Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Venture Inc ustaliła cenę akcji oferowanych na 2 zł za jedną akcję, podała spółka. Jednocześnie zarząd skorzystał z uprawnienia do określenia ostatecznej liczby akcji oferowanych i ustalił ją, w porozumieniu z oferującym, na 15 mln sztuk.

Oferty Famuru, warte łącznie 74,03 mln zł netto, zostały uznane przez Polską Grupę Górniczą (PGG) jako najkorzystniejsze w postępowaniu pn. "Leasing finansowy wraz z dostawą nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych oraz lekkich i pomocniczych dla Oddziałów PGG" w zakresie zadań od 1 do 4, przy czym w zakresie zadania 4 PGG dokonała wyboru oferty złożonej wspólnie przez Famur oraz Mining Equipment Finance, podał Famur.

Wikana Proprety - spółka zależna od Wikany, podpisała przedwstępną warunkową umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Wadowickiej 9, podała Wikana.

Atal wyemitował dwuletnie, niezabezpieczone obligacje serii AF na kwotę 80 mln zł, podała spółka.

Bowim otrzymał od urzędu celno-skarbowego w Opolu decyzję o naliczeniu spółce dodatkowych 5,57 mln zł zobowiązań z tytułu podatku VAT za okres od stycznia do sierpnia 2012 r., podała spółka. Zarząd nie zgadza się z decyzją naczelnika urzędu i zapowiada odwołanie się od jego decyzji.

Soho Development sprzedało 89 lokali w III kwartale br., poinformowała spółka. Na koniec września br. w ofercie dewelopera znajdowało się 419 lokali.

i2 Development zawarł 192 umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne w III kwartale br., czyli o 31,5% więcej licząc rok do roku, podała spółka.

Tauron Dystrybucja oddział w Krakowie zakończył budowę stacji 110/15 kV wraz z linią zasilającą 110 kV w miejscowości Chomranice (powiat nowosądecki), poinformowała spółka. Jest to już 64. Główny Punkt Zasilania (GPZ) pracujący na terenie oddziału w Krakowie, a inwestycja kosztowała ponad 10 mln zł.

Modelowa marża rafineryjna Lotosu wyniosła 10,4 USD na baryłce we wrześniu wobec 7,92 USD miesiąc wcześniej i 7,31 USD rok wcześniej, podała spółka.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) udostępniła stację szybkiego ładowania samochodów przy swojej siedzibie, podała spółka.

Zagraniczny kontrahent z branży budowlanej odstąpił od umów ramowych z Vistalem Gdynia i od wszystkich zleceń udzielonych na podstawie tych umów. Jednocześnie kontrahent naliczył Vistalowi kary umowne o łącznej wysokości 5,7 mln zł i wezwał do ich zapłaty, podała spółka.

4Mobility rozpoczęło negocjacje z jedną z największych firm działających w branży finansowej, dotyczące leasingu i możliwości zaangażowania kapitałowego, poinformowała spółka.

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej Bytomia we wrześniu 2017 roku wyniosły ok. 13,99 mln zł i były wyższe o ok. 32% r/r, podała spółka.

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Polskiej Spółki Gazownictwa (PSG) - spółki zależnej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa - powołało w skład zarządu Wiolettę Czemiel-Grzybowską i Mariana Żołyniaka, podała spółka.

Grupa BNP Paribas podjęła decyzję o powierzeniu funkcji prezesa zarządu BGŻ BNP Paribas Przemysławowi Gdańskiemu, który do 25 października br. pozostaje wiceprezesem mBanku ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, dowiedziała się agencja ISBnews.

ZUE podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano - montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia ? Zebrzydowice na odcinku Trzebinia ? Oświęcim". Wartość umowy wynosi 303,1 mln zł netto (372,8 mln zł brutto), podała spółka. Termin realizacji zadania to 44 miesiące od dnia rozpoczęcia prac.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) będzie aktualizować strategię, widzi potencjał do projektów bardziej międzynarodowych i wykorzystania nowoczesnych technologii, wynika ze słów prezesa Marka Dietla.

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) ocenia, że awans do grupy dojrzałych rynków FTSE Russell to wejście do ekstraklasy rynków kapitałowych i szansa polskiego rynku na pozyskanie potencjalnie wielkiego nowego kapitału od firm zarządzających, działających na rynkach rozwiniętych, wynika ze słów prezesa GPW Marka Dietla.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2017 roku przez grupę kapitałową LPP wyniosły ok. 611 mln zł i były wyższe o ok. 34% r/r, podała spółka.

Konsorcjum Torpolu (lider) oraz Budimeksu zawarło z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na roboty na linii kolejowej nr 133 na odcinku Trzebinia - Krzeszowice za 596,7 mln zł netto tj. 734 mln zł brutto, poinformował Torpol. Udział konsorcjantów w realizacji prac w ramach tego zamówienia oraz wynagrodzeniu wynosi 50%.

Zapisy na maksymalnie 750 000 obligacji serii G spółki Echo Investments o łącznej wartości nominalnej do 75 mln zł ruszą w środę, 4 października, podała spółka.

Archicom wprowadza do sprzedaży 150 mieszkań w nowych budynkach Formierni i Nowej Beczkowni w ramach I etapu inwestycji Browary Wrocławskie na terenie dawnego Browaru Piastowskiego, poinformowała spółka. Zakończenie budowy dwóch pierwszych budynków jest planowane w I kwartale 2020 r.

Firma ITMAGINATION, która dostarcza platformę pozyskiwania i obsługi klientów dla 4Mobility objęła całą emisję serii E akcji spółki, poinformował CEO Paweł Błaszczak.

Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. ogłosił ofertę zakupu 701 tys. akcji Zakładów Magnezytowych Ropczyce, stanowiących 9,99% głosów na walnym zgromadzeniu, podał pośredniczący w ofercie Dom Maklerski BDM. Oferowana cena to 27 zł za akcję w okresie do 10 października i 24 zł dla zapisów złożonych 11-13 października.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za wrzesień br. wyniosły 380,6 mln zł i były wyższe o 51,6% r/r, podała spółka. Przychody za okres styczeń - wrzesień wyniosły 2 833 mln zł i były wyższe o 37,6% r/r.

Lokum Deweloper zwiększył sprzedaż o ponad 50% r/r lokali do 651 lokali, podała spółka. Jednocześnie na koniec września umowami rezerwacyjnymi objętych było 271 lokali, tj. dwa razy więcej wobec końca III kw 2016 r. Liczba rozpoznań spadła natomiast do 189 z 328 lokali rok wcześniej, co wynika z zaplanowanego harmonogramu realizacji inwestycji, podała też spółka.

GetBack uzyskał w I-III kw. br. łącznie wartość 866,6 mln zł spłat z zarządzanych portfeli, tj. o 74% więcej niż rok wcześniej, podała spółka. Łączna kwota nabyć portfeli w zarządzanych przez GetBack własnych oraz zewnętrznych funduszach sekurytyzacyjnych wyniosła 1 582,8 mln zł i była o 104% wyższa w ujęciu rocznym.

Polnord rozpoczął sprzedaż 161 mieszkań w ramach drugiego etapu osiedla Fotoplastykon w Gdańsku, podała spółka. Realizacja inwestycji rozpocznie się w II kwartale 2018 roku.

Kopex odnotował 37,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 525,45 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

LiveChat Software zwiększył liczbę klientów o 443 we wrześniu do łącznie 21 937 przedsiębiorstw, instytucji, urzędów i uczelni z ok. 150 krajów świata, podała spółka. W ciągu roku baza klientów spółki wzrosła o ok. 29,5%.

Libet odnotował 3,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 2,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Artifex Mundi planuje w IV kwartale br. wydać 3 nowe gry premium z gatunku HOPA na platformy mobilne oraz PC/Steam, zakłada też 4 premiery wydanych wcześniej gier na nowych platformach (konsole), podała spółka.

Famur odnotował 14,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 22,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Orbis sprzedał spółce Cube zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w postaci hotelu "Mercure Toruń Centrum" za cenę netto 18 mln zł, podała spółka.

Akcjonariusze Komputronika zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za rok obrachunkowy 2016 w całości na kapitał zapasowy, podała spółka.

PKP Cargo i Minezit SE (MSE) nie osiągnęły konsensusu do 30 września br., tj. w terminie określonym w porozumieniu zawartym w czerwcu br., w wyniku czego PKP Cargo może być zobowiązane do zapłacenia na rzecz MSE ceny opcji sprzedaży 20% AWT w wysokości 27 mln euro, podała spółka.

Cube.ITG odnotował 14,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 3,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Maxcom spodziewa się dobrych wyników w II półroczu 2017 r., podtrzymuje całoroczne prognozy z IPO, poinformował prezes Arkadiusz Wilusz.

Eligiusz Krześniak złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Alior Banku z dniem 29 września 2017 r., poinformował bank.

Maxcom odnotował 3,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 3,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem