Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - Qumak odnotował 41,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 6,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 35,1 mln zł wobec 0,41 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 146,42 mln zł w I-II kw. 2017 r. wobec 176,05 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2017 r. wyniosła 41,78 mln zł wobec 4,94 mln zł straty rok wcześniej.

"I półrocze 2017 roku to dla spółki, jak i dla dużej części branży IT kontynuacja spadkowej tendencji w generowaniu przychodów. Jest to w głównej mierze spowodowane utrzymującym się spadkiem koniunktury na rynku zamówień publicznych oraz opóźnienia w rozpisywaniu projektów finansowanych ze środków unijnych" - czytamy w raporcie.

Spółka poniosła stratę brutto na sprzedaży w wyniku uwzględnienia w koszcie własnym sprzedaży odpisu na serwis gwarancyjny (wzrost rezerw serwisowych z kwoty 13 mln zł w I kw. 2017 do kwoty 20 mln zł w II kw. 2017. Istotny wpływ na poziom tych rezerw mają realizowane w latach ubiegłych projekty z obszaru infrastruktury budynkowej, podano również.

"W pozostałych kosztach operacyjnych uwzględniono rezerwy i odpisy takie jak: ? zwiększenie o 3,6 mln zł odpisu aktualizującego należności - spisanie w koszty udzielonej zaliczki wysokości 4 mln zł W efekcie strata na działalności operacyjnej za okres I-VI 2017 ukształtowała się na poziomie - 35,1 mln zł, a strata netto wyniosła 42,5 mln zł. Warto podkreślić, że rezerwy o charakterze nadzwyczajnym mają swoją genezę w przeszłości, są efektem decyzji podejmowanych przez poprzednie władze spółki, nie wynikają z bieżącej działalności operacyjnej" - czytamy dalej.

"Tak jest niewątpliwie w przypadku rezerw i odpisów na należności trudno ściągalne od kontrahenta i nierozliczonej zaliczki - związanych z realizacją kontraktu e-dolny Śląsk Z kolei aktywo dotyczące podatku odroczonego było tworzone i ujmowane w sprawozdaniach spółki w poprzednich okresach. Obecnie nie ma obiektywnej zasadności jego utrzymywania w sytuacji gdy spółka poniosła stratę za lata 2015 i 2016. Biorąc to pod uwagę a także perspektywy rynkowe, zdecydowano o przeszacowaniu tego aktywa, co bezpośrednio obniżyło wynik netto" - stwierdzono również.

Audytor nie wyraził opinii z przeglądu sprawozdania finansowego spółki.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.