Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

ATM Grupa odnotowała 7,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 9,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

OT Logistics zawarł z chorwackimi funduszami emerytalnymi Allianz ZB d.o.o. oraz ERSTE d.o.o. umowę na temat współpracy. Łącznie akcjonariusze podpisujący porozumienie kontrolują już 56,56% akcji Luka Rijeka. OT Logistic tym samym przejmie kontrolę operacyjno-finansową nad chorwackim portem, podała spółka.

Portfel zamówień Mostostalu Zabrze wynosi 449,6 mln zł w podpisanych kontraktach, a z uwzględnieniem umów oczekiwanych do podpisania - 970,6 mln zł, podała spółka.

Mostostal Zabrze odnotował 1,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 2,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKN Orlen przeprowadził pierwsze uruchomienie i wprowadzenie turbiny na nominalne obroty, tzw. first fire w bloku gazowo-parowym (CCGT) o mocy 600 MW w Płocku, podała spółka.

Eurocash zawarł przedwstępną umowę dotyczącą przejęcia 100% udziałów w spółkach kontrolujących Mila S.A. ? właściciela sieci 188 supermarketów zlokalizowanych głównie w centralnej Polsce. Wartość transakcji, która musi uzyskać zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) została ustalona na 350 mln zł, podała spółka.

Ergis nie doszedł do porozumienia w sprawie zakupu 100% udziałów w zagranicznej spółce produkującej folie polietylenowe, podał Ergis.

Konsorcjum firm Unibep (lider) i Value Engineering zawarło z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich umowę na "Rozbudowę drogi krajowej nr 66 na odcinku: Bielsk Podlaski ? Podbiele ? projektuj i buduj" za ok. 38 mln zł netto, podał Unibep.

Vistula (jako spółka przejmująca) i Bytom (jako spółka przejmowana) podpisały plan połączenia, podały spółki. Parytet wymiany akcji określono na 1:0,82, tj. za jedną akcję Bytomia zostanie przyznanych 0,82 akcji Vistuli.

Sąd rejonowy w Warszawie zasądził na rzecz ZUE 3,2 mln zł z odsetkami ustawowymi od PKP Polskich Linii Kolejowych (PKP PLK) w sprawie z powództwa ZUE, dotyczącej zapłaty za wykonanie prac dodatkowych w związku z realizacją kontraktu pn. "Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu POliŚ 7.1 ? 69: Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie ? Dąbrowa Górnicza Ząbkowice ? Jaworzno Szczakowa", podało ZUE.

Kruk otrzymał protokół z badania ksiąg podatkowych od Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu w którym stwierdzono zaległość podatkową wraz z odsetkami na 2,6 mln zł, poinformowała spółka. Kruk nie wniesie zastrzeżeń i ureguluje płatność, dodano.

P.A. Nova przygotowuje lub realizuje w sumie 4 inwestycje w ramach których powstanie 140 mieszkań w Polsce i 38 w Niemczech, poinformowała prezes Ewa Borkowska.

Akcjonariusze Vantage Development zdecydowali na walnym zgromadzeniu o umorzeniu 2 193 722 akcji własnych spółki i obniżenia kapitału zakładowego, wynika z przyjętych uchwał.

P.A. Nova może wkrótce powiększyć swój bank ziemi o 3 działki o łącznej powierzchni 8 ha, poinformowała prezes Ewa Borkowska.

Wartość produkcji budowlanej P.A. Nova w II poł. 2017 r. powinna być zbliżona do prac wykonanych w pierwszym półroczu i na koniec roku powinna się ukształtować na poziomie 120 mln zł, poinformował dyrektor ds. finansowych Tomasz Janik.

P.A. Nova planuje oddać w 2018 r. do użytku 3 nowe obiekty handlowe w Sosnowcu, Kłodzku i Jaworznie o łącznej powierzchni 9 tys. m2, poinformowała prezes Ewa Borkowska.

P.A. Nova nie wyklucza, że w przyszłym roku może sprzedaż jedną ze swoich galerii handlowych, poinformowała prezes Ewa Borkowska.

Mercator Medical oczekuje w dalszej części roku spadających kosztów wytwarzania, co pozwoli odbudować marżę do co najmniej poziomu uzyskanego w 2016 roku, poinformował wiceprezes ds. finansowych Witold Kruszewski.

11bit Studios zdecydował o przesunięciu premiery gry "Frostpunk" na I kw. 2018 r., podała spółka.

Mercator Medical chce docelowo uzyskać udziały w rynku rękawic medycznych w największych krajach Europy Zachodniej na poziomie ok. 10% w perspektywie kilku lat. Spółka do końca br. rozpocznie dystrybucję rękawic na rynku niemieckim, poinformowali przedstawiciele spółki.

Celem Work Service na ten rok jest podtrzymanie poziom skonsolidowanego zysku operacyjnego EBIT na poziomie 85,35 mln zł, poinformował prezes Maciej Witucki. Spółka nie planuje również dalszych odpisów na ten rok.

CCC zawarło z inwestorami umowy objęcia 2 mln akcji serii H o łącznej wartości 530 mln zł, podała spółka.

Vistal Gdynia kontynuuje rozmowy z bankami finansującymi i partnerami dotyczące warunków dalszej współpracy, a także wyodrębnił grupę aktywów do sprzedaży i rozpoczął proces ich zbycia, poinformował prezes Ryszard Matyka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) liczy na wypracowanie kompromisowego rozwiązania w ramach rozmów z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na temat wniosku o zgodę na przejęcie przez PGE kontroli nad EDF Polska i ma nadzieję na szybką finalizację tej akwizycji, poinformował rzecznik PGE Maciej Szczepaniuk.

Feerum dysponuje obecnie portfelem zakontraktowanych zamówień obejmującym 53 umowy o łącznej wartości ponad 174,5 mln zł z terminem realizacji w 2017 i 2018 r. Potencjalny portfel zamówień ze strony klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 33,9 mln zł, podała spółka.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wystosował zastrzeżenia do koncentracji polegającej na przejęciu przez Polską Grupą Energetyczną (PGE) kontroli nad EDF Polska. Według Urzędu, transakcja może stanowić zagrożenie dla konkurencji, a jednym z negatywnych skutków może być zmniejszenie sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii.

Akcjonariusze Gobarto zdecydują o upoważnieniu zarządu do podwyższania kapitału poprzez emisję nowych akcji, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 18 października.

Qumak w konsorcjum z Computeksem podpisał wartą maksymalnie 34,2 mln zł netto umowę ramową z Centrum Obsługi Administracji Rządowej (COAR) na dostawę sprzętu IT.

Selvita zawarła z Ministerstwem Rozwoju (MR) umowę dotacji na budowę i wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków (CBRIL) - kompleksowego zestawu laboratoriów odzwierciedlającego przebieg procesu badań przedklinicznych nad innowacyjnymi lekami, poinformowała spółka. Wartość pierwszego z trzech etapów inwestycji, w ramach której powstanie ostatecznie ok. 1 000 miejsc pracy, wyniesie 74,9 mln zł, z czego 45% (33,7 mln zł) zostanie sfinansowane z pozyskanych z MR środków.

Feerum odnotowało 4,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 0,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Selvita odnotowała 8,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 3,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ulma Construccion Polska odnotowało 4,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 4,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

AmRest Holdings odnotował 53,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 76,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Archicom odnotował 14,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 15,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Work Service odnotował 70,67 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej w I poł. 2017 r. wobec 8,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bez odpisów księgowych zysk netto w tym ujęciu za I półr. wyniósłby 6,98 mln zł, podkreśliła spółka.

Trans Polonia odnotowała 4,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 0,76 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

P.A. Nova odnotowała 15,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półr. 2017 r. wobec 14,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Polimeksu-Mostostalu podjęła uchwałę, na mocy której powołała Przemysława Janiszewskiego na stanowisko wiceprezesa z dniem 14 września 2017 r., poinformowała spółka.

Przemysław Borzestowski zrezygnował z pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu Asseco Poland ze skutkiem od 18 września 2017 roku z powodów osobistych, podała spółka.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem