Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Polnord Apartamenty, spółka w 100% zależną od Polnordu, zawarła z Korporacją Budowlana Dom (generalny wykonawca) umowę na wybudowanie dwóch budynków 12-piętrowych i jednej 15-piętrowej dominanty wraz z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym w Gdańsku przy ul. Rakoczego, pod nazwą ?Studio Morena" za 74,4 mln zł netto, poinformowała spółka.

Impel odnotował 6,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 12,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Należąca do Grupy PZU spółka PZU Lab podpisała umowę o partnerstwie w programie Space3ac Intermodal Transportation z organizatorem programu - Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną. Tym samym PZU Lab dołączył do akceleratora, w którym współpracować będzie z młodymi spółkami technologicznymi, podało PZU.

Ferrum zawarło porozumienie dotyczące spłaty zobowiązań względem Węglokoksu, poinformowała spółka.

Orange Polska celuje w zwiększenie sprzedaży usług komplementarnych - takich, jak ICT, finanse, energia, smart care i sprzedaż sprzętu do łącznie ponad 1 mld zł w 2020 r., podał zarząd operatora.

Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) podjęła uchwałę o powierzeniu Bogusławowi Adamowi Białowąsowi pełnienia obowiązków prezesa zarządu banku. Uchwała wejdzie w życie z dniem 11 września 2017 r., podała instytucja.

Orange Polska jest otwarty na potencjalne akwizycje, które mogłyby przyspieszyć rozwój w konkretnych segmentach z organicznego planu strategicznego do 2020 r., poinformował prezes Jean-Francois Fallacher.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wykupiła przed terminem obligacje o wartości 127,23 mln zł oraz 22,74 mln USD, poinformowała spółka.

Warunek nabycia przez Dom Development nieruchomości inwestycyjnych w Warszawie oraz udziałów w spółce Mirabelle Investments spełnił się, podał deweloper.

Energa podpisała z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę projektową oraz subskrypcyjną stanowiącą podstawę do przeprowadzenia emisji obligacji hybrydowych o wartości 250 mln euro, poinformowała spółka.

J.W. Construction Holding rozważa wyemitowanie niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł o terminie zapadalności do 4 lat w celu finansowania zakupu gruntów pod projekty deweloperskie, podała spółka.

Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła w sierpniu br. wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 214 mln zł - były one wyższe o ok. 14,4% niż uzyskane rok wcześniej, podała Emperia. Przychody ze sprzedaży towarów za okres styczeń-sierpień wyniosły 1 629 mln zł i były wyższe o 7% r/r.

W strategii Orange Polska jest przestrzeń do wypłaty dywidendy za 2019 rok w 2020 roku, ale na obecną chwilę operator nie składa deklaracji ani w kwestii terminu, ani potencjalnej wartości, poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński.

Orange Polska ma ambicję osiągnięcia pokrycia siecią światłowodową 5 mln gospodarstw domowych w 2020 roku wobec 2 mln w I półroczu 2017 r., podała spółka.

Oferta OT Logistics na zakup 11,75% akcji Luka Rijeka, warta 79,2 mln HRK (tj. 50 HRK za jedną akcję i łącznie ok. 45,5 mln zł), została zaakceptowana, podała spółka. Po nabyciu tych walorów OT Logistics zwiększy posiadany udział do 32,56% kapitału zakładowego spółki.

Grupa Lotos odebrała w Naftoporcie ładunek 100 tys. ton (blisko 700 tys. baryłek) ropy naftowej Hibernia z Kanady, poinformowała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) kupi od Statoil w ramach kontraktu jednorazowego typu spot ok. 140 tys. m3 LNG, co po regazyfikacji daje ok. 84 mln m3 gazu ziemnego. Dostawa planowana jest na 9 września, podała spółka,

Orange Polska przyjął Program Motywacyjny dla zarządu, dyrektorów wykonawczych oraz kluczowej kadry kierowniczej, w tym wybranych członków zarządów podmiotów zależnych, oparty na instrumentach pochodnych ("akcjach fantomowych"), których instrumentem bazowym jest kurs akcji Orange Polska na GPW, podała spółka.

Orange Polska chce osiągnąć wzrost liczby klientów ofert konwergentnych o dodatkowe 1-1,5 mln do końca 2020 roku, wobec 858 tys. na koniec 1 półrocza 2017 roku, wynika z celów biznesowych zawartych w planie strategicznym spółki.

Orange Polska planuje, że nakłady inwestycyjne sięgną po 2-2,2 mld zł w 2018 r. i 2019 r., zaś w kolejnym roku wyniosą ok. 2 mld zł, podała spółka. Na rozbudowę sieci światłowodowej spółka zamierza przeznaczyć 2,8 mld zł w latach 2018-2020.

Kluczowe cele finansowe Orange na lata 2017-2020 to stabilizacja przychodów ze sprzedaży w 2019 roku i wzrost w kolejnych latach oraz stabilizacja EBITDA w 2018 roku i wzrost w kolejnych latach, podała spółka, prezentując nowy plan strategiczny Orange.one. Jednocześnie spółka potwierdza cele na 2017 r. - skorygowany zysk EBITDA w przedziale 2,8-3 mld zł i wskaźnik zadłużenia netto do skorygowanej EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2,6x.

Rada nadzorcza Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol (Grupa Azoty Siarkopol) powołała Trajana Szuladzińskiego na stanowisko prezesa zarządu Grupy Azoty Siarkopol na trwającą trzyletnią kadencję, podała spółka.

PKN Orlen i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) uruchomiły wydobycie gazu ziemnego ze złoża Miłosław E, poinformował PKN Orlen. Jest to kolejne złoże w Wielkopolsce wspólnie zagospodarowane przez obie firmy, podano także.

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 8 USD/b w sierpniu br. w porównaniu do 7,7 USD/b miesiąc wcześniej. W lipcu ub.r. marża wynosiła 4,2 USD/b, podała spółka.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ogłosił upadłość Kerdos Group, poinformowała spółka.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 4 992,9 mln zł na 31 sierpnia, podała spółka. Na koniec lipca było to 4 941,5 mln zł.

Empik zrealizował transakcję przejęcia większościowych udziałów Platona po wydaniu na nią zgody przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), podał Empik.

Akcjonariusze Projprzemu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 28 września o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o nie więcej niż 4,49 mln zł poprzez emisję nie więcej niż 4 487 037 akcji, wynika z projektów uchwał.

Cherrypick Games z sukcesem zakończył ofertę publiczną, z której pozyska 6,21 mln zł, podała spółka. Inwestorzy obejmą wszystkie oferowane akcje, a zapisy w transzy detalicznej zostały zredukowane o 91,079%.

Akcjonariusze Komputronika zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 29 września br. o przeznaczeniu wypracowanego zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 marca 2017 roku w kwocie 12,14 mln zł w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów na walne.

QubicGames przedstawi szczegółowy, uaktualniony harmonogram wydawniczy po uwzględnieniu wpływu powołania spółki Sonka do końca września, podała spółka.

Enea Wytwarzanie przeprowadziła pierwszą synchronizację bloku o mocy 1075 MW z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Synchronizacja przebiegła zgodnie z założonym harmonogramem, podała spółka. ww

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem