Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.09.2017 (ISBnews) - Łączny wynik finansowy netto ubezpieczycieli wyniósł 3 789,3 mln zł w I poł. 2017 roku i był wyższy o 67,8% w skali roku. Towarzystwa ubezpieczeń na życie wypracowały wynik w wysokości 1 190,3 mln zł (wzrost o 5,2% r/r), a towarzystwa majątkowe 2 599 mln zł (wzrost o 130,7% r/r), podał Główny Urząd Statystyczny. Składka przypisana brutto ogółem wzrosła o 15,2% r/r do 31 576 mln zł w I półr.

"Wyniki finansowe netto zakładów ubezpieczeń ogółem w I półroczu 2017 r. były lepsze niż przed rokiem. Wpłynęły na to ponad dwukrotnie wyższe niż w I półroczu 2016 r. wyniki netto uzyskane przez zakłady ubezpieczeń majątkowych (dział II), a także korzystniejsze wyniki zakładów ubezpieczeń na życie (dział I)" - czytamy w komunikacie.

Składka przypisana brutto ogółem wyniosła 31 576,3 mln zł w I połowie br. (wzrost o 15,2% r/r), z czego 12 209,9 mln zł stanowiła składka działu I (wzrost o 2,4% r/r), a 19 366,4 mln zł działu II (wzrost o 24,9% r/r).

"W strukturze składki przypisanej brutto z działalności bezpośredniej ogółem, składka zakładów działu I stanowiła 40,5%, a zakładów działu II ? 59,5%. Dominującą pozycję w dziale I, pod względem wartości zebranej składki brutto, uzyskały ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, oraz ubezpieczenia na życie. Udział tych dwóch grup ubezpieczeń na życie wyniósł odpowiednio 46,2% i 30,6% wartości składek przypisanych brutto tego działu" - czytamy dalej.

W dziale II największą pozycję (62,3% wartości składek) stanowiły składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych (ubezpieczenia casco pojazdów lądowych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych).

"Składki te zwiększyły się o 32,9% i wyniosły 11 180,1 mln zł. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,4%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 39,9%" - podano także.

GUS podał, że odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w I półroczu 2017 r. wyniosły 19 749,3 mln zł i były wyższe o 7,8% r/r, w dziale I wzrosły do 10 398,7 mln zł, a w dziale II do 9 350,6 mln zł.

Wynik techniczny (w ujęciu zagregowanym) ukształtował się na poziomie 2 651,5 mln zł i był wyższy o 78,1% niż w I półroczu 2016 r. Wynik techniczny w ubezpieczeniach na życie zwiększył się do 1 512,3 mln zł, w ubezpieczeniach majątkowych do 1 139,2 mln zł.

"W ubezpieczeniach casco pojazdów lądowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 142,3 mln zł wobec 7,8 mln zł straty w I półroczu 2016 r. W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny na poziomie 98,6 mln zł (631,1 mln zł straty w I półroczu poprzedniego roku). W ubezpieczeniach szkód rzeczowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 133,0 mln zł wobec 74,7 mln zł straty w I półroczu 2016 r." - podał Urząd.

Suma bilansowa zakładów ubezpieczeń ogółem wyniosła 195 368 mln zł na koniec czerwca 2017 r (wzrost o 7,7% r/r), z tego na dział I przypadało 105 004,5 mln zł, a 90 363,5 mln zł na dział II.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.