Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Forte odnotowało 45,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 53,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vistal Gdynia prowadzi rozmowy z bankami finansującymi ? w tym PKO Bankiem Polskim, ING Bankiem Śląskim oraz Credit Agricole Bank Polska ? w sprawie restrukturyzacji zadłużenia finansowego grupy kapitałowej, podała spółka.

Aktualizacja wyceny należącej do Grupy Ferrum nieruchomości inwestycyjnej przy ul. Porcelanowej i ul. Murckowskiej w Katowicach oraz rozwiązanie rezerwy z tytułu podatku odroczonego zmniejszą wynik netto spółki za I półrocze 2017 r. o ok. 15,4 mln zł, podało Ferrum.

Zarząd Alior Banku zdecydował o rozpoczęciu procesu budowy księgi popytu w związku z przygotowywaniem niepublicznej emisji obligacji podporządkowanych o wartości do 400 mln zł. Bank rozważa emisję w październiku, ale zastrzega, że zarówno jej termin, jak i wartość będą zależały od sytuacji na rynku obligacji, podał bank.

Polish Enterprise Fund V (PEF V), fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), zakończył inwestycję w Skarbiec Holding, uzyskując 3,3-krotny zwrot z zainwestowanego kapitału, podała spółka. W wyniku transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych fundusz sprzedał akcje spółki, a wpływy brutto wyniosły 11,4 mln zł (33,42 zł za akcję).

Dom Development powołał Fundację Dom Development City Art (FDDCA), której misją jest podnoszenie jakości przestrzeni publicznej poprzez integrację użytkowej architektury mieszkalnej ze sztuką, a także czynny udział w promocji sztuki, jako istotnego elementu mającego korzystny wpływ na jakość życia mieszkańców miast, podała spółka. Fundacja została powołana w oparciu o projekty artystyczne, zlokalizowane na terenie osiedli mieszkaniowych zrealizowanych przez Dom Development.

Murapol odnotował 31,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto pro forma przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r., podczas gdy w całym 2016 r. skonsolidowany zysk netto w tym ujęciu wyniósł 109,68 mln zł, podała spółka w raporcie.

Atlas Estates odnotował 0,67 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. kw. 2017 r. wobec 1,01 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mirbud otrzymał podpisaną przez PDC Industrial Center 45 umowę, dotyczącą generalnego wykonawstwa centrum dystrybucyjnego Castoramy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kiełminie w gminie Stryków o wartości 22,35 mln euro netto (ok. 95,58 mln zł), poinformowała spółka.

Mirbud zawarł z Panattoni Development Europe umowę dotyczącą realizacji budynku magazynowego z pomieszczeniami technicznymi w Sosnowcu za 9,67 mln euro netto czyli ok. 40,68 mln zł netto, poinformowała spółka.

Elektrobudowa podpisała z Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure, Inc. aneks do umowy na wykonanie wraz z dostawami instalacji elektrycznych i teletechnicznych, związanych z budową Systemu Obrony Przeciwrakietowej Aegis, podała spółka. Łączna wartość robót zleconych w ramach umowy wynosi obecnie 13,1 mln USD netto.

XTPL spodziewa się pierwszych przychodów z komercjalizacji swojej technologii w przyszłym roku, zaś zysków spółka oczekuje w 2019 r., poinformował prezes Filip Granek.

TIM zakłada, że spółka zależna 3LP odnotuje na koniec tego roku pozytywny wynik EBITDA, a w przyszłym roku przekroczy próg rentowności na poziomie zysku operacyjnego i zysku brutto, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Piotr Tokarczuk.

Rada nadzorcza Trakcji PRKiI podjęła uchwałę, na mocy której powołała Macieja Sobczyka na stanowisko wiceprezesa z dniem 14 września 2017 r., poinformowała spółka.

Bank Zachodni WBK chce mieć 1 mln klientów korzystających z "Konta Jakie Chcę" na koniec półrocza 2018 r. Bank liczy także na dynamiczny wzrost liczby klientów korzystających z Kantoru BZWBK 24 - do 500 tys. osób w ciągu dwóch lat z 223 tys. klientów obecnie, poinformowali przedstawiciele banku.

Prezes LiveChat Software Mariusz Ciepły, przewodniczący rady nadzorczej Maciej Jarzębowski i członek rady nadzorczej Jakub Sitarz kupili łącznie 30 tys. akcji spółki, czyli część akcji wystawionych na sprzedaż przez inwestora finansowego, płacąc po 45 zł za sztukę, poinformował LiveChat.

Lokum Deweloper wprowadza do oferty 96 lokali w etapie Ib osiedla Lokum Vista w Krakowie, podała spółka. Budowa ruszyła wiosną tego roku, a zakończy się w III kw. 2018 r.

Elektrotim liczy na poprawę marż w kolejnych okresach, jednak obenie poprawa następuje powoli, a ryzykiem jest wzrost kosztów, poinformowal prezes Andrzej Diakun.

Ronson Development rozpocznie przedsprzedaż 145 mieszkań w II etapie osiedla Miasto Moje na warszawskiej Białołęce, podała spółka. W I etapie osiedla, który będzie gotowy na początku przyszłego roku, sprzedano już blisko 60% ze 191 mieszkań.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 79,61 mln zł w sierpniu br., co oznacza wzrost o 26,55% r/r, podała spółka. Narastająco do sierpnia 2017 roku włącznie Auto Partner odnotował 31,32% wzrostu sprzedaży do 599,53 mln zł, podano także.

Work Service przydzielił obligacje serii W o wartości nominalnej 20 mln zł, poinformowała spółka.

Hawe Telekom pozyskało w I półroczu br. nowe kontraktów o wartości blisko sześciokrotnie wyższej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, wynika z komunikatu spółki.

Mercator Medical uruchomił zakład produkcyjny wyrobów z włókniny w Pikutkowie koło Włocławka, 5 km od posiadanego centrum logistycznego w Brześciu Kujawskim, podała spółka. Docelowo zakład ten ma generować 15 mln zł przychodów rocznie.

Elektrotim spodziewa się dodatniego skonsolidowanego wyniku netto i skonsolidowanych przychodów w wysokości 250-300 mln zł w całym 2017 r., poinformował prezes Andrzej Diakun.

Master Pharm odnotował 1,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I półr. 2017 r. wobec 2,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Work Service wyemituje 60 tys. obligacji o łącznej wartości do 60 mln zł do 31 października, w ramach programu oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych, podała spółka.

Wierzyciele Vistal Eko i Vistal Offshore, spółek zależnych Vistal Gdynia, złożyli wnioski o ogłoszenie ich upadłości, podał Vistal. Ponadto spółka zależna Vistal Construction złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości.

Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) zdecydowali o udzieleniu zgody dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu od członków zarządu PGNiG S.A. w szczególności poprzez wystąpienie z wnioskami o zawezwanie do próby ugodowej, w związku z nieprawidłowym rozliczaniem umów handlowych z odbiorcami gazu, podała spółka w uchwałach nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

TIM odnotował 3,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 5,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

KGHM Polska Miedź przystąpił do Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) spółkom: Pelion z dniem 29 września, Inwestycje Alternatywne Profit z dniem 3 października, Seka z dniem 3 października, podał urząd.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie udzieliła zezwolenia na nabycie przez Bank Pekao od Pioneer Global Asset Management S.p.A. 7 266 akcji Pekao Pioneer Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego, podał urząd.

Elektrotim odnotował 6,04 mln zł skonsolidowanej straty netto w I półr. 2017 r. wobec 4,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem