Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 26.09.2017 (ISBnews) - Cognor Holding planuje w najbliższym czasie przeprowadzenie wtórnej oferty publicznej (SPO) od 25,4 do 67,3 mln akcji emisji nr 11, podała spółka. Grupa chce pozyskać 101 mln zł, które przeznaczy na restrukturyzację zadłużenia. Dodatkowo wyemitowanych zostanie do 16 mln akcji aportowych, skierowanych do głównego akcjonariusza - PS Holdco.

"Zarząd Cognor Holding [...] podjął decyzję o przeprowadzeniu wtórnej oferty publicznej nie więcej niż 67 333 334 akcji emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,50 zł każda, oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do 83 333 334 akcji, w tym do 67 333 334 akcji emisji nr 11 oraz 16 000 000 akcji emisji nr 12 o wartości nominalnej 1,50 zł każda oraz nie więcej niż 67 333 334 praw do akcji emisji nr 11 do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie" ? czytamy w komunikacie.

Środki z emisji akcji, razem z finansowaniem bankowym, zostaną przeznaczone na wykup zabezpieczonych obligacji wysoko-oprocentowanych (high-yield), wyemitowanych na rynkach zagranicznych, w kwocie nominalnej wynoszącej ok. 80,9 mln euro.

"W wyniku oferty Cognor planuje pozyskanie 101 mln zł. Pozyskanie środków jest niezbędne, aby uruchomić zabezpieczone już finansowanie bankowe w wysokości 50 mln euro, które zostało przyznane Cognorowi 30 czerwca 2017 r." - czytamy dalej.

Oferta jest skierowana zarówno do instytucji jak i osób prywatnych, spółka nie przewiduje jednak oddzielnej transzy dla inwestorów indywidualnych. Inwestorom posiadającym akcje stanowiące przynajmniej 0,3% kapitału zakładowego na dzień publikacji prospektu emisyjnego przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa zgodnie z postanowieniami uchwały emisyjnej.

Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny w związku z planowaną ofertę.

Cognor zakłada, że oferta zostanie przeprowadzona do końca października 2017 r., przy czym ostateczna decyzja co do terminu będzie uzależniona m.in. od warunków rynkowych, zastrzeżono.

Cena emisyjna akcji oferowanych w ramach oferty zostanie ustalona w drodze budowania księgi popytu i nie będzie niższa niż wartość nominalna akcji Cognoru, która po ofercie wynosić będzie 1,5 zł na akcję.

"Emisja akcji Cognor obejmuje również do 16 mln akcji aportowych (emisja nr 12) w ramach subskrypcji prywatnej, które zostaną skierowane do PS Holdco - głównego akcjonariusza Cognor, w zamian za wkład niepieniężny - w postaci 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Odlewnia Metali Szopienic. Aport zostanie objęty po wartości wynoszącej 24 mln zł, co oznacza ponad 20-proc. dyskonto do wartości godziwej aportu określonej zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta" ? podano także.

Cena emisyjna akcji aportowych ma być równa cenie akcji emisji nr 11.

Jeśli wszystkie akcje w ofercie zostaną objęte przez inwestorów, to po przeprowadzeniu oferty, będą one stanowić 42,2% kapitału zakładowego spółki i uprawniać do 42,2% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu (przy założeniu emisji maksymalnej liczby akcji).

"Jesteśmy na finiszu formalnego procesu przygotowania do oferty. Liczymy na to, że w najbliższym czasie KNF zatwierdzi nasz prospekt i będziemy mogli zacząć spotkania z inwestorami. Jesteśmy przekonani, że korzyści płynące z konwersji bardzo drogiego zadłużenia obligacyjnego na akcje i kredyty bankowe udzielone na warunkach rynkowych, przekonają inwestorów do wzięcia udziału w emisji" ? powiedział członek zarządu i dyrektor finansowy Cognor Holding Krzysztof Zoła, cytowany w komunikacie.

Globalnymi koordynatorami, współzarządzającymi księgą popytu oraz współoferującymi są mBank oraz Pekao Investment Banking. Współzarządzającym księgą popytu jest również Trigon Dom Maklersk.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem