Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 07.11.2017 (ISBnews) - ZUE odnotowało 2,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,41 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,88 mln zł wobec 4,97 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 125,62 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 92,84 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki finansowe po III kwartale wskazują na dobre perspektywy Grupy ZUE w kolejnych okresach - nasze przychody w samym III kwartale przekroczyły poziom sprzedaży z I półrocza tego roku. Na wzrost przychodów miał głównie wpływ wzrost stopnia zaawansowania prac na nowo pozyskanych kontraktach z aktualnej perspektywy unijnej, które w poprzednich okresach nie generowały jeszcze znaczących przychodów. Warto podkreślić, że w dalszym ciągu znaczna część pozyskanych przez ZUE w 2017 r. kontraktów nie generuje jeszcze znaczących przychodów, m.in. cztery pozyskane w okresie lipiec?październik 2017 r. kontrakty kolejowe w konwencji 'projektu-buduj' na łączną kwotę 1,1 mld zł netto" - skomentował prezes Wiesław Nowak, cytowany w komunikacie.

ZUE podkreśla, że w III kwartale po raz pierwszy w tym roku w pełni wykorzystywało utrzymywane w poprzednich okresach zasoby ludzkie i sprzętowe. Nie ponosiło więc kosztów gotowości potencjału, które były głównymi czynnikami straty pierwszego półrocza. Dzięki przyjętej przez zarząd strategii utrzymania zatrudnienia spółka ma zapewnioną własną obsługę kadrową na prowadzonych kontraktach.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 11,71 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,66 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 233,46 mln zł w porównaniu z 220,61 mln zł rok wcześniej.

Wartość środków pieniężnych w Grupie na koniec III kwartału 2017 r. wynosiła 43,1 mln zł i była wyższa od stanu środków pieniężnych na koniec I półrocza 2017 r. o 17,4 mln zł, podano także.

Wartość niewykorzystanych linii kredytowych na koniec września 2017 r. opiewała na kwotę 37 mln zł, natomiast wartość niewykorzystanych linii gwarancyjnych na 350 mln zł (na poziomie skonsolidowanym). Spółka zwiększyła w październiku posiadane limity gwarancyjne o kolejne 145 mln zł, czytamy też w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniosła 9,85 mln zł wobec 4,83 mln zł straty rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 343 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem