Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 09.11.2017 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat odnotował 242,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 278,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 421,9 mln zł wobec 449,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Ponadto zysk EBITDA spadł o 105,9 mln zł, czyli o 11,1% r/r, do 851,1 mln zł w III kwartale 2017 roku.

"W trzecim kwartale 2017 roku na dynamikę wyniku EBITDA wpływ miały przede wszystkim dwa czynniki: z jednej strony silny, negatywny wpływ regulacji Roam Like at Home, która przełożyła się na obniżenie marży uzyskiwanej na usługach roamingu międzynarodowego o kwotę 62 mln zł w ujęciu rok do roku, a z drugiej strony efekt wysokiej bazy w okresie porównawczym, związany z pozytywnym, jednorazowym zdarzeniem jakim były rozgrywki UEFA Euro 2016. Marża EBITDA spadła o 4,5 pkt proc. do 35,6% w trzecim kwartale 2017 roku z 40,1% w trzecim kwartale 2016 roku" - wyjaśniono w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 390,9 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 2 387,8 mln zł rok wcześniej.

"Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych spadły o 89,7 mln zł, czyli o 5,7% do 1 494 mln zł w trzecim kwartale 2017 roku z 1 583,7 mln zł w trzecim kwartale 2016 roku. Spadek ten spowodowany był przede wszystkim niższymi przychodami z usług głosowych. Na erozję przychodów z usług głosowych złożyło się kilka czynników, w szczególności pełna implementacja regulacji Roam Like at Home, zgodnie z którą detaliczne stawki roamingowe zostały zrównane ze stawkami krajowymi (od 15 czerwca 2017 roku), zmiana sposobu oferowania sprzętu dla klientów detalicznych (opłaty za sprzęt, w przeszłości zawarte w abonamencie za usługi, wraz z przejściem na model sprzedaży ratalnej przesuwają się do przychodów ze sprzedaży sprzętu), niższa liczba aktywacji prepaid, co związane jest z wymogiem rejestracji kart przedpłaconych. Spadek ten został częściowo skompensowany wyższymi przychodami z usług płatnej telewizji oraz wyższymi przychodami z tytułu usług dostępu do mobilnego Internetu" - czytamy w raporcie.

Przychody hurtowe wzrosły o 25,5 mln zł, czyli o 4,5%, do 588,4 mln zł w III kwartale 2017 roku. Na wzrost tej pozycji wpływ miały przede wszystkim wyższe przychody z tytułu połączeń międzyoperatorskich (interconnect), wynikające ze wzrostu wolumenu ruchu wymienianego z innymi sieciami, jak również nieco wyższe przychody z tytułu hurtowej sprzedaży ruchu w roamingu krajowym i międzynarodowym. Dynamika wzrostu przychodów hurtowych została w znacznym stopniu zniekształcona na skutek efektu wysokiej bazy okresu porównawczego, gdyż w III kwartale 2016 roku w tej pozycji ujęte zostały dodatkowe przychody związane z wielokanałową monetyzacją praw do rozgrywek Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2016, podano także.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 813,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 691,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 7 249,4 mln zł w porównaniu z 7 194,7 mln zł rok wcześniej.

"Łączna liczba naszych klientów, którym świadczymy usługi w modelu kontraktowym, wyniosła 5 791 841 na dzień 30 września 2017 roku, co stanowi spadek o 1,2% w stosunku do liczby 5 860 884 klientów, których grupa posiadała na dzień 30 września 2016 roku. Na ubytek klientów kontraktowych wpływ miał przede wszystkim odpływ klientów posiadających pojedynczą usługę, w szczególności telefonii mobilnej, jak również dalsza konsolidacja kontraktów pod jedną wspólną umową kontraktową w ramach gospodarstwa domowego, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącym wskaźniku nasycenia RGU na jednego klienta (wzrost o 5,4% w ujęciu rocznym). Zgodnie z założeniami strategicznymi grupa unika agresywnej polityki sprzedażowej na pojedynczych produktach, skupiając się na zwiększeniu poziomu lojalności klientów, szczególnie poprzez oferowanie szerokiego portfolio usług łączonych i budowie ARPU klienta kontraktowego" - czytamy także w raporcie.

Liczba usług kontraktowych wzrosła w ciągu 12 miesięcy o 512 415, czyli o 3,9%, do 13 530 164 na dzień 30 września 2017 roku. Na dzień 30 września 2017 roku na jednego klienta z bazy przypadało 2,34 usług kontraktowych, tj. o 5,4% więcej w porównaniu do 2,22 na dzień 30 września 2016 roku, podano także.

"Liczba świadczonych przez nas aktywnych usług przedpłaconych spadła o 647 743, czyli o 18,4% do 2 880 161 na dzień 30 września 2017 roku z 3 527 904 na dzień 30 września 2016 roku. Erozja bazy usług przedpłaconych w ujęciu rocznym związana jest przede wszystkim z narzuconym przez ustawodawcę obowiązkiem rejestracji nowo zakupionych kart przedpłaconych począwszy od 25 lipca 2016 roku, co spowodowało obserwowany na całym rynku znaczący spadek nowych aktywacji, jak również obowiązkiem wyłączenia po 1 lutego 2017 roku tych kart, które nie zostały prawidłowo zarejestrowane. W przeciwieństwie do innych dużych operatorów działających na polskim rynku, po 1 lutego 2017 roku podjęliśmy decyzję o raportowaniu wyłącznie skutecznie zarejestrowanych przedpłaconych kart SIM, co w połączeniu z dobrymi wynikami sprzedażowymi przełożyło się na wzrost liczby świadczonych usług przedpłaconych o blisko 26 tysięcy kwartał do kwartału, przy czym warto podkreślić, że rosły wszystkie kategorie usług" - czytamy dalej.

W trzech kwartałach 2017 roku średni miesięczny przychód na RGU prepaid (APRU) wzrósł o 7,6% do 19,8 zł, podczas gdy w trzecim kwartale 2017 roku wskaźnik ten wzrósł o 8% do 20,2 zł. Wysoka dynamika wzrostu ARPU prepaid w obu analizowanych okresach 2017 roku wynika między innymi ze znaczącego wyczyszczenia bazy z kart przedpłaconych charakteryzujących się niskim ARPU (tzw. karty jednorazowego użytku) oraz wygaśnięcia efektu promocji zachęcających do wcześniejszej rejestracji kart, które to promocje negatywnie wpływały na poziom ARPU w segmencie usług przedpłaconych w trzecim kwartale ubiegłego roku, wyjaśniono.

Średnie zatrudnienie nieprodukcyjnych pracowników stałych w Grupie Polsat, po wyłączeniu pracowników, którzy w raportowanym okresie nie świadczyli pracy z uwagi na długotrwałe nieobecności, wyniosło 4 799 etatów w trzech kwartałach 2017 roku w porównaniu do przeciętnego zatrudnienia w analogicznym okresie 2016 roku na poziomie 5 030 etatów. Spadek średniego zatrudnienia w Grupie z jednej strony związany jest z silniejszą integracją działów w ramach Grupy, co wiąże się z poprawą efektywności, a z drugiej strony ze zmianą metody zarządzania siecią sprzedaży w ramach Grupy, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 559 mln zł wobec 400,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem