Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.10.2017 (ISBnews) - Echo Investment oraz główny akcjonariusz - Lisala (akcjonariusz sprzedający) - zawarli umowę w sprawie oferty i plasowania akcji z Kempen & Co N.V., Pekao Investment Banking oraz Wood & Company Financial Services, Oddział w Polsce (globalni koordynatorzy) na potrzeby przeprowadzenia przez akcjonariusza sprzedającego oferty nie więcej niż 136 187 891 akcji zwykłych spółki, podało Echo.

Członkowi zarządu Nicklasowi Lindbergowi zostaną zaoferowane akcje za łączną cenę nie przewyższającą 500 000 euro lub równowartości tej kwoty w złotych polskich, a Maciejowi Drozdowi akcje za łączną cenę nie przewyższającą 200 000 euro lub równowartości tej kwoty w złotych polskich, podano w komunikacie.

Akcje sprzedawane zostaną zaoferowane i sprzedane w drodze oferty publicznej w Polsce kierowanej do klientów profesjonalnych, z których każdy nabywa papiery wartościowe o wartości, liczonej według ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, co najmniej 100 000 euro, w związku z czym wymóg sporządzenia, zatwierdzenia i publikacji prospektu emisyjnego nie ma zastosowania; oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ograniczonej liczbie osób zasadnie uznawanych za "kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych". Ostateczna liczba sprzedawanych akcji zostanie ustalona po przeprowadzeniu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu, podano także.

Jak wskazano, począwszy od dnia podpisania aneksu cenowego do upływu okresu 180 dni spółka zobowiązuje się, nie będzie emitować, oferować emisji akcji, praw do akcji ani innych papierów wartościowych zamiennych lub wymiennych na akcje. Lock up w okresie 180 dni będzie obowiązywał także akcjonariusza sprzedającego.

Wcześniej Lisala, posiadająca 65,99% udziału w kapitale zakładowym (tj. 272 375 784 akcje), podała, że rozważy sprzedaż akcji reprezentujących ok. połowy swojego udziału w Echo.

Pod koniec września Echo podało, że wraz z większościowym akcjonariuszem rozważa zwiększenie liczby akcji spółki znajdujących się w wolnym obrocie w drodze oferty do inwestorów instytucjonalnych, zaznaczając, że samo nie ma potrzeby pozyskania dodatkowego kapitału w drodze emisji nowych akcji.

Echo Investment jest notowane na GPW od 1996 r. Od 2015 roku Echo jest częścią grupy kapitałowej Griffin Real Estate - Oaktree - PIMCO.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.