Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

J.W. Construction ustanowił program emisji obligacji, w ramach którego zamierza wyemitować do 100 tys. szt. obligacji niezabezpieczonych, o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł, poinformowała spółka.

Modelowa marża rafineryjna Lotosu wyniosła 8,55 USD na baryłce w październiku wobec 10,4 USD miesiąc wcześniej i 8,86 USD rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

Zarząd iAlbatros Group informuje, że podane przez Porozumienie akcjonariuszy spółki informacje nie są zgodne ze stanem faktycznym i spółka posiada prawidłowo wybrane władze.

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej Bytomia w październiku 2017 roku wyniosła ok. 14,96 mln zł i była wyższa o ok. 20% w skali roku, podała spółka.

Gobarto przejęło 100% udziałów w spółce Jama od Marka Piotra Piekaja za 12 mln zł, podała spółka.

ING Bank Śląski oczekuje, że nie przekroczy poziomu 95% wskaźnika kredytów do depozytów (L/D) w perspektywie pięciu kwartałów, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowania przeciwko bankom BPH, PKO BP i Pekao w związku z wątpliwościami dotyczącymi sposobu określania wysokości kursów walut, poinformował Urząd. To kolejne postępowania dotyczące spreadów, stosowanych przez banki.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za październik br. wyniosły 466 mln zł i były wyższe o 1,2% r/r, podała spółka. Przychody za okres styczeń ? październik wyniosły 3 299,7 mln zł i były wyższe o 30,9% r/r.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2017 r. przez grupę kapitałową LPP wyniosły ok. 657 mln zł i były wyższe o ok. 7% r/r, podała spółka.

ING Bank Śląski ocenia, że szacowany pozytywny wpływ zmian wag ryzyka dla detalicznych kredytów hipotecznych na łączny współczynnik kapitałowy wynosi 17 pkt bazowych, podał bank w prezentacji.

Grupa Azoty uzyskała status członka giełdy na rynku towarów giełdowych na Towarowej Giełdzie Energii (TGE), poinformowała spółka.

Akcjonariusze iAlbatros Group powołali Porozumienie akcjonariuszy iAlbatros Group S.A. mające na celu zgromadzenie niezbędnej liczby akcji, aby zapewnić wymagalną minimalną liczbę udziałowców biorących udział w najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, powołanie w spółce kuratora, zwołanie i udział w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, wyłonienie nowych władz spółki, zmianę nazwy spółki oraz przywrócenie notowań akcji iAlbatros Group S.A. na GPW, podał przedstawiciel Porozumienia.

Wolumen kredytów ING Banku Śląskiego wzrósł o 13% w skali roku i 4% w ujęciu kwartalnym do 87,41 mld zł na koniec III kw. br. Wskaźnik NPL obniżył się do 2,7% w III kw. br. wobec 2,8% rok wcześniej, podał bank w prezentacji wynikowej.

Akcjonariusze Qumaka zadecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 5 grudnia, o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję do 30 mln akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej i pozbawieniu w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał.

LiveChat Software miał 22 229 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 listopada 2017 r., podała spółka.

Agencja S&P Global Ratings podwyższyła długoterminowy rating UniCredit do BBB z BBB- i krótkoterminowy do A-2 z A-3, podała spółka. Perspektywa ratingów jest stabilna.

Biomed-Lublin zakończył proces negocjacji warunków oraz zawarcie umów dotyczących zbycia 100% praw do produktu i do marki parasolowej produktu leczniczego Lakcid, Lakcid Forte oraz Lakcid L na rzecz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej spółki Zakłady Farmaceutyczne Polpharma (ZF Polpharma), za łączną cenę 17 mln zł netto, poinformowała spółka.

Sygnity i Sygnity International (spółki) oraz ING Bank Śląski i Deutsche Bank Polska (banki), a także obligatariusze posiadający łącznie ok. 99% obligacji serii 1/2014 wyemitowanych przez Sygnity (obligatariusze, a łącznie z bankami jako wierzyciele) zawarli umowę zmieniającą do umowy pierwotnej dotyczącej zasad spłat zadłużenia finansowego, podało Sygnity. Na jej mocy m.in. przedłużono do 15 grudnia br. okres przewidziany na uzgodnienie i ewentualne zawarcie porozumienia ws. restrukturyzacji zadłużenia Sygnity.

E003B7, spółka zależna Rafako, zawarła z Polimeksem Energetyka porozumienie o rozwiązaniu umowy na montaż części ciśnieniowej kotła, dokonanie prób oraz współuczestnictwo w rozruchu w związku z projektem budowy bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, podało Rafako.

K-Holding S.p.A zamierza ogłosić wezwanie do sprzedaży 100% akcji Gekoplastu do 30 listopada, ale nie później niż do 31 grudnia 2017 r, podał Gekoplast.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) złożyło wniosek do PAO Gazprom i OOO Gazprom Export o renegocjację ceny kontraktowej gazu dostarczanego przez Gazprom na podstawie kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej z 25 września 1996 r. (tzw. kontrakt jamalski), podała spółka.

ING Bank Śląski odnotował 375,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 332 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Gobarto podpisało z Cedrobem umowę warunkową nabycia 100% akcji w kapitale zakładowym Zakładów Mięsnych Silesia (ZM Silesia) za 78 mln zł, poinformowała spółka. Gobarto przejęło również zorganizowaną część przedsiębiorstwa Cedrobu w postaci zakładu przetwórstwa w Ciechanowie oraz 25 sklepów firmowych.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.