Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Należności brutto od klientów Banku Zachodniego WBK zwiększyły się w skali roku o 4,5% do 111 376,5 mln zł na koniec III kw. 2017 r. w wyniku wzrostu kredytów dla klientów indywidualnych o 4,5% r/r do 57 516,9 mln zł oraz należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 1,9% r/r do 46 968 mln zł, podał bank. Niepracujące (objęte utratą wartości) należności od klientów stanowiły 6% portfela brutto grupy wobec 6,6% dziewięć miesięcy wcześniej.

"Należności od klientów indywidualnych zwiększyły się o 2,2% w skali trzech kwartałów, osiągając na koniec września 2017 r. wartość 57 516,9 mln zł. Największą składową portfela kredytów dla ludności są kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, które w ciągu dziewięciu miesięcy 2017 r. odnotowały nieznaczny wzrost (+1,2%) do kwoty 37 462,9 mln zł. Na drugiej pozycji pod względem wartości uplasował się portfel kredytów gotówkowych, który w tym samym czasie zwiększył się o 7,8% do poziomu 12 851,6 mln zł" - czytamy w raporcie kwartalnym.

"W ciągu dziewięciu pierwszych miesięcy 2017 r. wartość nowo uruchomionych kredytów hipotecznych wyniosła 4 mld zł i zmniejszyła się o 8,4% r/r. W analizowanym okresie spadła sprzedaż kredytów mieszkaniowych w ramach programu Mieszkanie dla Młodych, co wiąże się z szybkim wyczerpaniem puli środków przeznaczonych na dofinansowanie w 2017 r. Najwięcej kredytów hipotecznych sprzedano poprzez sieć placówek własnych oraz przy udziale pośredników lokalnych" - czytamy dalej.

Portfel kredytów hipotecznych brutto wzrósł w stosunku rocznym o 5,9% do 34,8 mld zł na dzień 30 września 2017 r., w tym część denominowana w złotych osiągnęła roczne tempo wzrostu na poziomie 17,0% r/r i wartość 23,5 mld zł.

"Dziewięciomiesięczna sprzedaż kredytów gotówkowych Banku Zachodniego WBK S.A. wyniosła ponad 3,1 mld zł i była wyższa o 1,3% r/r. Spośród dostępnych kanałów dystrybucji, najwyższą dynamikę wzrostu sprzedaży osiągnął serwis bankowości elektronicznej BZWBK24 (+60,7% r/r) oraz Multikanałowe Centrum Komunikacji (+42,6% r/r). Łączny udział kanałów zdalnych w sprzedaży kredytów gotówkowych ogółem wyniósł w tym okresie 20,9%" - czytamy dalej.

Portfel należności z tytułu kredytu gotówkowego zwiększył się o 4,9% r/r i osiągnął wartość 7,6 mld zł.

Należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego wyniosły 46 968 mln zł i były wyższe w skali dziewięciu miesięcy o 3,5% głównie za sprawą akcji kredytowej adresowanej do MŚP i dużych klientów korporacyjnych. Należności z tytułu leasingu finansowego, obejmujące portfel BZ WBK Leasing S.A., Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. i PSA Finance Polska Sp. z o.o. wyniosły 6 626,1 mln zł i zwiększyły się o 8,7% pod wpływem tempa sprzedaży w segmencie maszyn i urządzeń. Oferowane przez spółkę BZ WBK Leasing S.A. pożyczki na maszyny i pojazdy dla firm, które na koniec września 2017 r. wyniosły 1 963,9 mln zł (wobec 1 642,4 mln zł na koniec grudnia 2016 r.), prezentowane są poza portfelem leasingowym jako należności od podmiotów gospodarczych, podano także.

Na 30 września 2017 r. niepracujące (objęte utratą wartości) należności od klientów stanowiły 6% portfela brutto grupy wobec 6,6% dziewięć miesięcy wcześniej i 6,8% dwanaście miesięcy wcześniej. Wskaźnik pokrycia odpisem aktualizującym należności objętych utratą wartości wyniósł 62,8% w porównaniu z 59% na dzień 31 grudnia 2016 r. i 64,4% na dzień 30 września 2016 r., podano też w raporcie.

"Zobowiązania wobec klientów zwiększyły się w skali roku o 4,1% do wartości 111 022,8 mln zł w efekcie wzrostu środków pochodzących od klientów indywidualnych o 5,1% r/r do 64 467,6 mln zł oraz depozytów od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego o 2,8% do 46 555,1 mln zł" - czytamy dalej.

Stosunek klientowskich kredytów netto do depozytów na poziomie 95,9% w dniu 30 września 2017 r. wobec 91,6% w dniu 31 grudnia 2016 r. i 94,8% 30 września 2016 r., podano także.

"Łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli zarządzanych przez BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. wyniosła 16 mld zł i zwiększyła się w skali roku o 16%, a w skali dziewięciu miesięcy o 16,2%" - napisano także w materiale.

Baza klientów bankowych ogółem liczyła ponad 6,4 mln klientów, z czego 4,4 mln to klienci BZ WBK S.A.

"Na dzień 30 września 2017 r. liczba klientów Digital, tj. użytkowników BZWBK24, którzy przynajmniej jeden raz zalogowali się do systemu bankowości elektronicznej, wyniosła ponad 2 mln (z 3,3 mln klientów z dostępem do BZWBK24) i wzrosła o 4% r/r. Liczba użytkowników aplikacji mobilnej zwiększyła się w skali roku o 25% i przekroczyła 1 mln, z czego 174 tys. korzysta wyłącznie z BZWBK24 mobile" - podano także w raporcie.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.