Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 11.09.2017 (ISBnews) - Vistal Gdynia w wyniku aktualizacji budżetów długoterminowych kontraktów szacuje, że obniżenie wyniku na kontraktach może zmniejszyć skonsolidowany wynik finansowy za I półrocze br. o ok. 88,1 mln zł. Spółka zdecydowała też o utworzeniu odpisu aktualizującego w wysokości ok. 3,4 mln zł, podał Vistal.

W ubiegłym tygodni Vistal zakończył przegląd długoterminowych kontraktów budowlanych w zakresie szacowanych przychodów i kosztów i podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji budżetów tych kontraktów, uwzględniając zdarzenia zidentyfikowane przez spółkę na tym etapie, podano w komunikacie.

"Spółka szacuje, że w wyniku aktualizacji tych budżetów, może dojść do obniżenia wyniku na realizowanych i zakończonych kontraktach budowlanych spółki, co wpłynie negatywnie na jednostkowy wynik finansowy brutto spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. o kwotę około 42,9 mln zł oraz skonsolidowany wynik finansowy brutto grupy kapitałowej Vistal Gdynia S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. o kwotę około 88,1 mln zł" - czytamy dalej.

Istotny wpływ na obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego brutto miały aktualizacje budżetów poniższych długoterminowych kontraktów:

- kontraktu budowlanego realizowanego dla zagranicznego klienta z segmentu Marine&Offshore, w związku z poniesieniem dodatkowych kosztów związanych z realizacją robót oraz brakiem zamówień w ramach zawartej umowy ramowej - w wyniku dokonanego przeglądu, spółka podjęła decyzję o zamknięciu i nie wycenianiu przedmiotowych kontraktów, co obniży jednostkowy wynik brutto o kwotę około 14,4 mln zł oraz skonsolidowany wynik finansowy brutto grupy kapitałowej o kwotę około 29,9 mln zł;

- kontraktu budowlanego realizowanego dla zagranicznego klienta z segmentu Marine&Offshore, w związku z niedoszacowaniem kosztów realizacji projektu - w wyniku dokonanego przeglądu, spółka podjęła decyzję o dokonaniu zmiany budżetu szacowanych przychodów i kosztów, co obniży jednostkowy wynik brutto o kwotę około 1,9 mln zł oraz skonsolidowany wynik finansowy brutto grupy kapitałowej o kwotę około 16,6 mln zł;

- kontraktu budowlanego realizowanego dla zagranicznego klienta z segmentu Budownictwo, w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu - w wyniku dokonanego przeglądu, spółka podjęła decyzję o dokonaniu zmiany budżetu szacowanych przychodów i kosztów co obniży jednostkowy wynik brutto o kwotę około 6,1 mln zł oraz skonsolidowany wynik finansowy brutto grupy kapitałowej o kwotę około 10 mln zł;

- kontraktu budowlanego realizowanego dla krajowego klienta z segmentu Infrastruktura, w związku z nieprzewidzianymi kosztami wydłużenia czasu realizacji kontraktu na skutek zmian projektowych w dokumentacji wykonawczej oraz trudnych do przewidzenia warunków terenowych realizacji kontraktu - spółka podjęła decyzję o dokonaniu zmiany budżetu szacowanych przychodów i kosztów, co obniży jednostkowy wynik brutto o kwotę około 9,3 mln zł oraz skonsolidowany wynik finansowy brutto grupy kapitałowej o kwotę około 10,5 mln zł;

- kontraktu budowlanego realizowanego dla zagranicznego klienta z segmentu Infrastruktura, w związku z przewidywanym zwiększeniem kosztów realizacji kontraktu - spółka podjęła decyzję o dokonaniu zmiany budżetu szacowanych przychodów i kosztów, co obniży jednostkowy wynik brutto o kwotę około 1,8 mln zł oraz skonsolidowany wynik finansowy brutto grupy kapitałowej o kwotę około 6,5 mln zł.

"Spółka [...] podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego należności przeterminowane zagrożone prawdopodobieństwem nieściągalności w kwocie około 3,4 mln zł. Odpis aktualizujący wartość należności przeterminowanych obniży jednostkowy i skonsolidowany wynik finansowy brutto spółki za okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 r." - czytamy dalej.

Szczegółowe informacje na temat jednostkowych i skonsolidowanych wyników finansowych Vistal Gdynia zostaną przekazane w śródrocznym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2017 r., przypomniano.

"W związku z powyższymi informacjami, a także wpływem planowanych odpisów aktualizujących na wynik finansowy spółki i jej grupy kapitałowej, spółka zamierza rozpocząć rozmowy ze swoimi partnerami biznesowymi w celu określenia warunków dalszej współpracy w zaistniałej sytuacji" - wskazano także.

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to producent konstrukcji stalowych, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach infrastrukturalnym, marine i offshore, w tym infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.