Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Ursus odnotował 0,44 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 0,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Getin Noble Banku podjęła uchwały o powołaniu do składu zarządu Marcina Kuksinowicza i Macieja Kleczkiewicza jako członków zarządu, ze skutkiem na 11 września 2017 r., podał bank.

Ergis odnotował 15,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 14,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Tomasz Łapiński złożył rezygnację z funkcji prezesa i członka zarządu Ronson Europe ze skutkiem od 1 grudnia br., podała spółka.

Rada nadzorcza CCC wyraziła zgodę na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H na 265 zł za sztukę, podała spółka.

OT Logistics nabył 1 584 124 akcji Luka Rijeka d.d. (11,75% kapitału), zwiększając udziały w kapitale operatora największego portu w Chorwacji do 32,56%. W związku z tym ogłosi wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Luka Rijeka, podała spółka.

Apator spodziewa się, że udział eksportu w sprzedaży będzie dalej wzrastał wobec 58% w I poł. 2017 r., poinformował prezes Andrzej Szostak. Spółka priorytetowo traktować będzie duże i rozwinięte rynki zachodnioeuropejskie, przede wszystkim Niemcy, gdzie liczy na kontrakty w kolejnych miesiącach.

CD Projekt chce rozwijać model biznesowy gier typu multiplayer, poinformował prezes Adam Kiciński.

Zamet Industry chce wyodrębnić zakłady produkcyjne w Chojnicach i Piotrkowie Trybunalskim i wnieść je do nowych spółek, nad którymi kontrolę sprawował będzie Zamet, w wyniku czego dojdzie do powstania struktury holdingowej, poinformowała spółka.

Apator oczekuje, że w II półroczu 2017 r. utrzyma na podobnym poziomie wzrost sprzedaży, po wzroście o 9,6% r/r w I połowie roku, poinformował prezes Andrzej Szostak. Spółka podtrzymuje też prognozy finansowe na 2017 r., zakładające przekroczenie 900 mln zł skonsolidowanych przychodów i 75 mln zysku netto.

Spółka zależna Mostostalu Zabrze - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe - zawarła umowę z Grupą Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn (ZAK) na dostawę oraz trwałe zainstalowanie elementów służących do budowy linii pilotażowej do prowadzenia prac rozwojowych dla Wydziału Estrów w Jednostce Biznesowej Oxoplast w ZAK, podała spółka. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 42,95 mln zł netto, podano również.

"Robonauts" od QubicGames zadebiutuje 19 września na platformie sprzedażowej Sony PlayStation 4, podała spółka.

Spółką zależna APS Energia, OOO APS Energia Rus, dostarczy urządzenia produkcji APS Energia dla zabezpieczeń pierwszego i drugiego energobloku Kurskiej Elektrowni Atomowej-2 o wartości ok. 14,2 mln zł, poinformowała spółka.

Gra "Layers of Fear: Legacy" od Bloober Team, która stanowi zremasterowaną i zredesignowaną wersję gry "Layers of Fear", ukaże się na terytorium całego świata wyłącznie w wersji na konsolę Nintendo Switch, podała spółka.

T-Bull udostępnił grę "Poker World: Texas Holdem Games Online" w systemie Android, podała spółka.

Zarząd CCC podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 2 mln akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach kapitału docelowego oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, podała spółka. Wpływy z oferty akcji będą wykorzystane do sfinansowania rozwoju grupy kapitałowej, jak też do utrzymania poziomu dźwigni finansowej w średnim okresie na poziomie od 1 do 2 z długoterminowym celem utrzymania poziomu dźwigni finansowej na poziomie bliższym 1, podano także.

Fadesa Polnord Polska, w której Polnord posiada 49% udziałów, zawarła przedwstępne umowy na zakup nieruchomości we Wrocławiu o łącznej powierzchni 5983 m2, gdzie planuje wybudować 144 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej ponad 8200 m2, poinformowała spółka.

Amica odnotowała 71,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 21,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Po publikacji wyników za I półr. br. Gekoplast podtrzymał wykonanie całorocznej prognozy, która zakłada wypracowanie ponad 7 mln zł zysku netto (+17% względem rezultatu roku 2016) i 14,5 mln zł wyniku EBITDA (+29%) przy 100,7 mln zł przychodów ze sprzedaży (+11%), podała spółka.

Gekoplast odnotował 3,3 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2017 r. wobec 3,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Prime Car Management (PCM) obniżył plan sprzedaży na 2017 r. do 11 tys. kontraktów z wcześniej oczekiwanych 17 tys., podała spółka.

Prime Car Management (PCM) odnotowało 9,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2017 r. wobec 9,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) podjęła uchwałę o delegowaniu Daniela Ozona do czasowego wykonywania czynności prezesa JSW - od 9 września do 8 grudnia 2017 roku włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia powołania prezesa JSW, poinformowała spółka.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem