Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Grupa kapitałowa LPP miała wstępnie 1,8 mld zł przychodów, 103 mln zł zysku operacyjnego i 85 mln zł zysku netto w III kwartale, podała spółka. W I-III kw. przychody wyniosły ok. 4,88 mld zł, zysk operacyjny 202 mln zł, a zysk netto 141 mln zł.

AC SA odnotował 8,04 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 8,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Rafako sporządzony na potrzeby oferty publicznej 42,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 zł każda, oferowanych z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, poinformowała spółka.

Spółka Venture INC zadebiutuje na głównym rynku GPW w poniedziałek, 6 listopada, podała giełda.

Konsorcjum w składzie Erbud, Erbud Industry i Fortum Power and Heat Oy zawarło z Fortum Power and Heat Polska umowę na modernizację instalacji oczyszczania spalin w ciepłowni w Częstochowie za 49,78 mln zł netto (w tym 20 tys. zł przypada na Erbud, 40,18 mln zł na Erbud Industry i 9,58 mln zł na Fortum Power and Heat Oy), podał Erbud.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group osiągnięte we wrześniu 2017 r. wzrosły o ok. 15,9% r/r do ok. 55,5 mln zł, poinformowała spółka. W okresie styczeń-październik br. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 521 mln zł i była wyższa o ok. 13,7% r/r.

Stokrotka - spółka zależna Emperia Holding - osiągnęła w październiku br. wstępne wyniki sprzedaży towarów na poziomie 225 mln zł, co oznacza wzrost o ok. 11% r/r, podała Emperia. Przychody ze sprzedaży towarów za okres styczeń-październik wyniosły 2 061 mln zł i były wyższe o 7,7% r/r.

Giełda Papierów Wartościowych określiła 8 listopada 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na NewConnect 1 138 500 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki Gremi Media o wartości nominalnej 4 zł każda, poinformowała giełda.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 4 792,4 mln zł na 31 października, podała spółka. Na koniec września było to 4 904,2 mln zł.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w październiku 2017 r. wyniósł 13,2 TWh, co oznacza wzrost o 9,9% r/r podała GPW.

Na Ukrainie z kapitałem zakładowym w wysokości 3 300 000 UAH została utworzona spółka zależna Asbisc Enterprises Plc pod nazwą Asbis Servic, poinformowała spółka. Jej celem jest prowadzenie działalności jako dostawca usług gwarancyjnych dla grupy oraz innych podmiotów.

Enter Air oczekuje, że liczba pasażerów przewiezionych w 2017 r. będzie o ok. 10% wyższa wobec 1,7 mln odnotowanych w ub.r., choć większą uwagę przywiązuje do rentowności, poinformował ISBnews członek zarządu i dyrektor generalny Grzegorz Polaniecki. W jego ocenie, rynek jest silny, co pozwoli spółce na "kolejny sukces" w 2018 r.

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku warszawskiej giełdy wyniosła 21,35 mld zł w październiku br., co oznacza wzrost o 29,6% r/r, podała giełda. W okresie styczeń-październik łączna wartość obrotu na tym rynku wyniosła 221,27 mld zł i była o 37,6% wyższa niż rok wcześniej.

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 6,2 USD/b w październiku br. w porównaniu do 8 USD/b miesiąc wcześniej. W październiku ub.r. marża wynosiła 6,2 USD/b, podała spółka.

W ramach Pilot Makera - jednego z najbardziej zaawansowanych programów ukierunkowanych na wprowadzanie innowacyjnych pomysłów startupów w korporacjach - dwanaście dwanaście startupów prowadzi testy na infrastrukturze Taurona, poinformowała spółka. Rozwiązania dla Taurona w obszarze usprawnienia funkcjonowania istniejącej infrastruktury oraz budowy nowych biznesów w grupie przygotowuje aktualnie 30 startupów.

Bioton odnotował 1,47 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,86 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rafako - po przeprowadzeniu dyskusji z Domem Maklerskim PKO BP oraz Trigon Domem Maklerskim, jako współoferującymi, i uzyskaniu ich zgody - z przyczyn formalnych związanych z koniecznością zaktualizowania informacji zawartych w prospekcie emisyjnym (zatwierdzonym 31 października przez KNF) podjęło uchwałę o rezygnacji z dokonania oferty publicznej 42,5 mln akcji serii K, podało Rafako. Jednocześnie spółka złożyła w KNF nowy prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą.

GetBack wygrał przetarg na zakup portfeli wierzytelności o łącznej wartości nominalnej około 50 mln zł w Bułgarii, poinformowała spółka. Jest to pierwsza umowa spółki na bułgarskim rynku.

Synektik obecnie uczestniczy w postępowaniach przetargowych w obszarze dystrybucji sprzętu medycznego o łącznej wartości ok. 30 mln zł, podała spółka.

MOL odnotował 47,68 mld HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 67,34 mld HUF zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Synektik odnotował 0,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wezwała Vistal Gdynia do zwrotu zaliczki w wysokości 7,97 mln zł oraz zapłaty kar umownych w łącznej wysokości 11,98 mln zł w terminie 7 dni, podała spółka.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) rozważa przejęcie Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) od Kopeksu, wynika z ustaleń "Rzeczpospolitej". Wartość transakcji analitycy szacują na 250-300 mln zł.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.