Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 03.10.2017 (ISBnews) - Pragma Faktoring przyjęła strategię na lata 2017-2020, która zakłada osiągnięcie do 2019 r. rentowności kapitałów własnych przekraczającą 20%, poinformowała spółka. Pragma Inkaso - jej spółka matka - poinformowała w osobnym komunikacie, że swoją strategię planuje opublikować w IV kw. br.

"Emitent informuje, iż nadal trwają prace nad przygotowaniem strategii spółki. Zarząd będzie czynił starania aby jej opublikowanie nastąpiło w czwartym kwartale br. Jednocześnie informujemy, iż spółka zależna Pragma Faktoring ogłosiła strategię na lata 2017-2020" - czytamy w komunikacie Pragma Inkaso. W wyniku realizacji strategii Pragma Faktoring ma począwszy od 2019 r. osiągnąć rentowność kapitałów własnych przekraczającą 20%, a segment PragmaGo relację kosztów operacyjnych do przychodów netto na poziomie poniżej 30 %, podano w strategii. "Widzimy bardzo dużo miejsca na rozwój na rynku krajowym, uważamy, że nie ma istotnych barier rynkowych, które nie pozwalałyby znacznie zwiększyć skalę prowadzonej przez Pragmę działalności. Jednocześnie rozpoczęliśmy już prace koncepcyjne zmierzające do rozszerzenia prowadzonej działalności poza granice Polski. Chcemy wyjść na rynki zagraniczne przede wszystkim z produktami onlinowymi, które w dużej mierze mogłyby być obsługiwane z Polski, a ich realizacja za granicą nie generowałaby konieczności budowy dużych lokalnych struktur i znaczących kosztów początkowych. Równolegle widzimy również możliwość efektywnego eksportu modelu offlinowego" - czytamy dalej. Pragma Faktoring jest otwarta na inwestycje kapitałowe w podmioty (głównie startupy, ale również firmy na późniejszym etapie rozwoju), których model biznesowy jest spójny z jej misją, podano także. "Rozwiązaniem docelowym, do którego dążyć będzie Pragma Faktoring, jest zmodyfikowany, hybrydowy model P2P, w którym Pragma Faktoring będzie operatorem kojarzącym klientów chcących uzyskać finansowanie z inwestorami (osobami prywatnymi, firmami), którzy chcieliby zarabiać na inwestycjach w należności faktoringowe. Pragma jako operator zapewniać będzie pozyskiwanie transakcji, weryfikację, scoring, zabezpieczenie, monitoring i windykację, rozliczanie, może też gwarantować spłaty inwestorom. Klasyczny, pełny model P2P w obszarze faktoringu w naszej ocenie nie do końca będzie się sprawdzał z uwagi na potencjalną niestabilność, opóźnienia w dostępie klientów do finansowania przy ich potrzebach natychmiastowej wypłaty środków, dlatego też w planowanej strukturze Pragma będzie finansować należności również na własną książkę, jednak finansowanie to będzie mieć charakter częściowy, pomostowy, będzie czynnikiem stabilizującym model. W ten sposób Pragma zwiększać będzie obsługiwany portfel bez barier w postaci wielkości możliwego finansowania dłużnego, dywersyfikować źródła jego finansowania i zmniejszać koszt" - czytamy również. Równolegle Pragma będzie mogła świadczyć usługi serwiserskie (scoring, narzędzia IT, monitoring, windykacja) dla instytucji finansowych chcących świadczyć onlinowo usługi faktoringowe w sektorze MSP, dodano.

Grupa kapitałowa Pragma Inkaso działa w branży zarządzania należnościami w segmencie business to business. W jej skład wchodzą: Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Inwestycje oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NFS. Fundusz sekurytyzacyjny Pragma 1 nabywa portfele bankowe o charakterze biznesowym, w tym również zabezpieczone hipotecznie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.