Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 04.10.2017 (ISBnews) - Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, którego zasadniczym celem jest m.in. uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych został dziś skierowany do Sejmu, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM). Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.

"Zasadniczym celem projektowanej ustawy jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe podatku, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Projektowana ustawa stanowić ma kolejny krok w kierunku odbudowania dochodów podatkowych z podatku CIT. Kierunek zmian przyjęty w projekcie wpisuje się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2017 r " - czytamy w uzasadnieniu.

Dochody ogółem wynikającej z działania ustawy wyniosą 16 989 mln zł w ciągu 10 lat. W pierwszym roku wdrożenia ustawy dochody powinny wynieść ok. 796 mln zł i zakłada się, że będą one systematycznie rosły do 2,32 mld zł w 10 roku działania ustawy.

"Zmiany proponowane projektowaną ustawą stanowią reakcję na konkretne zachowania podatników skutkujące niezasadnym obniżaniem ich bazy podatkowej, do których należą przede wszystkim:

- kompensowanie, sztucznie kreowanych strat na operacjach finansowych, z dochodem z prowadzonej działalności gospodarczej (z działalności operacyjnej),

- nadmierne finansowania podatnika długiem,

- transferowanie dochodu podatnika do podmiotów położonych w państwach stosujących preferencyjne reżimy opodatkowania,

- przeszacowywanie, bez wykazywania przychodów, wartości aktywów, w tym w szczególności wartości niematerialnych i prawnych (np. znaków towarowych),

- wykorzystywanie podatkowej grupy kapitałowej jako instytucji służącej optymalizacji podatkowej" - czytamy dalej.

Według projektodawców należy także zauważyć, że:

- limity wielu zwolnień podatkowych, szczególnie tych dotyczących świadczeń socjalnych na rzecz pracowników, ustalone są na sztywnych poziomach kwotowych i od lat nie podlegały waloryzacji przez co nie odzwierciedlają zmian sytuacji gospodarczej. W tym zakresie, jako dostosowanie do aktualnej sytuacji gospodarczej, zniesione zostanie także zwolnienie z opodatkowania dochodów podatników z działalności pozarolniczej, w części przeznaczonej na działalność rolniczą,

- poprzez wprowadzenie minimalnego poziomu zaliczki na podatek dochodowy dla przedsiębiorców projekt wpływa pozytywnie na poprawę płynności przedsiębiorców o niskich dochodach, jak również ogranicza zbędne obowiązki administracyjne związane z wyliczaniem i dokonywaniem wpłaty zaliczek o niskich wartościach,

- poprzez doprecyzowanie i uproszczenie regulacji dotyczących zasad tworzenia w bankach rezerw i odpisów dokonywanych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości projekt wpływa pozytywnie na realizację ich obowiązków podatkowych, jak również ogranicza obowiązki w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych dla celów podatkowych (podwójne ewidencjonowanie rezerw/odpisów),

- dostosowuje się przypisy o podatku dochodowym do nowej Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016).

"Projekt zakłada także:

- podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu 8 000 zł,

- podniesienie o 100% limitu mającego zastosowanie do 50% kosztów uzyskania przychodów,

- zrealizowanie postulatu równomierności opodatkowania w proporcji do możliwości płatniczych podatników.

Nowe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.