Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Polska Grupa Energetyczna (PGE) spodziewa się spadku EBITDA r/r w energetyce konwencjonalnej i obrocie, wzrostu w energetyce odnawialnej oraz stabilnego wyniku w dystrybucji w 2018 r., podała spółka.

Produkcja energii elektrycznej w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) wyniosła 41,46 TWh w okresie I-III kw. 2017 r. (wobec 39,04 TWh rok wcześniej), w tym z węgla brunatnego 29,83 TWh (wobec 27,21 TWh w I-III kw. 2016 r.), podała spółka.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 1 463 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 656 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sprzedaż Marie Brizard Wine & Spirits w Polsce (z wyłączeniem efektów kursów walutowych) spadła o 2,6% r/r do 13,4 mln euro w III kw. 2017 r. Narastająco w okresie I-III kw. br. sprzedaż w Polsce spadła do 40,9 mln euro wobec 41,2 mln euro rok wcześniej, podała spółka.

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 14 837,04 mln zł na koniec października, podało TFI. Miesiąc wcześniej wartość aktywów netto wynosiła 14 935,92 mln zł.

Umowa przedłużająca okres obowiązywania umowy dotyczącej zasad spłat zadłużenia finansowego przez Sygnity nie weszła w życie, podało Sygnity.

Aktualnie portfel zamówień ZUE opiewa na kwotę ok. 2 190 mln zł. Ponadto spółka złożyła najkorzystniejsze oferty w przetargach o wartości 82,1 mln zł, podało ZUE.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zgody na powołanie Bogusława Białowąsa na prezesa Banku Ochrony Środowiska (BOŚ), podała Komisja.

ZUE odnotowało 2,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,41 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powołanie Michała Krupińskiego na stanowisko prezesa Banku Pekao, podała KNF.

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 16 205,3 mln zł na koniec października br. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 16 231,6 mln zł. Aktywa netto funduszy detalicznych w październiku przekroczyły 3,96 mld zł, co oznacza wzrost o 26% w porównaniu z końcem 2016 r., podała spółka.

Famur zawarł ostatnią z czterech umów w ramach zadania pn. "Leasing finansowy wraz z dostawą nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych oraz lekkich i pomocniczych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej", a łączna wartość wynagrodzenia za wykonanie czterech umów wynosi 74,03 mln zł netto, podała spółka.

Grupa kapitałowa Magellan, będąca częścią BFF Banking Group (BFF), miała 131,3 mln zł przychodów i 31,8 mln zł zysku netto w I-III kwartale 2017 r., podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Marvipol Development, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B, podała KNF.

Vantage Development miał 199,43 mln zł przychodów ze sprzedaży, 29,45 mln zł zysku operacyjnego i 20,66 mln zł zysku netto w okresie 9 miesięcy 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów osiągnięte w październiku 2017 roku przez Monnari Trade wyniosły ok. 21,5 mln zł i były wyższe o 3,37% niż rok wcześniej, podała spółka.

Ronson chce sprzedać w przyszłym roku nie mniej mieszkań niż spodziewane w br. 800 szt., poinformował dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski

PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) obserwuje bardzo silne zainteresowanie firm pracowniczymi programami emerytalnymi (PPE) i oczekuje dynamicznego wzrostu liczby przedsiębiorstw, które zdecydują się na realizację tego programu z PKO TFI, poinformował wiceprezes ds. sprzedaży Łukasz Kwiecień. Napływ aktywów netto w październiku sięgnął 866 mln zł - najwięcej od 4 lat, zaś od początku roku było to 2 718 mln zł.

Geotrans podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych we wszystkich obszarach działalności biznesowej, mając na uwadze m.in. podwyższenie kapitału zakładowego, zakup lub sprzedaż istniejących akcji spółki, poinformowała spółka.

Zarząd Vantage Development podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia emisji niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii R o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 60 mln zł i terminie zapadalności do 3,5 roku od dnia emisji, podała spółka.

Herkules szacuje przychody z udziału w kontrakcie na budowę systemu GSM-R dla PKP Polskich Linii Kolejowych na kilkadziesiąt milionów złotych w 2018 r. i ponad 75 mln zł rocznie w latach 2019-2021, jeśli kontrakt zostanie zawarty do końca tego roku, poinformował prezes spółki zależnej Gastel Prefabrykacja (która będzie realizowała przypadającą na Herkulesa część kontraktu wartą ok. 300 mln zł) Jacek Drażniuk.

Gekoplast powinien zrealizować tegoroczną prognozę przychodów, a prognozę zysku netto z 10-proc. marginesem, poinformował prezes Piotr Górowski.

Moody's podtrzymał rating Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) na poziomie Baa1 z perspektywą stabilną, podała PGE.

Gekoplast zakłada, że do wycofania spółki z giełdy dojdzie w II kw. 2018 r. Zarząd planuje przedstawić propozycję planu działań na przyszły rok nowemu inwestorowi, poinformował prezes Piotr Górowski.

Prospekt Columbus Energy w związku z przejściem na GPW z NewConnect z emisją akcji trafił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała spółka.

Emperia Holding zdecydowała wczoraj o rozpoczęciu negocjacji z Maxima Grupe UAB jako potencjalnym inwestorem w ramach procesu pozyskania inwestora strategicznego, podała spółka. Dziś o zainteresowaniu litewskiej grupy Maxima Emperią pisał "Parkiet".

Qumak w konsorcjum z Politechniką Warszawską i Centrum Kształcenia i Doradztwa IKKU opracuje symulator, na którym szkoleni będą pracownicy obsługi naziemnej lotnisk, podała spółka. Wart 9 mln zł projekt otrzymał 5,6 mln zł dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Asbis oczekuje, że realizacji prognozy zysku netto za bieżący rok w okolicy górnych widełek, czyli 6 mln USD, poinformował dyrektor Costas Tziamalis. Marża brutto na sprzedaży ma utrzymywać się powyżej 5%.

Ronson Development spodziewa się przekazania w tym roku ok. 900 mieszkań wobec wcześniej zakładanych ok. 1000 i w porównaniu do 781 przekazanych w ub.r., poinformował prezes Tomasz Łapiński. Oznacza to przekazanie ok. 400 mieszkań w ostatnim kwartale roku. Spółka zrealizuje natomiast najprawdopodobniej cel sprzedaży 800 mieszkań w całym roku.

Moody's Investors Service podtrzymał ratingi ING Banku Śląskiego na niezmienionych poziomach i podwyższył perspektywę ratingu długoterminowego do pozytywnej ze stabilnej, podała agencja.

Gekoplast podtrzymał prognozę 100,66 mln zł przychodów i 7,06 mln zł zysku netto w 2017 r., podała spółka.

Grupa Introl zanotowała szacunkowo w okresie I-III kw. 2017 r. skonsolidowane przychody na poziomie 270,05 mln zł, zysk brutto 8,37 mln zł i zysk netto 5,41 mln zł, podała spółka.

Przychody spółki CDRL w polskich sklepach wyniosły w październiku br. 13,4 mln zł, a w polskim kanale e-commerce 1,81 mln zł. Oznacza to odpowiednio spadek o 9% i wzrost o 16% w porównaniu do analogicznego miesiąca zeszłego roku.

Litewska grupa Maxima, która prowadzi w Polsce sieć sklepów detalicznych Aldik, jest zainteresowana przejęciem Emperii Holding - właściciela sieci sklepów Stokrotka, wynika z nieoficjalnych informacji "Parkietu". Według gazety, sprawa wyjaśni się w I kw. 2018 r.

Pfleiderer Group liczy na wzrost sprzedaży w ujęciu rocznym w całym 2017 r. dzięki większym wolumenom, zaś w samym IV kw. br. spodziewa się stabilnych obrotów, podała spółka.

CEZ skorygował prognozę zysku EBITDA do 52 mld CZK w 2017 r. wobec wcześniej oczekiwanych 53 mld CZK i podtrzymał prognozę skorygowanego zysku netto na poziomie 19 mld CZK, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 27,9 mln zł w październiku 2017 r. i były wyższe o 22% w skali roku, poinformowała spółka.

CEZ odnotował 206 mln CZK skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 813 mln CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan wyniosła ok. 60 mln zł w październiku, co oznacza spadek o 2% r/r. W I-X 2017 r. sprzedaż wyniosła ok. 488 mln zł i była niższa o 0,6% w skali roku.

CCC.eu, spółka zależna CCC, zawarła z Peeraj Brands International S.R.L. porozumienie w sprawie sprzedaży przez Peeraj Brands International towarów oferowanych przez sieć sklepów detalicznych pod marką CCC na terytorium Mołdawii, poinformowała spółka.

Pfleiderer odnotował 0,45 mln euro skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 9,44 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Gekoplast odnotował 1,21 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 1,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Liczba wizyt na portalach nieruchomościowych Grupy MZN Property wzrosła o 30% r/r w październiku br., w tym na flagowym portalu Morizon.pl - o 53% r/r, podała spółka, podsumowując dotychczasowe działania w zakresie wzrostu liczby użytkowników oraz rozpoznawalności marki. Jednocześnie liczba pozyskanych użytkowników OneStopShop wzrosła o 42% r/r, a użytkowników Morizon.pl - o blisko 77%.

Asbis Enterprises Plc odnotował 2,1 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,37 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ronson odnotował 2,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 10,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem