Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 26.09.2017 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła kary pieniężne na 6 osób za naruszenie obowiązków informacyjnych oraz na Hawe za naruszenia przepisów ustawy o ofercie, poinformowała Komisja.

"Komisja, na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jednogłośnie nałożyła na 5 osób fizycznych kary pieniężne w wysokości odpowiednio 95 tys. zł, 95 tys. zł, 90 tys. zł, 90 tys. zł, oraz 90 tys. zł za rażące naruszenie obowiązku informacyjnego przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez strony funkcji członków zarządu spółki publicznej w związku z nieprzekazaniem informacji poufnej" - czytamy w komunikacie.

W toku postępowania prowadzonego wobec członków zarządu spółki publicznej ustalono, że w momencie naruszenia przez spółkę art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, strony pełniły funkcje członków zarządu spółki, podano także.

"Komisja [...] jednogłośnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 24 maja 2016 r., w przedmiocie nałożenia na osobę fizyczną kary pieniężnej w wysokości 100 tys. zł za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z publikacją raportów okresowych oraz nałożyła na stronę karę pieniężną w wysokości 85 tys. zł za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z nieprzekazaniem raportów okresowych i umorzyła postępowanie administracyjne w części dotyczącej nałożenia na stronę na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o ofercie za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez stronę funkcji członka zarządu spółki publicznej w związku z nieprzekazaniem skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r" - czytamy dalej.

Spółka publiczna nie przekazała raportów okresowych za okres od 2014 r. do III kwartału 2015 r., co stanowiło rażące naruszenie obowiązków informacyjnych określonych w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie, podkreślono.

"Komisja jednogłośnie uchyliła decyzję KNF z dnia 5 lipca 2016 r. w przedmiocie nałożenia na spółkę Hawe kary pieniężnej w wysokości 250 tys. zł i nałożyła na spółkę Hawe w upadłości karę pieniężnej w wysokości 230 tys. zł za naruszenia przepisów ustawy o ofercie" - czytamy dalej.

Zdaniem komisji, Hawe nie przekazała do publicznej wiadomości informacji poufnej o udzielonym w dniu 30 października 2012 r. przez jej spółkę zależną poręczeniu osobom związanym ze spółką Hawe, oraz nie przekazała do publicznej wiadomości informacji bieżącej o ustanowieniu w dniu 16 stycznia 2013 r. przez jej spółkę zależną zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości, podano także.

Grupa kapitałowa Hawe świadczy kompleksowe usługi operatorskie na bazie posiadanej infrastruktury światłowodowej oraz usługi projektowe i budowlane dla branży telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i samorządów terytorialnych. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.