Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

NanoGroup ustalił cenę maksymalną w ofercie publicznej na poziomie 5,5 zł za jedną akcję oferowaną, poinformowała spółka.

Konsorcjum Rafako (lider, 90% udziału) i Gmax Group zawarło z National Trading & Transport Group Co Ltd. (NTT Group) warunkową umowę na zaprojektowanie i wykonanie bazy magazynowej paliw w miejscowości Rashaant w Mongolii za 46,97 mln euro netto, podała spółka.

Pekabex Bet, spółka w 100% zależna od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex, podpisała z Budimeksem umowę na dostawę i montaż konstrukcji refabrykowanej i stalowej dla inwestycji Nya Hovas Kv A w Goteborgu, w Szwecji za 13,66 mln zł, podała spółka.

Bank Pocztowy, zgodnie z uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, złożył oferty objęcia akcji serii C2 Poczcie Polskiej i PKO BP. Oferty zostały przyjęte, a umowy objęcia łącznie ok. 1,8 mln akcji zawarte, podał bank.

Torpol złożył jedyną ofertę, wartą 367,28 mln zł netto, tj. 451,75 mln zł brutto, w postępowaniu spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron, na zaprojektowanie i wykonanie układu torowego przy budowanym bloku energetycznym o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, podała spółka. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację inwestycji 221,4 mln zł brutto.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) umowę sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej w 2018 r., podały spółki. Wartość kontraktu wynosi 310 mln zł.

ING Bank Śląski przeprowadził drugi Startup Day dla inicjatyw technologicznych. Zaprezentowały się głównie projekty rozwijające się w segmencie fintech i sztucznej inteligencji. Bank jest otwarty na rozmowy o współpracy z młodymi inicjatywami, poinformowała ISBnews odpowiedzialna za innowacje w ING BSK Malgorzata Jarczyk-Zuber.

Bezpośrednio po IPO NanoGroup zamierza osiągnąć 20- i 30-procentowy udział w dwóch przejmowanych spółkach, a w dalszej perspektywie zwiększać w nich zaangażowanie. Ponadto spółka negocjuje akwizycje dwóch kolejnych firm, w których także będzie chciała zwiększać udział wraz z postępem ich badań, poinformował prezes Marek Borzestowski. Na akwizycje wśród celów emisyjnych rozpoczynającej się pierwotnej oferty publicznej NanoGroup przeznacza 12 mln zł z 45 mln zł, które spółka chce pozyskać.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Obrót Detaliczny (PGNiG OD) podpisało aneks do bezterminowej umowy na dostawy sprężonego gazu ziemnego (CNG) dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Rzeszowie, który zakłada zwiększenie wolumenu dostaw z obecnych 2,2 mln do nawet 3,2 mln m3 CNG rocznie, poinformowała spółka. Od IV kwartału 2019 r. dostawy mogą wzrosnąć do prawie 4,5 mln m3 paliwa rocznie, dodano.

Unified Factory podjął uchwałę o rozpoczęciu negocjacji z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych zarządzanym przez TFI BGK (FEZ) na temat umowy inwestycyjnej dotyczącej wspólnej inwestycji w spółkę prawa filipińskiego, podała spółka.

Wypłata przez NanoGroup dywidendy będzie możliwa po pierwszej komercjalizacji wyników badań i osiągnięciu pierwszych "większych wpływów", poinformował prezes Marek Borzestowski.

Lokum Deweloper poszerzył swoją ofertę mieszkaniową o 87 lokali z osiedla Lokum Victoria we Wrocławiu, poinformowała spółka. Nowe mieszkania powstaną w ramach finalnego, piątego etapu tej inwestycji.

Zaczęły się zapisy na drugą serię obligacji MCI.PrivateVentures FIZ w ramach oferty publicznej o wartości 40 mln zł, podał MCI Capital. Wartość całego programu publicznych emisji obligacji to maksymalnie 200 mln zł, dodano.

Pierwotna oferta publiczna do 8,8 mln akcji nowej emisji serii F oraz 1,17 mln akcji istniejących NanoGroup rozpocznie się we wtorek od book-buildingu oraz zapisów w transzy inwestorów indywidualnych, podano w prospekcie. Jeszcze dziś ma zostać opublikowana cena maksymalna akcji w ofercie. Spółka planuje pozyskać z emisji akcji serii F ok. 45 mln zł.

Enea chciałaby wybudować blok energetyczny w technologii zgazowania węgla (IGCC), zlokalizowany w okolicach kopalni Bogdanka, w latach 2020-2023, poinformował prezes Mirosław Kowalik.

Echo Polska Properties N.V. złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek o zgodę na przejęcie kontroli nad spółkami: Grijs, Goud, Paars i Groen, podał Urząd.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zawarło umowy na świadczenie usługi biletowej utrzymywania zapasów gazu z 11 przedsiębiorstwami energetycznymi dokonującymi importu gazu do Polski, podała spółka. Umowy weszły w życie 1 października 2017 r.

Biomed-Lublin rozpoczął negocjacje z inwestorami zainteresowanymi objęciem nowych akcji w drodze subskrypcji prywatnej, podała spółka. Firma chce pozyskać co najmniej 6 mln zł.

Konsorcjum firm Unibep (lider) i Trakcja PRKiI (partner konsorcjum),) spółki zależnej Budrex-Kobi (partner konsorcjum) oraz AB Kauno Tiltai (partner konsorcjum) zawarło z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku umowę na na realizację inwestycji pn. "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy - Markowszczyzna" za 141,6 mln zł netto, podał Unibep.

Ergis podpisał z Saule warunkową umowę o współpracy, której celem jest rozwój produkcji ultrabarierowych folii z PET (UHB-PET) do zastosowań w giętkich elementach elektronicznych (flexibile electronics), podała spółka.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.