Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

PKO Bank Polski podpisał umowę nabycia od KBC Asset Management 100% akcji w KBC Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych poprzez spółkę zależną PKO BP ? PKO BP Finat Sp. z o. o., podał bank. Umowa ma charakter warunkowy i jej finalizacja po uzyskaniu odpowiednich zgód od regulatorów planowana jest w pierwszym kwartale 2018 r. Docelowo towarzystwa funduszy inwestycyjnych działające w ramach grupy PKO BP zostaną połączone.

Rada nadzorcza Skarbiec Holding powołała na stanowiska prezesa Bartosza Józefiaka, na wiceprezesa Ewę Radkowską-Świętoń, zaś na stanowisko członka zarządu Jakuba Kocjana, podał Skarbiec.

Oferta Mostostalu Zabrze Gliwickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego, spółki zależnej Mostostalu Zabrze, warta 31,9 mln zł netto, została uznana za najkorzystniejszą w ramach przetargu Gminy Świętochłowice, podała spółka.

Tauron Dystrybucja podpisał trzy umowy w zakresie dofinansowania projektów, obejmujących budowę i modernizację sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz kompleksową modernizację rozdzielni sieciowych. Wartość dotacji to ponad 20 mln zł.

Zarząd Rafako podjął decyzję o redukcji zatrudnienia o maksymalnie 325 pracowników, tj. 18% ogółu zatrudnionych w spółce w drodze zwolnień grupowych, przeprowadzonych z przyczyn niedotyczących pracowników, poinformowała spółka. Rafako spodziewa się, że oszczędności wynikające z realizacji tego etapu zmian w spółce sięgną 25 mln zł rocznie.

Zarząd i2 Development zdecydował, że głównym obszarem działalności spółki będzie rynek polski, a planowane przychody z działalności na rynkach zagranicznych nie przekroczą 10% przychodów realizowanych w kraju, podała spółka.

The Dust, wspólnie z akcjonariuszami sprzedającymi, dokonał przydziału akcji nowej emisji oraz akcji sprzedawanych w ramach oferty publicznej. Inwestorzy objęli wszystkie oferowane 220 tys. akcji po cenie maksymalnej 12 zł, podała spółka. Wartość całej oferty wyniosła ponad 2,6 mln zł. Spółka rozpoczyna działania zmierzające do wprowadzenia akcji na NewConnect.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) kładzie nacisk na aktywne poszukiwanie klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zwiększając tym samym dywersyfikację portfela kredytowego, poinformował ISBnews wiceprezes BOŚ Bogusław Białowąs. Bank liczy na sukcesywny wzrost udziału kredytów dla MŚP w swoim portfelu, dodał.

GetBack chce jeszcze w tym roku dokonać pierwszych zakupów portfeli wierzytelności na rynku hiszpańskim, poinformował ISBnews prezes Konrad Kąkolewski. Spółka rozważa pozyskanie finansowania denominowanego w euro w celu pod zakupy na tym rynku.

Łączne nakłady inwestycyjne Enei w 2017 r. wyniosą ponad 4 mld zł, poinformował prezes Mirosław Kowalik.

Lubelski Węgiel Bogdanka spodziewa się niewielkiego wzrostu cen sprzedawanego węgla w 2018 r., poinformował prezes Krzysztof Szlaga.

BioMaxima podpisała umowy na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) oraz nowego zakładu produkcyjnego w Lublinie za łącznie 9,7 mln zł, podała spółka.

Skarbiec Holding podjął uchwałę rekomendującą przeznaczenie 17,87 mln zł z zysku netto za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., wynoszącego 17,91 mln zł, na dywidendę, co da 2,62 zł na jedną akcję, podała spółka.

Getin Noble Bank (GNB) szacuje, że w związku z oczekiwanymi dodatkowymi narzutami kapitałowymi, dotyczącymi kredytów walutowych, które będą obowiązywać od 2018 roku, może okresowo nie spełniać wymogów kapitałowych, poinformował prezes Artur Klimczak.

Getin Noble Bank oczekuje, że 2018 rok zakończy zyskiem netto, poinformował prezes Artur Klimczak.

Bank Pekao udzieli innowacyjnym firmom kredytów z bezpłatnymi gwarancjami nawet na 80% wartości zaciąganego kredytu, podała instytucja. Program realizowany jest wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Getin Noble Bank oczekuje, że tempo wzrostu odpisów kredytowych, które sięgnęło 60,5% r/r w I półroczu będzie niższe w 2018 roku. W II połowie br. bank oczekuje wartości odpisów kredytowych na poziomie podobnym, jak w I półr., w którym sięgnęły one 450,3 mln zł, poinformowali przedstawiciele banku.

Torpol oczekuje, że na ważnym dla niego rynku norweskim pojawią się w IV kw. br. przetargi na roboty kolejowe o wartości nawet ok. 2,5 mld NOK, poinformował prezes Grzegorz Grabowski.

Torpol oczekuje zdecydowanego wzrostu przychodów i poprawy marży w II półroczu 2017 w stosunku do I połowy roku, poinformował prezes Grzegorz Grabowski. Wskazał także, że harmonogram wykonania posiadanych kontraktów narzuca sprzedaż powyżej 1 mld zł w kolejnych dwóch latach.

CS Group Polska złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego. W najbliższych miesiącach planuje przeprowadzić pierwszą publiczną ofertę akcji i zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), podała spółka.

GetBack rozpoczął współpracę z dwoma podmiotami na rynku hiszpańskim specjalizującymi się w zarządzaniu wierzytelnościami, podała spółka.

LUG zrealizował pierwszą dostawę 2 tys. sztuk opraw ledowych w ramach umowy z rządem prowincji Misiones w Republice Argentyny. To pierwsza część kontraktu o wartości blisko 21 mln euro, podała spółka.

Tower Investments odnotował 9,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. r. fin. 2016/2017 (1 maja - 31 lipca 2017 r.) wobec 1,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Gino Rossi odnotowało 2,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półr. 2017 r. wobec 3,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Nintendo of America wyznaczyło datę wprowadzenia do sprzedaży gry "Robonauts" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej na 15 września 2017 roku, poinformował QubicGames, producent gry.

Soho Development i jej spółka zależna Dobra Forma 1 mają pozwolenie na użytkowanie wraz z poświadczeniem prawomocności budynku mieszkalnego I etapu inwestycji Dobra Forma przy ul. Bochenka w Krakowie, podało Soho Development.

Archicom Nieruchomości JN 3, jednostka zależna Archicomu, zawarła umowę zakupu nieruchomości gruntowej we Wrocławiu o powierzchni 5,5316 ha za cenę 27,5 mln zł netto (brutto 33,825 mln zł), przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m.in. na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, podała spółka.

Dom Development zawarł z Acciona Nieruchomości Żoliborz umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w dzielnicy Żoliborz w Warszawie, na których spółka zamierza zrealizować wieloetapowy projekt inwestycyjny z ok. 1 350 lokalami, podał Dom Development.

Enea podtrzymuje, że spodziewa się spadków r/r w segmentach energetyki konwencjonalnej, odnawialnych źródeł energii (OZE) i dystrybucji w 2017 r., a perspektywy w wydobyciu i obrocie ocenia jako neutralne, podała spółka.

Produkcja węgla handlowego Lubelskiego Węgla Bogdanka wzrosła o 9,5% r/r do 2 136 tys. ton w II kw. 2017 r., podała spółka. W I półroczu produkcja wyniosła 4 558 tys. ton i była o 6,4% wyższa r/r.

Getin Noble Bank odnotował 67,71 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 1,13 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Całkowite wytwarzanie energii elektrycznej w grupie kapitałowej Enei wzrosło o 61,5% r/r do 5,58 TWh w II kw. 2017 r., podała spółka. W I półroczu wytwarzanie wzrosło o 37,2% r/r do 9,34 TWh.

Master Pharm miał szacunkowo ok. 24 mln zł skonsolidowanych przychodów i 1,75 mln zł zysku netto grupy w I półroczu, podała spółka.

Mostostal Zabrze miał 189,9 mln zł skonsolidowanych przychodów i 3,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kwartale, podała spółka, prezentując wstępne wyniki.

Wartość portfela zamówień grupy Rafako wynosił ponad 3,3 mld zł na koniec czerwca br., z uwzględnieniem projektu Jaworzno, ale bez kontraktu w Opolu, poinformowała spółka.

Poziom sprzedaży "Sniper Ghost Warrior 3" zapewnił CI Games stabilizację finansową i deweloper gier pracuje już nad kolejnymi projektami, poinformował członek zarządu CI Games Maciej Nowotny.

Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 43,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2017 r. wobec 20,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rafako odnotowało 1,35 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 3,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CI Games odnotowało 1,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półr. 2017 r. wobec 2,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enea odnotowała 285,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 169,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.