Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Orange Polska pozyskał już ponad 400 tys. klientów usługi konwergentnej Orange Love, poinformował prezes Jean-François Fallacher.

Orange Polska podniósł cel całoroczny skorygowanej EBITDA do ok. 3 mld zł z 2,8-3 mld zł oczekiwanych wcześniej, podał operator.

Orange Polska odnotował 28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza mBanku powołała Adama Persa na stanowisko wiceprezes zarządu ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej z dniem 26 października, podał bank.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Best, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 350 mln zł, podała Komisja.

X-Trade Brokers (XTB) chce nadal rozwijać bazę klientów i celuje w konsolidację branży brokerów FX/CFD w skali globalnej, aby docelowo wejść do top 5 na świecie, poinformował członek zarządu Paweł Szejko.

Enea Operator podpisała umowę na budowę dwóch nowych linii wysokiego napięcia 110 kV oraz rozdzielni sieciowej w aglomeracji poznańskiej na ponad 44,5 mln zł, poinformowała spółka. Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 22,5 mln zł.

Tauron Polska Energia odnotował 189 mln zł zysku netto w III kwartale oraz 343 mln zł zysku operacyjnego, poinformowała spółka, prezentując wstępne dane.

Jednostkowy wynik finansowy netto Bowim wyniósł 2,96 mln zł w III kw. 2017 r., co stanowi wzrost o 2,45 mln zł w stosunku do trzeciego kwartału roku poprzedniego, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ocenił, że Globalworth Asset Managers (GAM) nie musi uzyskiwać jego zgody na nabycie w wezwaniu akcji Griffin Premium RE.., podało GAM. Oznacza to spełnienie się jednego z warunków nabycia akcji.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) jest zadowolone z popytu na LNG transportowane cysternami i planuje powiększenie floty do 10-15 sztuk, poinformował wiceprezes Maciej Woźniak.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) chce podpisać co najmniej cztery kontrakty na dostawę LNG do stacji regazyfikacyjnych obsługujących przedsiębiorstwa i gminy w ciągu najbliższych 2 miesięcy, poinformował wiceprezes ds. handlowych Maciej Woźniak.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) pracuje nad średnioterminowymi i kolejnymi spotowymi umowami na dostawę LNG. Grupa chce w drugiej połowie przyszłego roku mieć podpisaną średnioterminową umowę na dostawę tego surowca, poinformował wiceprezes ds. handlowych Maciej Woźniak.

Łączne odpisy i rezerwy Sygnity za rok obrotowy 2016/2017 wyniosą co najmniej 119,9 mln zł, poinformował członek zarządu ds. finansowych Piotr Wierzbicki.

PGNiG Obrót Detaliczny podpisał umowę, na podstawie której będzie dostarczać skroplony gaz ziemny (LNG) do rozbudowywanej stacji regazyfikacji w Skórczu. Dzięki tej inwestycji na terenie przedsiębiorstwa Igloteksu w Skórczu powstanie elektrociepłownia o mocy 2,5 MWe.

Na razie nie ma kierunkowych decyzji w sprawie ewentualnego połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos, poinformował wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński.

Celon Pharma uzyskał patent na terenie Stanów Zjednoczonych na pochodne pirazolilobenzo [d] imidazolu (inhibitory FGFR) oraz ich zastosowanie w produktach leczniczych, w szczególności w terapiach onkologicznych, podała spółka.

Braster planuje, że w najbliższych dniach podpisze finalną umowę z partnerem w Irlandii. Ponadto jeszcze w listopadzie spółka chce uruchomić pilotaż medyczny swojego urządzenia Braster w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i jest już w trakcie pilotażu w Japonii, poinformował ISBnews prezes Brastera Marcin Halicki.

Ovostar Union zwiększył produkcję jaj o 16% r/r do 1 246 mln sztuk w I-III kw. 2017 r., podała spółka. Wolumen sprzedaży wzrósł w ujęciu rocznym o 8% i wyniósł 829 mln szt.

ZUE podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz" za 378,8 mln zł netto z uwzględnieniem tzw. kwoty warunkowej (465,9 mln zł brutto), podała spółka. Termin realizacji zadania to 39 miesięcy od daty rozpoczęcia prac.

Budimex będzie ostrożnie podchodził do pozyskiwania kontraktów w przyszłym roku i zamierza kierować się przy ich wyborze niższym zapotrzebowaniem na pracowników, poinformował prezes Dariusz Blocher. I tak, spółka za bardziej pożądane uznaje np. roboty na kolei, a za mniej atrakcyjne wykonawstwo w segmencie mieszkaniowym dla deweloperów.

Sytuacja Budimeksu pozwala na przeznaczenie na dywidendę 100% zysku za 2017 rok, ocenił prezes Dariusz Blocher.

Budimex chce wydać na grunty pod budownictwo mieszkaniowe jeszcze kilkadziesiąt mln zł w tym roku i ok. 150 mln zł w przyszłym, poinformował prezes Dariusz Blocher.

Budimex oczekuje bardzo dobrej sprzedaży w IV kw. tego roku, choć z rentownością niższą niż rok temu, poinformował prezes Dariusz Blocher.

Polnord sprzedał ponad 50% mieszkań w warszawskiej inwestycji premium ? Rezydencji Brzozowy Zakątek. To projekt zlokalizowany w Wilanowie, składający się z dwóch trzypiętrowych budynków mieszczących łącznie 107 mieszkań.

Obecnie dwa podmioty są potencjalnie zainteresowane zakupem spółki Elektromontaż Poznań. Decyzję co do sprzedaży lub wdrożenia planu rozwoju w tej spółce Budimex podejmie do końca br., poinformował prezes Dariusz Blocher.

Akcjonariusze Próchnika zdecydują 20 listopada br. o emisji 60 549 089 akcji serii O, których wartość nominalna w wyniku obniżenia kapitału zakładowego wyniesie 0,3 zł , wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zwołane na 20 listopada.

Grupa Żywiec odnotowała 97,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 82,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Budimeksu ocenia, że ze względu na presję cenową ze strony podwykonawców oraz wzrost płac i cen materiałów utrzymanie poziomu zyskowności z III kwartału może okazać się niemożliwe w kolejnych okresach, poinformował prezes Dariusz Blocher.

Zarząd Sygnity podjął decyzję o ujęciu w sprawozdaniach za rok 2016/2017, zakończony 30 września br. rezerw i odpisów mających negatywny wpływ na wynik w kwocie ok. 24 mln zł, podała spółka.

Netia zawarła umowę finansowania z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), poinformowała spółka. Umowa finansowania została zawarta w celu pokrycia części kosztów projektu modernizacji infrastruktury do standardu NGA, umożliwiającego przepływność na poziomie wyższym niż 100 Mbps. Kwota finansowania nie przekroczy 50 mln euro.

Portfel zamówień Grupy Budimex wyniósł 9,3 mld zł na koniec września 2017 r., podała spółka. Na koniec września 2016 r. portfel zamówień Grupy Budimex wynosił 8,7 mld zł.

Budimex odnotował 142,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 105,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Podmiot w 100% kontrolowany przez GetBack wygrał organizowany przez bank z siedzibą na terytorium Polski przetarg na zakup portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 0,6 mld zł, poinformowała spółka.

Rawlplug ustalił ostateczne warunki, na jakich dojdzie do podpisania umowy sprzedaży udziałów w spółce Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica oraz umowy sprzedaży znaków towarowych "Globus" i "Glotech" wykorzystywanych przez Fabrykę i posiadanych przez Koelner Rawlplug IP (spółkę zależną Rawlplug). Łączna cena sprzedaży wynosi 21 mln zł, a łączny wpływ sprzedaży i wyłączenie z konsolidacji Fabryki na skonsolidowany wynik netto Grupy za IV kwartał 2017 r. wyniesie minus 6,5 mln zł, podano także.

Rafako podjęło uchwałę, zgodnie z którą cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii K (akcje oferowane) została ustalona w wysokości 4 zł za jedną sztukę, podała spółka.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem