Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Trans Polonia według wstępnych wyliczeń we wrześniu 2017 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 20,68 mln zł, co stanowi wzrost o 16% r/r, poinformowała spółka.

Atal po 9 miesiącach 2017 roku przekazał 1 668 lokali, w porównaniu do 1 260 rok wcześniej, poinformowała spółka. Oznacza to wzrost o ponad 32% r/r.

Fitch Ratings potwierdził długoterminową ocenę IDR na poziomie A- oraz Viability Rating na poziomie a- dla Banku Pekao, poinformował bank. Jednocześnie Fitch dokonał zmiany perspektywy na negatywną ze stabilnej.

Fitch Ratings podtrzymał ratingi Banku Zachodniego WBK z ich stabilną perspektywą, poinformował bank.

Fitch Ratings, w ramach rocznego przeglądu, podtrzymał ratingi dla ING Banku Śląskiego na niezmienionych poziomach, jak również ich stabilną perspektywę, podał bank.

Korekty dotyczące należności podatkowych na rzecz Towarowej Giełdy Energii (TGE) - spółki w 100% zależnej od GPW - oraz niższe od założonych opłaty na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oznaczają 6,6 mln zł jednorazowego dodatkowego wpływu na wynik finansowy grupy kapitałowej GPW w III kw. br., podała spółka.

Comarch Polska - spółka zależna Comarch - jako lider konsorcjum podpisał umowę ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez ministra sprawiedliwości na dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach powszechnych, poinformowała spółka. Maksymalne wynagrodzenie należne konsorcjum z tytułu realizacji umowy nie przekroczy kwoty 137,8 mln zł brutto, podano także.

Bumech rozpoczął negocjacje z czarnogórską spółką Uniprom-Metali w sprawie zawarcia kontraktu na wydobycie rud boksytów w Kopalni Zagrad, podała spółka. Oczekiwany miesięczny poziom wydobycia to 20 000-26 500 MT.

Szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego grupy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) wyniósł w III kw. 2017 r. 4,6 mld m3 wobec 4,25 m3 zanotowanych w III kw. 2016 r., podało PGNiG. W okresie I-III kw. sprzedaż wyniosła szacunkowo 18,77 mld m3 wobec 16,93 mld m3 rok wcześniej.

Erbud zawarł umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejących budynków wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zdrojowej 9 w Międzyzdrojach za 25,2 mln zł netto, poinformowała spółka.

Liczba prenumerat cyfrowych "Gazety Wyborczej" wyniosła blisko 110 tys., co oznacza szybszą niż zaplanowana realizację jednego z celów strategicznych Agory - poziom 110 tys. e-prenumerat był planowany na koniec 2017 r., podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Polimex-Mostostal sporządzony w związku z emisją 150 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T, poinformowała spółka.

Torpol otrzymał od ArcelorMittal Poland potwierdzenie przyjęcia do realizacji dwóch zamówień na dostawy szyn kolejowych, o łącznej wartości ok. 18,9 mln zł netto, na potrzeby realizacji projektów budowlanych, podała spółka.

LPP zakłada otwarcie 10% nowych powierzchni salonów rocznie, poinformował prezes Marek Piechocki. Na koniec roku liczba sklepów na wszystkich rynkach wzrośnie do 1 747 z 1 703 na koniec 2016 r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) odstąpiła od umowy z Vistalem Gdynia na wykonanie zadania pn. "Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73", podała spółka.

MLP Bucharest West SRL, spółka zależna MLP Group, wybuduje nowy park logistyczny w Rumunii, poinformowała spółka. Inwestycja powstanie w pobliżu Bukaresztu na działce liczącej ponad 18,8 hektara. Docelowo obiekty będą oferowały około 80 tys. m2 powierzchni magazynowej.

Unimot wypracował - według szacunków - 11,24 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. br. wobec 10,8 mln zł osiągniętych rok wcześniej, poinformowała spółka. Jednostkowe przychody w III kw. 2017 r. wyniosły wstępnie 759,01 mln zł wobec 663,53 mln zł rok wcześniej.

Robyg wprowadził do sprzedaży 90 mieszkań w kolejnej fazie projektu Osiedle Życzliwa Praga, poinformowała spółka. Rozpoczęcie budowy nowego etapu zaplanowane jest na I kw. 2018 roku, natomiast jej zakończenie na II kw. 2019 r.

Qumak podpisał z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie umowę na modernizację systemu zarządzania ruchem i komunikacją (SZR). Wartość kontraktu opiewa na 19 mln zł netto, podała spółka. Planowane zakończenie prac przypada na grudzień 2019 r.

Ergis odnotował wzrost przychodów o 11,6% r/r do 201,24 mln zł i spadek zysku netto o 34,4% r/r do 4,66 mln zł w III kw. 2017 r. według wstępnych danych, podała spółka.

Echo Investment zostało poinformowane przez swojego głównego akcjonariusza - Lisala - że łączna liczba istniejących akcji spółki, które Lisala zbędzie w ramach oferty to 40,8 mln szt., a cena to 4,6 zł za szt., podało Echo.

Bank Pekao po zakończeniu budowy księgi popytu podjął decyzję o emisji obligacji podporządkowanych oraz o przeznaczeniu środków z emisji na podwyższenie funduszy uzupełniających banku, podało Pekao. Jednocześnie bank zdecydował o zwiększeniu wartości nominalnej emisji do łącznie 1,25 mld zł.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.