Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 18.09.2017 (ISBnews) - Selena FM odnotowała 3,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 26,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 19,41 mln zł wobec 21,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 321,04 mln zł w II kw. 2017 r. wobec 277,34 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2017 r. spółka miała 4,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 20,02 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 541,15 mln zł w porównaniu z 456,03 mln zł rok wcześniej. Zysk EBIT wyniósł odpowiednio: 17,23 mln zł wobec 17,03 mln zł.

Spółka podkreśliła, że w I półroczu 2017 roku osiągnęła najlepszy wynik w 25-letniej historii Grupy - łączne przychody ze sprzedaży wyniosły 541 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem w 2016 roku wzrosły one o 18%. Spółka osiągnęła również jeden z najlepszych w historii wyników EBIT na poziomie 17,2 mln zł, natomiast wynik netto był pod presją niezrealizowanych różnic kursowych.

"W wypadku Grupy Selena FM znaczący wpływ na kształtowanie się wyniku netto grupy ma wynik na działalności finansowej, wynikający w szczególności z istniejącej ekspozycji walutowej. W pierwszym półroczu 2017 roku, odnotowano istotny wpływ działalności finansowej, który wyniósł -16,7 mln zł, w tym głównie wynik na wycenie pozycji wyrażonych w walutach obcych (rozrachunki handlowe oraz otrzymane i udzielone kredyty i pożyczki) w kwocie -16,3 mln zł. Dla porównania, w okresie 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2016 roku grupa odnotowała przychód na różnicach kursowych w wysokości 12,6 mln zł. Ujemne różnice kursowe z wyceny w roku 2017 wynikają przede wszystkim z niezrealizowanych różnic kursowych (-14,6 mln zł), pozostała część w wysokości -1,7 mln zł, dotyczy zrealizowanych różnic kursowych. Głównym negatywnym czynnikiem, który wpłynął na wycenę bilansową ekspozycji walutowej na dzień 30 czerwca 2017 roku było osłabienie się walut z rynków wschodnich (rubel, tenge, hrywna) względem euro oraz umocnienie złotego w stosunku do euro" - czytamy w raporcie.

Na wzrost przychodów ze sprzedaży miał wpływ przede wszystkim istotny wartościowo wzrost sprzedaży w Rosji oraz w Polsce i w Hiszpanii. Również w pozostałych krajach europejskich a także w Turcji, Brazylii, Chinach czy w Kazachstanie uzyskano znaczne przyrosty przychodów ze sprzedaży, podano także.

"Rekordowe przychody Grupy to efekt m.in. wzrostu udziału w przychodach wysokomarżowych produktów oraz wzrostu sprzedaży na wielu rynkach w tym największych w: Rosji (40%), Turcji (około 30%), Kazachstanie (ponad 25%) i Polsce (ponad 10%). W związku ze wzrostowym trendem cen surowców na rynku ? rentowność sprzedaży brutto Grupy Selena w H1 była pod presją, natomiast ostatecznie wyniosła powyżej 30%" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2017 r. wyniosła 20,26 mln zł wobec 7,87 mln zł straty rok wcześniej.

"Selena planuje systematyczne zwiększanie wolumenów sprzedaży oraz udziałów na poszczególnych rynkach, co będzie miało pozytywne przełożenie na wysokość udziału kosztów stałych w sprzedaży i będzie istotnie kompensowało wpływ wzrostu cen surowców" - powiedział prezes Jean Noël Fourel, cytowany w komunikacie.

Pod koniec I kwartału spółka została właścicielem firmy Uniflex - włoskiego lidera specjalizującego się w produkcji uszczelniaczy akrylowych. Proces integracji włoskiej firmy przebiega pomyślnie, zgodnie z wcześniejszymi założeniami i jest skoncentrowany m.in. na obszarze zakupowym ? zintegrowane zostały zakupy największych grup surowcowych, podano w komunikacie.

"Już w 3 miesiące po przejęciu Uniflexu osiągnęliśmy wspólnie takie korzyści jak: lepsze terminy płatności i obniżki cen surowców w związku z większym wolumenem zakupowym po stronie kosztowej, a także osiągnęliśmy cross-selling produktów. Jedną z ambicji Grupy Selena jest osiągnięcie pozycji lidera w segmencie akryli w Europie" - dodał Fourel.

Grupa Selena FM to globalny producent i dystrybutor chemii budowlanej. Główne marki to Tytan, Artelit oraz hiszpańska Quilosa. Jest jednym z trzech największych światowych producentów piany poliuretanowej używanej do montażu okien i drzwi. Zakłady produkcyjne Seleny są zlokalizowane w Polsce, Brazylii, Korei, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii. W 2008 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.