Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Griffin Premium RE.. zawarła z Echo Polska Properties (Cyprus) PLC i Echo Polska Properties N.V. (jako sprzedającymi) przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów w spółkach zależnych sprzedających, będących komplementariuszami i komandytariuszami spółek posiadających tytuły prawne do nieruchomości położonych w Katowicach (A4 Business Park), Gdańsku (Tryton Business House) oraz we Wrocławiu (West Gate), podała spółka.

"Na podstawie umowy przedwstępnej, spółka nabędzie całość udziałów w spółkach zależnych, a w konsekwencji, w spółkach nieruchomościowych posiadających tytuły prawne do nieruchomości, z chwilą zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów w spółkach zależnych, która ma zostać podpisana w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku [...] Spółka zamierza posiadać tytuły prawne do budynków biurowych jako części swojego portfela inwestycyjnego" - czytamy w komunikacie.

Najemcami w nieruchomościach West Gate, A4 Business Park oraz Tryton Business House są renomowane firmy, takie, jak Intel, IBM i Nokia. Nieruchomości te obejmują łącznie około 71 000 m2 powierzchni najmu brutto i generują stabilny dochód operacyjny na poziomie około 11,7 mln euro, podano również.

W odniesieniu do dwóch ostatnich nieruchomości, w przeszłości spółki zależne Echo Investment udzieliły gwarancji przychodów czynszowych, które mają być przedłużone i uzupełnione przez sprzedających w ramach transakcji w celu zapewnienia wynajęcia 100% powierzchni najmu. Sprzedający udzielą także ograniczonej gwarancji przychodów czynszowych w odniesieniu do West Gate. Z tytułu udzielenia gwarancji przychodów czynszowych spółka zapłaci sprzedającym wynagrodzenie, przypomniano.

Warunkiem zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży jest spełnienie następujących warunków zawieszających:

(I) przejęcie co najmniej 50% akcji plus jedna akcja w kapitale zakładowym spółki przez Globalworth Asset Managers S.R.L. (GAM) w wezwaniu ogłoszonym przez GAM w myśl umowy inwestycyjnej dotyczącej akcji spółki,

(II) uzyskanie pism potwierdzających spłatę kredytu (ang. pay off letters) od banków zapewniających finansowanie (w celu oddzielenia kredytów na nieruchomości od innych składowych majątku sprzedających będących przedmiotem wspólnych zabezpieczeń, banki zapewniające finansowanie powinny potwierdzić kwotę należną na dzień zamknięcia, jaka będzie płatna na rzecz banków, jeśli banki zapewniające finansowanie nie uzyskają spłaty do dnia zamknięcia),

(III) wyrażenie zgody na nabycie udziałów przez walne zgromadzenie wspólników spółki.

Ponadto, w myśl umowy przedwstępnej, wystąpienie istotnej niekorzystnej zmiany, zgodnie z jej definicją zawartą w umowie przedwstępnej, uprawnia spółkę do odstąpienia od nabycia jednej lub większej liczby nieruchomości.

Uzgodniona wartość aktywów brutto (GAV) dla nieruchomości wynosi około 160 mln euro. Cena za udziały w spółkach zależnych zostanie obliczona w oparciu o GAV, po korekcie uwzględniającej stan środków pieniężnych, zadłużenia oraz kapitału obrotowego, podsumowano.

Griffin Premium RE.. jest pierwszą spółką typu REIT notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (od kwietnia 2017 r.). REIT (ang. real estate investment trust) to podmiot, który osiąga dochody głównie z wynajmu nieruchomości, a wypracowywane zyski wypłaca regularnie udziałowcom w formie dywidendy.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem