Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 26.10.2017 (ISBnews) - Podczas październikowego posiedzenia większości członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniła, że inflacja pozostanie umiarkowana w kolejnych kwartałach, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

"Większość członków Rady podkreślała, że - w świetle dostępnych prognoz - także w kolejnych kwartałach inflacja pozostanie umiarkowana. Argumentowano, że będzie się do tego przyczyniać umiarkowana dynamika cen w otoczeniu polskiej gospodarki, przy stopniowym wzroście wewnętrznej presji inflacyjnej związanym z poprawą krajowej koniunktury" - czytamy w "minutes".

W opinii niektórych członków RPP, inflacja może być wyższa, niż wskazują dotychczasowe prognozy za sprawą silniejszego wzrostu presji płacowej i kosztowej.

Część członków Rady stwierdziła również, że przy obecnych tendencjach koniunkturalnych inflacja może przekroczyć cel w średnim okresie, szczególnie w sytuacji wystąpienia negatywnego szoku surowcowego.

W kontekście polityki pieniężnej, większość większości członków RPP uznała, że w nadchodzących kwartałach prawdopodobna jest stabilizacja stóp procentowych NBP. Podkreślono, że stabilizacja stóp procentowych umożliwia realizację celu inflacyjnego, a jednocześnie wspiera oczekiwane ożywienie inwestycji.

"Dyskutując na temat polityki pieniężnej NBP, Rada uznała, że stopy procentowe powinny pozostać niezmienione. Rada oceniła, że - mimo korzystnej koniunktury oraz dynamiki płac wyższej od wzrostu wydajności pracy - presja inflacyjna pozostaje ograniczona, a w gospodarce nie narastają nierównowagi" - podano również.

Niektórzy członkowie RPP ocenili, że jeśli napływające w kolejnych kwartałach dane i prognozy wskazywałyby na silniejszą od obecnych oczekiwań presję inflacyjną, wówczas uzasadnione może być rozważenie podwyższenia stóp procentowych.

"Zdaniem tych członków Rady, decyzje o poziomie stóp procentowych powinny uwzględniać w szczególności wpływ ujemnych realnych stóp procentowych na kształtowanie się akcji kredytowej, cen aktywów i oszczędności w polskiej gospodarce, a także na dynamikę jednostkowych kosztów zmiennych. Wyrażono również opinię, że przyszłe decyzje Rady powinny brać pod uwagę kształtowanie się oczekiwań inflacyjnych" - czytamy w "minutes".

Dodano również, że pojawiła się opinia, według której "w razie istotnego osłabienia wskaźników aktywności gospodarczej połączonego z wyraźnym pogorszeniem nastrojów konsumentów i przedsiębiorstw w dłuższym okresie zasadne może być rozważenie obniżenia stóp procentowych".

Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%.

Według centralnej ścieżki lipcowej projekcji NBP, inflacja konsumencka wyniesie 1,9% r/r w 2017 r., 2% w 2018 r., i przyspieszy do 2,5% r/r w 2019 r. Według banku centralnego, inflacja CPI w horyzoncie projekcji stopniowo wzrośnie, osiągając poziom celu inflacyjnego w 2019 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem