Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Przegląd prasy

Warszawa, 05.10.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita

--Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadzi rewizję listy banków uznanych za tzw. inne instytucje o znaczeniu systemowym

--Pomimo dynamicznego wzrostu eksportu Polska od kilku miesięcy ma deficyt w wymianie towarowej i to się w najbliższym czasie nie zmien

--Komisja Europejska proponuje nowe zasady rozliczania VAT w handlu wewnątrz Wspólnoty

Dziennik Gazeta Prawna

--Posterunki policji, starostwa, urzędy stanu cywilnego - MSWiA zleciło podłączenie tych instytucji do szybkiej, szerokopasmowej sieci należącemu do Skarbu Państwa Exatelowi

--Najwięcej wyrobów i usług ukrywają przed fiskusem legalnie działające firmy - twierdzi GUS

--Mimo że KNF już 2,5 roku temu nakazała wyeliminowanie nieprawidłowości przy likwidacji szkód z OC, skarg na zaniżanie odszkodowań nie ubywa

Puls Biznesu

--Stan budownictwa jednorodzinnego w Polsce niepokoi coraz bardziej. Rząd szykuje plan naprawczy

--Polska znalazła się w dość nietypowej sytuacji, w której według jednej firmy (FTSE Russell) jesteśmy już rynkiem rozwiniętym, a według drugiej (MSCI) ciągle rynkiem wschodzącym, praktycznie bez szans na szybki awans

--Trzeci kwartał przyniósł nieoczekiwaną zmianę na polskim rynku telekomunikacji mobilnej

Gazeta Wyborcza

Wzrost notowań kryptowalut pokazuje skalę prania brudnych pieniędzy na świecie - uważa Larry Fink, założyciel i szef BlackRock, największej na świecie firmy zarządzającej pieniędzmi

ISBnews

--Naczelnik Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu wydał postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji doręczonej spółce Bowim 2 października br., określającej kwotę zobowiązania podatkowego w podatku VAT za miesiące od stycznia do sierpnia 2012 r. w kwocie o 5,58 mln wyższej niż wynikająca z deklaracji podatkowych złożonych przez spółkę, podał Bowim.

--Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 18,9 mln zł we wrześniu 2017 r. i były wyższe o 14% w skali roku, poinformowała spółka.

--Spółki z grupy Robyg uznały w przychodach szacunkowo 400 lokali w III kwartale 2017 r., podał Robyg.

--Mabion podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) umowę na dofinansowanie projektu pn. "Rozwój leku biotechnologicznego poprzez opracowanie innowacyjnego przeciwciała monoklonalnego podklasy IgG1 o obniżonej zawartości niekorzystnych glikoform względem leku referencyjnego - skierowanego przeciwko EGFR", podała spółka. Kwota dofinansowania wynosi ok. 28 mln zł.

--Sprzedaż Gino Rossi wzrosła we wrześniu br. o 20,1% r/r i wyniosła 16,5 mln zł, podała spółka.

--Robyg zakontraktował 1 009 lokali w III kwartale 2017 r., podała spółka.

--Po spotkaniu przedstawicieli Mercora z Assa Abloy MercorDoors ws. zarzucanego Mercorowi naruszenia zakazu konkurencji na szkodę spółek z Grupy Assa Abloy Mercor ocenia, że Assa Abloy nie przedstawiła żadnych faktów ani informacji, które uprawniałyby twierdzenia o naruszeniu przez Mercor zakazu, podała spółka.

--Sygnity wystąpiło do sądu okręgowego w Warszawie o zapłatę kwoty ok. 48,6 mln zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie przeciwko Skarbowi Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ, zamawiający), podała spółka.

--Vistal Offshore, spółka zależna Vistalu Gdynia, otrzymała pismo od PKO Faktoring, zawierające oświadczenie o rozwiązaniu bez wypowiedzenia umowy faktoringu odwrotnego w związku z opóźnieniem się przez Vistal Offshore ze spłatą wymagalnego zadłużenia powyżej 14 dni, podała spółka.

--AccorHotels, właściciel Orbisu, podpisał umowę nabycia Gekko - grupy specjalizującej się w rozwiązaniach w zakresie dystrybucji hoteli na potrzeby osób podróżujących służbowo, podała spółka. Transakcja, w ramach której wartość Gekko została wyceniona na 100 mln euro, będzie mieć dodatni wpływ na wyniki finansowe AccorHotels poczynając od roku 2018.

--Badania tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z dziedziny fizyki wykorzystały detektor, w którym półprzewodniki wyprodukowane zostały przez Vigor System, podała spółka.

--Do budynku Złota 44 w Warszawie wprowadzają się pierwsi właściciele apartamentów, a sprzedaż idzie zgodnie z harmonogramem, poinformowali inwestorzy.

--Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group osiągnięte we wrześniu 2017 r. wzrosły r/r o około 18,6% do około 51 mln zł, poinformowała spółka. W okresie styczeń-wrzesień br. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła około 464,8 mln zł i była wyższa o około 13,2% r/r.

--Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group osiągnięte we wrześniu 2017 r. wzrosły r/r o około 18,6% do około 51 mln zł, poinformowała spółka. W okresie styczeń-wrzesień br. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła około 464,8 mln zł i była wyższa o około 13,2% r/r.

--4Mobility we współpracy z Penta Investments otworzyło bazę car sharing w nowo otwartym biurowcu D48 w Warszawie, poinformowała spółka. To 47 baza wynajmu aut 4Mobility na terenie Warszawy i jednocześnie pierwsza o charakterze stacji ładowania.

--Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółek: Calatrava Capital, Hyperion, MNI, Lark.pl, PC Guard i Wilbo z powodu nieprzekazania przez spółki do publicznej wiadomości raportów za I półrocze 2017 r. w terminie określonym przepisami prawa, podała Komisja.

--Ronson Development sprzedał 206 lokali w III kw. br., czyli o 12% więcej r/r i przekazał klientom klucze do 114 lokali wobec 234 przed rokiem, podała spółka. Zarząd ocenia, że spółka "jest na dobrej drodze" do zrealizowana, bądź przekroczenia planów sprzedażowych 800 mieszkań w całym roku oraz że przekaże ok. 500 mieszkań w ostatnim kwartale br.

--Dom Development sprzedał netto 1 081 lokali w III kw. 2017 r., czyli o 53% więcej r/r, a przekazał 553 lokale (+11% r/r). Po III kwartale spółka "z dużym optymizmem" oczekuje wyników całego roku i "mocnego rozpoczęcia" kolejnego, poinformował prezes Jarosław Szanajca.

--System bankowy Idea Cloud wzbogacił się o nową funkcję - internetowy kantor walutowy, podał Idea Bank. Z elektronicznej wymiany walut po bardzo korzystnym kursie mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy, jak też klienci detaliczni.

--Echo Investment sprzedało umowami przedwstępnymi 335 mieszkań w III kw. 2017 r. wobec 194 rok wcześniej i przekazało umowami ostatecznymi 238 mieszkań wobec 211 w III kw. 2016 r. Po wynikach ostatniego kwartału spółka "jest pewna", że do końca grudnia sprzeda ponad 1,3 tys. mieszkań, a co najmniej 925 odda mieszkańcom, poinformował dyrektor działu mieszkaniowego Waldemar Olbryk.

--BVT zadebiutuje w najbliższy piątek na rynku Catalyst, poinformowała spółka. Spółka z emisji obligacji serii C oraz serii D pozyskała łącznie 5 mln zł, które przeznaczyła na nabycie kolejnych pakietów wierzytelności.

--Griffin Premium RE.. zawarła z Echo Polska Properties (Cyprus) PLC i Echo Polska Properties N.V. (jako sprzedającymi) przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów w spółkach zależnych sprzedających, będących komplementariuszami i komandytariuszami spółek posiadających tytuły prawne do nieruchomości położonych w Katowicach (A4 Business Park), Gdańsku (Tryton Business House) oraz we Wrocławiu (West Gate), podała spółka.

--Globalworth Real Estate Investments Limited ogłosi wezwanie na wszystkie akcje Griffin Premium RE.. N.V., z jednoczesnym zamiarem utrzymania notowania akcji spółki na GPW, podano w komunikacie. Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej, cena akcji objętych wezwaniem wyniesie 5,5 zł za akcję i będzie identyczna dla wszystkich akcjonariuszy.

--Polnord sprzedał 383 lokale netto w III kw. br., czyli o ponad 60% więcej r/r i przekazał 201 (dane ważone udziałem Polnord w poszczególnych spółkach grupy), podała spółka. Sprzedaż od początku roku sięgnęła 1 034 mieszkań, co - w opinii spółki - czyni realnym plan sprzedażowy 1 250 lokali w całym roku.

--Archicom sprzedał 391 lokali w III kw. 2017 r. czyli o 46,4% więcej r/r, podała spółka. Od początku roku sprzedaż sięgnęła 992 lokali, a spodziewana sprzedaż za cały 2017 r. powinna przekroczyć 1 450 lokali.

--Sąd Arbitrażowy oddalił powództwo Mostostalu Warszawa oraz Acciona Construccion przeciwko Lubelskiemu Węglowi Bogdanka (LWB) o zapłatę kwoty 16,27 mln zł w całości i zasądził na rzecz LWB koszty postępowania sądowego w wysokości 1,43 mln zł, podał Mostostal.

--Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zamierza zwiększyć rezerwę rekultywacyjną, podała spółka. W ocenie zarządu, zwiększenie rezerwy będzie miało wpływ na skonsolidowane wyniki Grupy ZE PAK przez obniżenie wyniku brutto o ok. 46 mln zł, a wyniku netto o ok. 35 mln zł.

--Alior Bank - po zakończeniu budowy księgi popytu - podjął decyzję o emisji obligacji podporządkowanych w ramach programu emisji obligacji. Zarząd podjął uchwałę w sprawie emisji do 400 000 szt. obligacji podporządkowanych na okaziciela serii K, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 400 mln zł. W związku z dużym popytem na obligacje serii K deklarowanym przez inwestorów w procesie budowy księgi popytu, bank podjął uchwałę w sprawie dodatkowej emisji do 200 000 szt. obligacji podporządkowanych na okaziciela serii K1, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 200 mln zł, podał bank.

--Zgodnie z planem operacjonalizacji strategii, celem Alior Banku jest osiągnięcie ROE 14%, C/I 39% i NIM 5,1% już w 2019 r. - tj. o rok szybciej niż przewidziano w strategii - oraz utrzymanie rocznego tempa wzrostu wolumenu kredytów na poziomie 5-6 mld zł brutto (zgodnie z założeniami strategii), podał bank. Bank zadeklarował też, że będzie analizował możliwości rozwoju w zakresie dalszych transakcji fuzji i przejęć.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem