Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.11.2017 (ISBnews) - Minister infrastruktury i budownictwa zatwierdził do realizacji 22 Programy Inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ponad 3,75 mld zł, podał resort. Wśród zatwierdzonych inwestycji jest budowa autostrady A2 na odcinku Warszawa (węzeł Lubelska) - Siedlce, przewidziana na lata 2017 ? 2020 r. (do Mińska Maz.) i 2018 ? 2024 r. (do Siedlec)

"Są to zadania związane z budową autostrad, prowadzeniem prac przygotowawczych do budowy dróg ekspresowych, budową obwodnic i rozbudową istniejących odcinków dróg krajowych wraz z dostosowaniem ich nośności do ruchu o nacisku 11,5 t/oś. Zadania te mają również poprawić bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego dzięki modernizacji dróg, w szczególności przebudowie skrzyżowań, budowie chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych. Zadania te będą realizowane w ośmiu województwach: lubelskim, mazowieckim, opolskim, warmińsko?mazurskim, wielkopolskim, podkarpackim, łódzkim i zachodniopomorskim" - czytamy w komunikacie.

Poniżej prezentujemy listę inwestycji:

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

- Korekta przebiegu DK 74 przez miejscowość Szczebrzeszyn

Inwestycja obejmuje budowę drogi po nowym śladzie o długości 3,9 km, budowę skrzyżowań w miejscu ?wyłączenia" nowego przebiegu DK 74 z przebiegu istniejącego oraz w miejscu jego ?włączenia" do przebiegu istniejącego DK 74. Przebudowane zostaną również drogi innych kategorii na odcinkach włączeń do DK 74, zbudowane drogi dojazdowe obsługujące ruch lokalny po obu stronach nowego odcinka DK 74, odwodnienia DK 74, kanał technologiczny oraz nowa infrastruktura do ruchu pieszych. Przeprowadzony zostanie też szereg działań modernizacyjnych, w tym poprawione zostanie bezpieczeństwo ruchu drogowego m.in. przez budowę oświetlenia i wykonanie oznakowania oraz budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów przeciwhałasowych. Okres realizacji robót: 2024 - 2025 r.

- Rozbudowa DK 74 na odcinku Frampol ? Gorajec (aneks)

Inwestycja obejmuje wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi do przenoszenia obciążeń 115 kN/oś, poszerzenie jezdni do 7 m. Wykonana zostanie także korekta wysokościowa niwelety drogi, remont istniejących obiektów mostowych, przebudowa istniejących przepustów, skrzyżowań, korekta łuków poziomych, przebudowa istniejącego chodnika oraz budowa nowego, a także wykonanie nowej zatoki autobusowej i budowa kanału technologicznego. Okres realizacji robót: 2018 - 2020 r.

- Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok ? Lubartów, odcinek gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego ? Lubartów, w. Lubartów Północ" (etap I) - proces przygotowawczy (aneks)

Wybudowana zostanie dwujezdniowa droga ekspresowa o długości 83 km i przekroju 2x2 wraz z siecią dróg dojazdowych. Zbudowanych zostanie również 5 węzłów drogowych (Kąkolewnica, Radzyń Podlaski Północ, Radzyń Podlaski Południe, Borki, Firlej), MOP-y, obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska. Zbudowane i przebudowane zostaną urządzenia infrastruktury zewnętrznej kolidującej z drogą. Droga dostosowana będzie do nośności 115 kN/oś. Okres realizacji robót: 2022 ? 2024 r.

- Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi nr S17

Inwestycja polega na budowie odcinka drogi ekspresowej S17 będącego obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego w województwie lubelskim. Zakres prac budowlanych obejmuje budowę drogi klasy S o długości 9,58 km w ciągu drogi nr 17, w I etapie jako jezdniowej drogi ekspresowej klasy S (w rejonie węzłów droga dwujezdniowa), a w II etapie jako dwujezdniowej drogi ekspresowej klasy S i nośności 115 kN/oś. Dodatkowo wykonane zostaną 2 węzły drogowe: Tomaszów Północ i Tomaszów Południe, drogi dla obsługi przyległego terenu, z wyposażeniem w urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska, obiektów inżynierskich, zbudowane i przebudowane urządzenia infrastruktury zewnętrznej kolidującej z drogą. Celem inwestycji jest poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu, wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Tomaszowa Lubelskiego, poprawa płynności ruchu, ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko i tereny przyległe. Przewidywane lata realizacji inwestycji w systemie Projektuj i Buduj: 2017 ? 2021 r.

- Budowa mostu przez rzekę Wieprz w ciągu drogi krajowej nr 82 w m. Łęczna

Inwestycja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników poprzez wybudowanie nowego mostu dostosowanego do przenoszenia obciążeń odpowiadających klasie A. Inwestycja obejmuje budowę mostu wraz z odcinkiem drogi krajowej o długości 200 m. Okres realizacji robót: 2020 - 2021 r.

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 57 w miejscowości Maków Mazowiecki ? cz. I budowa ścieżki pieszo-rowerowej

Powstanie ciąg pieszo-rowerowy na odcinku DK 57 o długości 582 m (od km 170,959 do km 171,541). Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Okres realizacji robót: 2017 r.

-Rozbudowa drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec - Kadzidło

Rozbudowany zostanie odcinek drogi krajowej nr 53 na odcinku Myszyniec - Kadzidło (od km 85,600 do km 105,230) o długości 19,6 km, m.in. przez dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 115 kN/oś, przebudowę istniejących i budowę nowych ciągów pieszych, pieszo-jezdnych i pieszo-rowerowych, a także przebudowę skrzyżowań i przepustów. Przebudowane zostaną istniejące i zbudowane nowe zatoki autobusowe oraz wykonany kanał technologiczny i oświetlenie uliczne. Okres realizacji robót: 2020 ? 2022 r.

- Budowa autostrady A2 Warszawa (w. Lubelska) ? Mińsk Mazowiecki (aneks)

Inwestycja polega na budowie autostrady A2 o długości 14,8 km od zakończenia węzła ?Lubelska", usytuowanego we wsi Majdan koło Wiązownej. Następnie autostrada przebiegnie na wschód, przecinając istniejącą drogę krajową nr 2 z Warszawy do Mińska Mazowieckiego nieco na południe od Halinowa, gdzie powstanie węzeł ?Konik". Dalej autostrada przetnie linię kolejową z Warszawy do Mińska i omijając od północy zabudowę wsi Dębe Wielkie włączy się w oddaną w 2012 r. autostradową obwodnicę Mińska Mazowieckiego. Okres realizacji robót: 2017 ? 2020 r.

- Budowa autostrady A2 Warszawa ? wschodnia granica państwa bez obwodnicy Mińska Mazowieckiego, odcinek węzeł ?Ryczołek" (koniec obw. Mińska Mazowieckiego) ? Siedlce (aneks)

Inwestycja polega na budowie autostrady A2 o długości 35,99 km, która będzie przebiegała przez powiaty: miński, węgrowski i siedlecki oraz gminy: Kałuszyn, Mrozy, Grębków, Kotuń, Mokobody, Siedlce i Skórzec. Okres realizacji robót: 2018 ? 2024 r.

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 7 w miejscowości Mława

W ramach zadania powstanie sygnalizacja świetlna w km 236,855. Okres realizacji robót: 2017 r.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

- Przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 88 w miejscowości Sieroniowice (aneks)

W ramach zadania przebudowany zostanie przepust pod drogą krajową. Okres realizacji robót: 2018 r.

- Budowa mostu przez rzekę Jemielnica w ciągu drogi krajowej 45 w miejscowości Zawada

Wybudowany zostanie most przenoszący obciążenie odpowiadające klasie A, po którym poprowadzony zostanie odcinek drogi krajowej dostosowany do przenoszenia nacisku osi pojedynczej 115kN. Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom mostu, będącego obecnie w złym stanie technicznym, przez budowę nowego mostu o zwiększonej nośności. Okres realizacji robót: 2020 r.

- Budowa mostu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 45 w miejscowości Zawada

W ramach zadania wybudowany zostanie nowy most, po którym poprowadzony zostanie nowy odcinek drogi krajowej o długości 200 m, dostosowany do nacisków pojedynczej osi napędowej 115kN. Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom mostu, będącego obecnie w złym stanie technicznym, przez budowę nowego mostu o zwiększonej nośności. Okres realizacji zadania: 2020 r.

- Budowa mostu przez rzekę Osobłoga w ciągu drogi krajowej 40 w miejscowości Mochów

W ramach zadania wybudowany zostanie most przenoszący obciążenie odpowiadające klasie A, po którym poprowadzony zostanie odcinek drogi krajowej dostosowany do przenoszenia nacisku osi pojedynczej 115kN. Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom mostu, będącego obecnie w złym stanie technicznym, przez budowę nowego mostu o zwiększonej nośności. Okres realizacji robót: 2019 ? 2020 r.

- Budowa obwodnicy Myśliny w ciągu drogi krajowej nr 46 (aneks)

Inwestycja polega na budowie obwodnicy miejscowości Myślina w ciągu drogi krajowej nr 46 o długości 3,15 km. Docelowo obwodnica będzie stanowić kontynuację wybudowanej obwodnicy Dobrodzienia i całościowo będzie pełnić rolę obwodnicy miast: Myślina i Dobrodzień, tworząc łącznie funkcjonalny i bezpieczny odcinek o łącznej długości 9,6 km. Okres realizacji zadania: 2018 - 2021 r.

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO ? MAZURSKIE

- Budowa mostu przez rzekę Kalinkę w ciągu DK 16 w miejscowości Skomętno Wielkie

W ramach inwestycji wybudowany zostanie most wraz z odcinkiem drogi krajowej o długości 60 m (od km 312+877 do km 312+937). Jednocześnie rozebrany zostanie most tymczasowy. Realizacja robót: 2019 r.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK 92 w miejscowościach Rokosz i Spławie w ramach PBDK ? Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

Inwestycja obejmuje dwa odcinki drogi krajowej nr 92 pomiędzy 29,050 km ? 29,550 km i 37,453 km ? 37,493 km. W ramach zadania wybudowane zostaną pasy lewoskrętne wraz z wyspami kanalizującymi ruch. Ponadto w miejscowości Spławie przebudowane zostaną zatoki autobusowe wraz z prowadzącymi do nich chodnikami. Inwestycja uwzględnia dostosowanie skrzyżowań do nacisków osi pojedynczej 115kN. Lata realizacji robót: 2017 ? 2018 r.

- Rozbudowa DK 22 na odc. Podgaje - granica województwa wielkopolskiego/pomorskiego

Podniesiona zostanie nośność nawierzchni do 11,5 t/oś. Zamontowane zostaną ogrodzenia i bariery ochronne, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu na drodze krajowej. Inwestycja zlokalizowana jest od km 193,724 do km 205,748 drogi krajowej nr 22 na długości 12 km. Lata realizacji robót: 2021 ? 2022 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

- Budowa mostu przez potok bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 84 w miejscowości Stefkowa

Inwestycja obejmuje budowę mostu (w km 30+460) wraz z odcinkiem drogi krajowej o długości 100 m. Lata realizacji robót: 2019 ? 2020 r.

- Budowa mostu przez rzekę Stara Wisznia w ciągu drogi krajowej Nr 94 w m. Duńkowice

Inwestycja obejmuje budowę mostu (w km 670+386) wraz z odcinkiem drogi krajowej o długości 100 m. Lata realizacji robót: 2019 ? 2020 r.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na dk 72 w miejscowości Poddębice w ramach PBDK ? Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych (aneks)

Inwestycja obejmuje rozbudowę skrzyżowania dk 72 z kilkoma drogami w m. Poddębice (od km 66+850 do km 67+250). Ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego przez zapewnienie lepszej czytelności skrzyżowania kilku dróg lokalnych z drogą krajową nr 72 (zmianę geometrii) oraz spowolnienie ruchu. Lata realizacji robót: 2018 ? 2019 r.

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

- Budowa drogi S11 na odcinku Bobolice ? Szczecinek. Etap I ? proces przygotowawczy

Inwestycja polega na budowie drogi ekspresowej S11 w województwie zachodniopomorskim o długości 24,5 km. Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności ekonomicznej i komunikacyjnej regionu, przez skrócenie czasu podróży, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Lata realizacji robót: 2022 ? 2025 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem