Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.11.2017 (ISBnews) - Zarząd iAlbatros Group informuje, że podane przez Porozumienie akcjonariuszy spółki informacje nie są zgodne ze stanem faktycznym i spółka posiada prawidłowo wybrane władze.

"W nawiązaniu do opublikowanego komunikatu zarząd iAlbatros Group S.A. informuje, że podane informacje nie są zgodne ze stanem faktycznym. Spółka iAlbatros Group S.A. posiada prawidłowo wybraną w dniu 14.06.2017 r. podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy radę nadzorczą, która uchwałą z dnia 14.06.2017r. powołała do zarządu spółki Sławomira Karaszewskiego powierzając mu stanowisko prezesa zarządu" - czytamy w oświadczeniu.

Spółka iAlbatros Group stara się obecnie o wpis prawidłowo wybranych organów spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Postępowanie przed Sądem Rejestrowym zostało decyzją sądu zawieszone. Na tę decyzję spółka złożyła zażalenie, które jest obecnie rozpatrywane, podano także.

"Jeżeli chodzi o dostęp do systemu ESPI to na dzień dzisiejszy Komisja Nadzoru Finansowego odmawia zarządowi spółki dostępu do systemu tłumacząc to brakiem wpisu nowego zarządu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. To powoduje brak możliwości publikowania komunikatów bieżących dotyczących spółki" - wyjaśniono.

Jednocześnie zarząd spółki informuje, że posiada orzeczenia sądu okręgowego i apelacyjnego potwierdzające prawidłowość wybrania nowych władz spółki 14 czerwca 2017 r.

"Niezależnie od decyzji Sądu Rejestrowego i Komisji Nadzoru Finansowego zarząd spółki informuje, że spółka prowadzi działalność i usiłuje odzyskać dostęp do zawłaszczonych przez poprzedni zarząd dokumentów. W tej kwestii, jak również w przedmiocie wyprowadzenia ze spółki kwoty 3,5 mln zł przez osoby związane z poprzednim zarządem, zostało złożone stosowne zawiadomienie do prokuratury" - wskazano także.

Jednocześnie zarząd informuje, że jest w stałym kontakcie ze spółką Sodexo ? największym wierzycielem spółki iAlbatros Group. W wyniku podjętych rozmów Sodexo zdecydowało się wstrzymać z egzekucją swoich należności do czasu zakończenia sprawy dotyczącej wpisania nowych władz spółki do KRS.

Zarząd iAlbatros Poland wobec pojawiających się nieprawdziwych informacji informuje, że środki spółki zależnej Satis GPS Sp. z o.o. w wysokości 1 104 500 zł i 68 200 euro zostały złożone do depozytu i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych i nie ma dzisiaj ryzyka utraty tych środków. Środki te są przeznaczone na spłatę zobowiązań spółki wobec Alior Banku i Sodexo, czytamy też w oświadczeniu.

Dziś wcześniej porozumienie akcjonariuszy iAlbatros Group podało, że zostało ono powołane w celu zgromadzenia niezbędnej liczby akcji, aby zapewnić wymagalną minimalną liczbę udziałowców biorących udział w najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, powołania w spółce kuratora, zwołania i udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, wyłonienia nowych władz spółki, zmiany nazwy spółki oraz przywrócenia notowań akcji iAlbatros Group S.A. na GPW.

Porozumienia oceniło, że "brak zarządu, rady nadzorczej oraz konflikt pomiędzy jednym z głównych akcjonariuszy a dotychczasowym zarządem spowodował, iż w spółce brakuje nadzoru właścicielskiego i nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Powyższy scenariusz doprowadził do zawieszenia notowań spółki, narażając akcjonariuszy na dotkliwe straty finansowe".

23 października Porozumienie (wg podanej przez nie informacji) dysponowało 640 507 akcjami, które stanowiły 5,5% ogólnej liczby głosów.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) postanowił 20 czerwca br. zawiesić obrót akcjami spółki iAlbatros Group na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego. Wcześniej KNF skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki iAlbatros od tego dnia z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami spółki z naruszeniem interesów inwestorów.

iAlbatros Group S.A. (dawniej SMT S.A.) był dotychczas holdingiem firm działających w obszarze business travel, zarządzania flotą pojazdów oraz usług informatycznych, programistycznych i doradczych. W 2007 roku spółka zadebiutowała na rynku NewConnect, a od 2011 roku jej akcje są notowane na głównym parkiecie GPW.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem