześnie zrezygnowała z realizacji parku handlowego SHOPIN w Świebodzicach i projektu w Jaśle oraz zdecydowała o koncentracji na dużych miastach.

--Orbis otworzy 8 nowych hoteli w najbliższych miesiącach, podpisał też 40 umów franczyzy i zarządzania, poinformowała spółka.

--Mabion otrzymał od firm zakontraktowanych do analiz wyników w zakresie odpowiedzi na leczenie pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS), biorących udział w badaniu porównawczym MabionCD20 do MabThera, wstępne raporty o wynikach badania w zakresie drugorzędowych punktów końcowych. W zakresie wszystkich parametrów uzyskano wyniki pozytywne, podała spółka.

--Aktualna dynamika wzrostu w zakresie pozyskiwania przez Comarch kontraktów do realizacji w kolejnych pięciu latach wynosi kilkanaście procent r/r, poinformował wiceprezes Konrad Tarański. Z kolei backlog na cały ten rok jest o kilka proc. wyższy r/r.

--Enter Air i Rainbow Tours zawarły umowę o współpracy na sezon Lato 2018 - Zima 2018/2019 o szacunkowej wartości 46,3 mln USD (ok. 165 mln zł), tj. o 41% wyższej niż ubiegłoroczny kontrakt pomiędzy stronami, podał Enter Air. W związku z rozwojem popytu przewoźnik rozważa powiększenie floty w przyszłym roku.

--Biomed-Lublin podpisał list intencyjny w sprawie zakupu nieruchomości zabudowanej w Mielcu od PKO Leasing, poinformowała spółka. W transakcji, Biomed-Lublin obniży koszty związane z leasingiem i dzierżawą nieruchomości w Mielcu, oraz z utrzymaniem jej.

--Fitch Ratings nadał wstępny rating na poziomie BB+ (EXP) dla planowanej przez Energę emisji obligacji hybrydowych w kwocie 250 mln euro, podała spółka. Energa planuje wyemitować obligacje w dwóch transzach.

--CCC odnotowało ok. 295 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w sierpniu 2017 r., co oznacza wzrost o 43,4% r/r, podała spółka. Narastająco w okresie styczeń - sierpień 2017 r. wartość skonsolidowanych przychodów wyniosła 2 451 mln zł i wzrosła o ok. 35,6% r/r.

--Atal wprowadził do sprzedaży IV etap inwestycji Nowy Targówek w Warszawie - w trzech pięciopiętrowych budynkach zaprojektowano 101 mieszkań oraz 1 lokal usługowy, podała spółka.

--Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w sierpniu 2017 roku przez grupę kapitałową LPP wyniosły ok. 557 mln zł i były wyższe o ok. 13% r/r, podała spółka.

--Aktualny backlog Simple wynosi 20 mln zł, poinformowała spółka. Simple liczy na dwucyfrową dynamikę wyników finansowych za cały 2017 rok.

--Cube.ITG zwołał na 27 września br. nadzwyczajne walne zgromadzenie, w ramach którego akcjonariusze podejmą decyzję w zakresie zmian statutowych spółki w zakresie przedłużenia okresu obowiązywania upoważnienia zarządu do emisji akcji z kapitału docelowego oraz wskazanie jego nowej kwoty, podała spółka. Zmiany zakładają jedno lub kilka podwyższeń kapitału o kwotę nie wyższą niż 10 mln zł, poprzez emisję nie więcej niż 5 mln szt. akcji kolejnych serii z możliwością wyłączenia prawa poboru. Łączna cena emisyjna wszystkich emisji w ramach kapitału docelowego nie będzie wyższa niż 40 mln zł.

--Elektrociepłownia Będzin odnotowała 1,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2017 r. wobec 1,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Discovery Polska wykonało opcję zakupu od Agory 51,06% udziałów w spółce Green Content za 19 mln zł, podała Agora. Transakcja zbycia udziałów będzie miała pozytywny wpływ na wyniki spółki oraz Grupy Agora w III kwartale 2017 r. - szacowany wpływ powyższej transakcji na wynik netto wyniesie odpowiednio około 11,1 mln zł i około 11,4 mln zł.

--Mediatel i jego spółka zależna Hawe Telekom przedłużyły negocjacje na temat współpracy z Huawei Polska, podał Mediatel. Opóźnienie wynika z włączenia do tematyki rozmów nowych obszarów działalności.

--Multimedia Polska odnotowała 4,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 0,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Fortuna Entertainment Group sfinalizowała przejęcie rumuńskich spółek Bet Active Concept S.R.L., Bet Zone S.R.L., Public Slots S.R.L. i Slot Arena S.R.L. od Fortbet Holdings Limited, większościowego udziałowca Fortuny i spółki zależnej Penta Investment Group, podała spółka. Wartość transakcji to 47 mln euro.

--Voxel odnotował 5,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I połowie 2017 r. wobec 4,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Akcjonariusze Biotonu podejmą decyzję w sprawie dalszego funkcjonowania spółki podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 29 września br, podała spółka.

--Akcjonariusze Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek zdecydowali na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego o nie więcej niż 800 tys. zł poprzez emisję nie więcej niż 2 mln akcji zwykłych na okaziciela serii J, nie więcej niż 2 mln akcji serii K, nie więcej niż 2 mln akcji serii L i nie więcej niż 2 mln akcji serii Ł, wynika z uchwał walnego zgromadzenia.

--Akcjonariusze Sygnity zdecydują o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do 20 mln akcji serii AA, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 27 września br.

--Pozbud T&R odnotował 3,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 4,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--QubicGames, PlayWay, Rafał Sankowski (Akcjonariusz 3) oraz Bartosz Moniewski (Akcjonariusz 4) zawiązali spółkę akcyjną pod firmą Sonka, podał QubicGames.

--Inter Cars odnotował 55,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 63,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Orco Property Group odnotowało 62,61 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 8,55 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Akcjonariusze Orbisu zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 27 września o wyrażeniu zgody na sprzedaż hoteli: ibis Katowice Zabrze w Zabrzu, Mercure Toruń Centrum i ibis Budget Toruń, podała spółka.

--Biomed - Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek odnotował 11,45 mln zł jednostkowej straty netto w I poł. 2017 r. wobec 10,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Unibep podpisał umowę z Bissmiet AS (spółką zależną od Heimdal Bolig AS) na realizację inwestycji pn. "Brudalsvegen" w gminie Trondheim w Norwegii za 53 mln NOK netto (ok. 24,2 mln zł), podała spółka.

--Comp odnotował 2,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2017 r. wobec 1,52 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Arteria odnotowała 19 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 1,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Akcjonariusze Kredyt Inkaso zdecydują 27 września o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r. na kapitał obrotowy, co oznacza brak dywidendy, podała spółka.

--Larq odnotował 19,01 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2017 r. wobec 26,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Apator odnotował 11,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 13,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Miraculum odnotowało 4,31 mln zł jednostkowej straty netto w I połowie 2017 r. wobec 6,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Selena Labs, dział R&D Grupy Selena, otrzymała w ramach unijnego programu Horyzont 2020 granty na opracowanie i wdrożenie systemu pian oraz pianoklejów poliuretanowych o wysokich właściwościach izolacyjnych, znacząco optymalizujących koszty pracy i inwestycji oraz stworzenie nowych surowców z roślin nieużytkowanych przez człowieka ani zwierzęta, podała spółka. Selena Labs jest obecnie jedyną polską firmą będącą liderem projektu w ramach tego programu. Budżet programu, którego spółka jest liderem wynosi 15 mln euro.

--AmRest podpisał umowę wspólników (SHA) z Delivery Hero GmbH, wykonującą umowę inwestycyjną z 31 marca 2017 roku pomiędzy AmRest, Delivery Hero oraz Restaurant Partner Polska (RPP), podała spółka. W rezultacie AmRest objął 51% udziałów w RPP - spółce prowadzącej platformę PizzaPortal.pl.

--Konsorcjum Stali odnotowało 4,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 18,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Comarch odnotował 5,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 5,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Wasko odnotowało 3,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 1,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Mespila Investments Limited, w ramach ogłoszonego 7 lipca br. wezwania na akcje Pagedu ponownie zdecydowała o przedłużeniu zapisów na akcje - tym razem do 15 września. Termin wezwania zostaje wydłużony, aby umożliwić wszystkim akcjonariuszom Pagedu odpowiedź na nie, w szczególności na pozyskanie wszelkich wymaganych zgód, podał Paged.

--Polnord odnotował 5,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 5,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Inter RAO Lietuva odnotowało 4,84 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2017 r. wobec 5,88 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) odnotował 48,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 64,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem