Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.09.2017 (ISBnews) - Ulma Construccion Polska odnotowało 4,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 4,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 6,29 mln zł wobec 5,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 89,67 mln zł w I poł. 2017 r. wobec 86 mln zł rok wcześniej.

"Istotny wzrost przychodów ze sprzedaży zanotowano w segmencie 'Obsługa budów'. Przychody z tej działalności wyniosły w I półroczu 2017 roku łącznie 78 347 tys. zł wobec 74 149 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku (wzrost o 4 198 tys. zł tj. 5,7%)" - czytamy w raporcie.

W I półroczu 2017 r. roku grupa kapitałowa osiągnęła 17 155 tys. zł łącznych przychodów z eksportowej działalności handlowej i usługowej (tj. działalności realizowanej za pośrednictwem spółek zależnych w Kazachstanie, Ukrainie i Litwie lub poprzez grupę dealerów i odbiorców końcowych w innych krajach itp.).

"Przychody te były o 15,3% wyższe w porównaniu do danych w analogicznym okresie poprzedniego roku w ślad ze dobrą koniunkturą rynkową notowaną na Ukrainie (i to pomimo konfliktu trwającego wciąż na jej wschodnich terenach) oraz na Litwie. Gorszą sytuację w br. grupa kapitałowa odnotowuje w Kazachstanie, gdzie na spadek sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku negatywny wpływ ma konkurencja ze Chin oraz Rosji, która posiada przewagę celną w porównaniu z uczestnikami wywodzącymi się w Europy Zachodniej" - czytamy dalej.

W rezultacie udział handlowej działalności eksportowej w łącznych przychodach wzrósł w I półroczu 2017 roku do poziomu 19,1% wobec 17,3% w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2017 r. wyniósł 0,79 mln zł wobec 1,79 mln zł zysku rok wcześniej.

"Porównując dane kwartalne, daje zauważyć się tendencja do poprawy wskaźnika rentowności operacyjnej EBITDA, który w II kwartale 2017 roku wzrósł do poziomu 35,21% wobec 31,92% w I kwartale 2017 rok. Zdecydowana część kosztów operacyjnych grupy kapitałowej to koszty stałe. A więc ich konsekwentna kontrola przy jednoczesnym przyroście przychodów ze sprzedaży przyczynia się w każdym czasie do osiągania efektu ekonomii skali" - napisano też w raporcie.

Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Ulma Construccion Polska jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.