Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.09.2017 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz niektórych innych ustaw dotyczący m.in. publikowania przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazu czynnych podatników VAT.

"Projektowana regulacja zakładająca publikowanie przez Szefa KAS na stronie BIP Ministerstwa Finansów (MF) wykazu podatników VAT czynnych zawierającego informacje (dane) o podatnikach zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, który będzie aktualizowany na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę przyczyni się do tego, że uczciwi podatnicy w sposób istotny ograniczą ryzyko narażenia się na możliwość zakwestionowania przez organy podatkowe prawa do odliczenia podatku naliczonego poprzez szeroki dostęp do informacji o swoich kontrahentach" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

W stosunku do publikowanej już na stronie MF usługi umożliwiającej sprawdzenie statusu podmiotu w VAT projektowany wykaz będzie umożliwiał dostęp do większej ilości informacji do weryfikacji podatników poprzez dodanie, oprócz numeru NIP, takich istotnych informacji, jak: imiona i nazwiska w przypadku osób fizycznych, a w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi - pełnej nazwy, adresu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej bądź głównego miejsca wykonywania działalności, jeśli działalność gospodarcza jest prowadzona w kilku miejscach lub na terenie całego kraju - w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną oraz adresu siedziby w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną, numerów rachunków rozliczeniowych podatnika lub imiennych rachunków podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub w zgłoszeniu aktualizacyjnym związanych z prowadzoną działalnością, dat rejestracji/wykreślenia/przywrócenia w rejestrze podatników VAT czynnych wraz z podstawą prawną, czytamy dalej.

Według resortu, propozycja zamieszczenia w tym wykazie podstawowych informacji o czynnych podatnikach VAT ułatwi ich identyfikację bez naruszenia przepisów o tajemnicy skarbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych. W tym celu wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników polegające na rozszerzeniu danych nieobjętych tajemnicą skarbową również o numery rachunków zamieszczanych w wykazie VAT.

"Obecnie zamieszczone na stronie Ministerstwa Finansów narzędzie, mające charakter usługi służącej sprawdzeniu statusu podmiotu w VAT po numerze NIP, jest niewystarczające z uwagi na ograniczony zakres dostępnych w nim informacji, a mianowicie czy podmiot jest czynnym, zwolnionym czy też niezarejestrowanym podatnikiem VAT" - wyjaśnia resort.

Uzgodnienia międzyresortowe mają potrwać do 17 października br. Projektowana ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.