Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 07.09.2017 (ISBnews) - Spółki majątkowa i życiowa Uniqa wypracowały łącznie zysk netto wysokości 20,69 mln zł w I półroczu 2017 r., co oznacza wzrost o 20% r/r. Składka przypisana brutto obu spółek w tym okresie zwiększyła się o 63% r/r do 1,04 mld zł, podała Uniqa.

Zysk finansowy brutto Uniqa TU liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 24,5 mln zł w I półr. br. i był o 56,4% wyższy w skali roku. Zysk netto wyniósł 19,5 mln zł, co oznacza wzrost o 53,4% r/r.

Spółka majątkowa zebrała w I półr. składkę przypisaną brutto wysokości 583,1 mln zł , co oznacza wzrost o 1,3% w skali roku.

"Towarzystwo zwiększyło przypis w większości linii biznesowych, przy czym najwyższy wzrost był w ubezpieczeniach mieszkaniowych (20%) i gwarancjach finansowych (13,6%). W dalszym ciągu rośnie również sprzedaż wprowadzonego w połowie ubiegłego roku pakietu Twój Biznes Plus, adresowanego do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (wzrost o 45,8%) oraz ubezpieczenia straty finansowej (GAP) obejmujące ryzyko utraty wartości pojazdu w czasie, które powstało w wyniku wystąpienia szkody całkowitej z AC lub OC oraz kradzieży (wzrost o 155,4%)" - czytamy w komunikacie.

Uniqa podała, że na łączny wzrost przypisu składki w spółce majątkowej w I połowie 2017 r. wpływ miała redukcja portfela komunikacyjnego, obejmująca nierentowne grupy ryzyk (głównie w ubezpieczeniach flotowych oraz części polis sprzedawanych za pośrednictwem firm leasingowych i dealerów samochodowych). W efekcie składka przypisana w AC spadła o 15,1%. W przypadku OC komunikacyjnego efekt "czyszczenia" portfela został w znacznej części zniwelowany przez równoczesny wzrost poziomu cen (obserwowany na całym rynku), czego efektem był wzrost sprzedaży o 7,3%.

"Dzięki rosnącemu na całym rynku poziomowi cen w ubezpieczeniach komunikacyjnych, udało się poprawić szkodowość w tej linii produktowej do poziomu zbliżonego do granicy gwarantującej pokrycie ponoszonych kosztów. Wizja niedokładania do tej linii biznesu stała się dla niektórych graczy na rynku zdecydowanie bardziej realna niż przed rokiem. Dla niektórych nawet jest to już rzeczywistość" - powiedziała wiceprezes ds. finansowych Uniqa Anna Demczenko, cytowana w komunikacie.

Jak podkreśliła, poprawa szkodowości ubezpieczeń komunikacyjnych, przy wzroście sprzedaży w rentownych ubezpieczeniach majątkowych oraz efektywna kontrola kosztów złożyły się na dodatni wynik techniczny.

Wynik techniczny wyniósł 5,1 mln zł w I półr. wobec 17,2 mln zł straty technicznej rok wcześniej.

Łączna szkodowość netto Uniqa wyniosła 63,5% i była niższa od zanotowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego 67,9% oraz w całym 2016 r. tj. 72,4%.

Wynik finansowy brutto Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie, liczony według międzynarodowych standardów rachunkowości wyniósł 1,6 mln zł w I półr. wobec 5,7 mln zł w analogicznym okresie 2016 r. Zysk netto sięgnął 1,2 mln zł, wobec 4,6 mln w I półr. 2016 r.

"Pogorszenie wyniku finansowego spółki życiowej wynika z pogorszenia szkodowości w ubezpieczeniach grupowych pracowniczych. Z kolei na wzrost szkodowości wpływ ma m.in wzrost liczby urodzeń oraz liczby zgonów potwierdzony danymi publikowanymi przez GUS" - wyjaśniła Anna Demczenko, cytowana w komunikacie.

Spółka życiowa ponad 7-krotnie zwiększyła przypis składki, do 452,1 mln zł. Uniqa TUnŻ rozwijała zarówno sprzedaż produktów ze składką regularną (60,7 mln zł, wzrost o 7,4%), jak również produktów ze składką jednorazową (391,4 mln zł wobec 3,8 mln zł w analogicznym okresie 2016 r.).

"Tak wysoki wzrost przypisu został uzyskany przede wszystkim dzięki produktowi 'UNIQAtowe strategie', opartemu na ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych i skonstruowanemu z zachowaniem najnowszych wytycznych rynkowych w zakresie ochrony interesów ubezpieczonego" - czytamy także w komunikacie.

Spółka majątkowa osiągnęła w I półr. współczynnik wypłacalności II na poziomie 176,3%, zaś spółka życiowa na poziomie 263,2%. Jak przypomniała Uniqa, oba współczynniki są powyżej ich docelowego poziomu zapisanego w strategii ryzyka, czyli 150% dla spółki majątkowej i 175% dla biznesu życiowego.

Uniqa w Polsce reprezentują spółki Uniqa TU SA oraz Uniqa TU na Życie SA, oferujące ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i życiowe, zarówno dla klientów indywidualnych, jak też instytucjonalnych. Inwestorem strategicznym spółek jest europejski holding ubezpieczeniowy o austriackich korzeniach - Uniqa Insurance Group AG.

(SBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.