Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.09.2017 (ISBnews) - Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych mają m.in. na celu ograniczenie szarej strefy w obrocie wyrobami tytoniowymi został dziś skierowany do Sejmu, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM).

"Zmiany ustawy mają na celu ograniczenie szarej strefy w obrocie wyrobami tytoniowymi. W ostatnich latach nasilił się w naszym kraju rozwój szarej strefy w obrocie wyrobami tytoniowymi. Przed 1 stycznia 2016 r. nieprawidłowości te polegały m.in. na tym, iż susz tytoniowy obejmowano fikcyjnymi sprzedażami w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych, dokonywano sprzedaży suszu tytoniowego bez zapłaconej akcyzy podmiotom nieuprawnionym, nie dokumentowano sprzedaży suszu tytoniowego do innego pośredniczącego podmiotu tytoniowego" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

W ocenie skutków regulacji ustawy zakłada się, że dodatkowe dochody do budżetu w ciągu 10 lat obowiązywania ustawy łącznie wyniosą 835,31 mln zł, a wydatki ogółem wyniosą w tym okresie 8,13 mln zł.

"Trudny pozostaje do oszacowania wpływ regulacji na dochody budżetu państwa. Zakładając jednak, iż rynek obrotu suszem tytoniowym zostanie uszczelniony (ograniczone zostanie powstawanie nielegalnych wytwórni wyrobów tytoniowych, w związku z czym nastąpi eliminacja z rynku wyrobów tytoniowych niewiadomego pochodzenia), zwiększeniu powinny ulec wpływy do budżetu z tytułu zwiększonej, legalnej sprzedaży wyrobów tytoniowych. Zakłada się, iż sprzedaż ta wypełni niszę jaka powstanie po ograniczeniu szarej strefy" - czytamy w dokumencie.

Według autorów projektu, rekomendowane rozwiązanie to objęcie krajowej produkcji suszu tytoniowego monitorowaniem i nadzorem zarówno nad uprawami tytoniu oraz późniejszym obrotem suszem tytoniowym.

"W zakresie zmiany ustawy o podatku akcyzowym proponuje się:

1. opodatkowanie akcyzą sprzedaży suszu tytoniowego przez producenta suszu tytoniowego dokonanej w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem tego wyrobu przez ten podmiot;

2. doprecyzowanie przepisów w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego przez podmioty prowadzące skład podatkowy, które magazynują susz tytoniowy nieopodatkowany akcyzą poza składem podatkowym;

3. doprecyzowanie przepisu o ewidencji suszu tytoniowego przez wskazanie, że powinna ona umożliwiać ustalenie ilości i sposobu przetwarzania suszu tytoniowego oraz adresu bądź adresów miejsc magazynowania suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, który magazynuje susz tytoniowy nieopodatkowany akcyzą poza składem podatkowym;

4. nałożenie na pośredniczące podmioty tytoniowe obowiązku przekazywania danych dotyczących skupionego suszu tytoniowego (w podziale na grupy użytkowe odmian) oraz wykazu producentów tego suszu, od których został on zakupiony" - czytamy dalej.

Ponadto nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym zakłada:

1. wprowadzenie nowej formy składania zabezpieczenia akcyzowego - hipoteki na nieruchomości;

2. umożliwienie, aby zamiast pośredniczącego podmiotu tytoniowego oraz podmiotu reprezentującego przedsiębiorcę zagranicznego nieposiadającego oddziału z siedzibą na terytorium kraju, lub łącznie z takim podmiotem, wymagane zabezpieczenie akcyzowe składały osoby trzecie;

3. obniżenie górnej granicy zabezpieczenia ryczałtowego składanego przez pośredniczące podmioty tytoniowe lub podmioty reprezentujące przedsiębiorcę zagranicznego z obecnych 30 mln zł do 15 mln zł;

4. zmianę warunku wymaganego dla uzyskania zgody na składanie zabezpieczenia ryczałtowego oraz generalnego jakim jest sytuacja finansowa i posiadany majątek składającego zabezpieczenie przez wskazanie, że mają one zapewniać wywiązanie się podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia z zapłaty kwoty zobowiązań podatkowych stanowiących 30% wysokości zabezpieczenia generalnego, do którego złożenia jest on zobowiązany.

Oczekuje się, że podjęte na podstawie projektowanych przepisów działania zmniejszą masę surowca tytoniowego dostarczaną do wytwórni wyrobów tytoniowych działających wbrew przepisom ustawy o podatku akcyzowym.

Zakłada się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem