Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Comarch - jako lider konsorcjum (Comarch, Apator Rector, Tukaj Mapping Central Europe, Eurosystem) - otrzymał noty obciążeniowe wystawione przez Tauron Dystrybucja, wzywające członków konsorcjum do solidarnej zapłaty kwoty 30,24 mln zł, podała spółka.

Produkcja energii elektrycznej netto w PGE Polskiej Grupie Energetycznej w jednostkach wytwórczych wyniosła 41,5 TWh za okres styczeń-wrzesień 2017 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. Wcześniej informowała, że w I-III kw. 2016 r. produkcja energii w grupie wyniosła 39,04 TWh.

Konsorcjum Stali miało 404,15 mln zł jednostkowych przychodów i 10,17 mln zł zysku netto w III kw. 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała ok. 2 960 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie 9 miesięcy 2017 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Akcjonariusze Marvipolu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 20 listopada o podziale na dwa niezależne podmioty - deweloperski i motoryzacyjny 20 listopada br., wynika z projektów uchwał na NWZ.

Zarząd Dekpolu podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych, kuponowych i nie mających formy dokumentu obligacji na okaziciela serii G o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50 mln zł, podała spółka.

PKO Bank Polski udostępnił klientom przelewy natychmiastowe Express Elixir, podała instytucja.

Libet ocenia, że formą zapłaty z planowaną akwizycję zakładu produkcyjnego mogą być akcje. Między innymi dlatego planuje buy-back, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Ireneusz Gronostaj. Nie wyklucza on także, że obok skupu akcji Libet będzie wypłacać dywidendę.

Produkcja węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła 3,54 mln ton w III kw. 2017 r. wobec 4,1 mln ton rok wcześniej (z wyłączeniem KWK Krupiński i Ruchu Jas-Mos - odpowiednio: 3,54 mln ton wobec 3,36 mln ton), podała spółka.

Libet oczekuje, że sprzedaż w tym roku będzie na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego, a do 2018 r. jest nastawiony "bardzo optymistycznie", poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Ireneusz Gronostaj.

Stalexport Autostrady odnotował wg. wstępnych danych 119,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2017 r. wobec 110,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Libet chce zaprezentować na początku przyszłego roku strategię rozwoju do 2022 r., poinformował prezes Thomas Lehmann. Jej filarami będą: ekspansja geograficzna w Polsce, digitalizacja sprzedaży, koncentracja na produktach premium i wykorzystanie okresu wzmożonych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce.

Przychody TIM wzrosły o 7% r/r do 57,8 mln zł we wrześniu br., wynika ze wstępnych danych opublikowanych przez spółkę. Przychody z kanału e-commerce wyniosły w ubiegłym miesiącu 43,4 mln zł, co oznacza wzrost o 11,6% r/r, podano także.

Akcjonariusze Aplisensu złożyli oferty sprzedaży 3 041 520 akcji w odpowiedzi na ofertę zakupu, podała spółka.

UniCredit odnotował 2 820 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 447 mln euro rok wcześniej, podał bank, powołując się na wstępne dane.

Feerum otrzymał zezwolenie wydane przez ministra rozwoju i finansów na przedłużenie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (LSSE) do 31 grudnia 2020 r., poinformowała spółka.

Mennica Metale Szlachetne w restrukturyzacji (MMSZ) ? spółka zależna Mennicy Polskiej - otrzymała decyzję naczelnika Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, nakładającą obowiązek uiszczenia zaległości podatkowej w wysokości 16,8 mln zł z odsetkami, podała spółka. MMSZ planuje odwołać się od decyzji.

Work Service zawarł z Profólió Projekt Tanácsadó warunkową umowę przejęcia brakujących 25% udziałów w węgierskiej spółce Prohuman. Obecna umowa zastępuje umowę z 13 grudnia 2016 r. oraz umowę z 5 lipca 2017 r., poinformowała spółka. Wartość transakcji wyniesie do 7 325 mld HUF (ok. 100,6 mln zł) i będzie płatna w 3 transzach. Całkowite rozliczenie transakcji nastąpi najpóźniej do 29 czerwca 2018 roku.

Rada nadzorcza Awbudu powołała w skład zarządu Arkadiusza Wiercińskiego, podała spółka.

Work Service rozpoczął proces sprzedaży spółki zależnej Exact Systems we współpracy z doradcą Blackwood Capital Group, podała grupa.

Bank Pekao i Alior Bank zawarły list intencyjny dotyczący wstępnych dyskusji oraz analiz wykonalności ich potencjalnej współpracy oraz wymiany informacji lub połączenia obu podmiotów, podał Bank Pekao.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem