Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Rada nadzorcza 4Mobility wyraziła zgodę na ustalenie ceny emisyjnej akcji serii F na 25 zł za sztukę, podała spółka. Wcześniej na tym poziomie ustalono cenę maksymalną za akcję spółki.

Wikana zawarła 132 umowy przenoszące własność lokali w okresie I-III kw. br. wobec 104 lokali rok temu oraz 191 umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 154 lokali rok temu, podała spółka.

Work Service przydzielił 12 000 obligacji serii Y o łącznej wartości nominalnej 12 mln zł, poinformowała spółka.

Grupa Vantage Development zrealizowała w III kwartale br. sprzedaż na poziomie 257 lokali, co oznacza wzrost o 50% r/r, podała spółka.

Grupa Żywiec wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy za 2017 r. w wysokości 11 zł na jedną akcję, poinformowała spółka.

PKP Cargo otrzymało zawiadomienie o odstąpieniu przez Minezit SE (MSE) od zawartego porozumienia w sprawie współpracy nad wspólnym projektem joint-venture i jednocześnie zostało wezwane do zapłaty ceny opcji sprzedaży 15 tys. udziałów Advanced World Transport (AWT) w wysokości 27 mln euro w terminie 20 dni roboczych, podało PKP Cargo.

Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła we wrześniu br. wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 207 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 10,5% w skali roku, podała Emperia. Przychody ze sprzedaży towarów za okres styczeń-wrzesień wyniosły 632 mln zł i były wyższe o 11% r/r.

Oferta ZUE została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym pn. zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: ?Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane" oraz dla zadania nr 2 pn.: ?Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka ? Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane", podała spółka.

Vistal Gdynia otrzymał do AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji pismo o wpłynięciu żądania Metrostav oddział w Polsce wypłaty kwoty 4,99 mln zł z wystawionej gwarancji ubezpieczeniowej, podał Vistal.

Famur ocenia, że potrzebuje jeszcze kilku miesięcy do pełnej integracji operacyjnej z przejętym Kopeksem, ale już teraz widzi efekty tego procesu, poinformowała ISBnews.tv dyrektor finansowa (od października dyrektor ds. relacji inwestorskich) Grupy Famur Olga Panek. Głównym celem Famuru jest zdobycie kluczowej pozycji rynkowej w wymiarze globalnym.

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku warszawskiej giełdy wyniosła 19,55 mld zł we wrześniu br., co oznacza wzrost o 10,9% r/r, podała giełda. W okresie styczeń-wrzesień łączna wartość obrotu na tym rynku wyniosła 199,92 mld zł i była o 38,6% wyższa niż rok wcześniej.

PKO BP Finat sp. z o.o. złożyła wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad spółką KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, podał Urząd.

AmRest Rosja sfinalizowała zakup 21 restauracji KFC działających na rynku rosyjskim od Svetlany Mikhailovnej Popovej za kwotę 1 655 mln RUB (ok. 105 mln zł), podał AmRest Holdings.

Airway Medix sprzedał zorganizowaną część przedsiębiorstwa (ZPC) która działała zakresie rozwoju, wytwarzania, dystrybucji oraz sprzedaży technologii dotyczącej zamkniętego systemu do czyszczenia rurek intubacyjnych (technologia CSS) za 10,5 mln euro.

Strategicznym celem Vistalu Gdynia jest przywrócenie równowagi w grupie i kontynuacja działalności w oparciu o efekty działań restrukturyzacyjnych, poinformował prezes Ryszard Matyka.

Liczba projektów inwestycyjnych firm, które zgłaszają Bankowi Pekao zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji wzrosła dwukrotnie w ciągu ostatniego kwartału, poinformował wiceprezes Pekao Andrzej Kopyrski. Według niego, w segmencie korporacyjnym kluczową rolą banków będzie doradztwo strategiczne w zakresie pozyskiwania finansowania ze źródeł krajowych i zagranicznych.

Nowy zarząd Qumaka zapowiada zdecydowane kroki zamierzające do poprawy efektywności operacyjnej i kosztowej, poinformowała spółka.

J.W. Construction Holding rozpoczął przedsprzedaż 81 mieszkań na osiedlu Wrzosowa Aleja w Warszawie, poinformowała spółka.

Rada nadzorcza Magellana powołała Michele Antognoli na stanowisko członka zarządu, poinformowała spółka. Jednocześnie rada nadzorcza powierzyła Rafałowi Karnowskiemu funkcję wiceprezesa, podano także.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 4 904,2 mln zł na 29 września, podała spółka. Na koniec sierpnia było to 4 992,9 mln zł.

Arcus podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności emitenta, mając na uwadze perspektywy dalszego rozwoju oraz ograniczenie dostępu do finansowania zewnętrznego ze względu na spór z Energa-Operator, poinformowała spółka.

Pragma Faktoring przyjęła strategię na lata 2017-2020, która zakłada osiągnięcie do 2019 r. rentowności kapitałów własnych przekraczającą 20%, poinformowała spółka. Pragma Inkaso - jej spółka matka - poinformowała w osobnym komunikacie, że swoją strategię planuje opublikować w IV kw. br.

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 8 USD/b we wrześniu br. w porównaniu do 8 USD/b miesiąc wcześniej. We wrześniu ub.r. marża wynosiła 4,8 USD/b, podała spółka.

Portfel zamówień Qumaka wynosił 195 mln zł według stanu na koniec września br., z czego ok. 80 mln zł przypada na 2017 rok, poinformowała spółka.

Superior Industries Germany podtrzymuje zamiar połączenia z Uniwheels, jednak nie zamierza zrealizować wykupu akcji należących do free float Uniwheels i przymusowego wykupu akcji od akcjonariuszy mniejszościowych, podał Uniwheels. Jednocześnie Uniwheels podtrzymuje, że chce wycofania akcji spółki z GPW nie później niż 1 lutego 2019 r.

Dino Polska liczyła 718 placówek według stanu na 30 września br., co oznacza, że spółka otworzyła w bieżącym roku 90 marketów, a w samym III kwartale - 41, podała firma.

Zarząd Aplisens podjął uchwałę w sprawie realizacji skupu akcji własnych po 14,8 zł za jedną akcję, poinformowała spółka.

Petrolinvest odnotował 1,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 41,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto ogółem wyniosła 30,43 mln zł wobec 40,69 mln zł straty rok wcześniej.

Awbud odnotował 0,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w poł. 2017 r. wobec 1,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Alma Market odnotowała 50,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 55,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Abadon Real Estate odnotował 10,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 0,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Colian odnotował 12,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 4,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bumech odnotował 0,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 1,08 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Global Cosmed odnotował 10,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 4,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Qumak odnotował 41,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 6,34 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vistal odnotował 107,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 7,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem