Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 13.11.2017 (ISBnews) - PKO Bank Polski odnotował 902 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 769 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 197 mln zł wobec 1 972 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 766 mln zł wobec 686 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 289,96 mld zł na koniec III kw. 2017 r. wobec 285,57 mld zł na koniec 2016 r.

W okresie I-III kw. 2017 r. bank miał 2 284 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 281 mln zł zysku rok wcześniej.

"Wypracowany w 3 kwartałach 2017 roku zysk netto grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA wyniósł 2 284 mln zł, co oznacza wzrost o 3 mln zł w relacji do wyniku roku poprzedniego. Osiągnięty poziom zysku netto był determinowany przez:

1) wynik na działalności biznesowej grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego SA, który osiągnął poziom 9 289 mln zł (+4,7% r/r), głównie w efekcie:

- poprawy wyniku odsetkowego o 623 mln zł r/r, zrealizowanego głównie dzięki wzrostowi przychodów od aktywów,

- wzrostu wyniku z prowizji o 221 mln zł r/r,

- spadku wyniku na inwestycyjnych papierach wartościowych o 486 mln zł r/r, determinowanego głównie przez rozliczenie w czerwcu 2016 roku transakcji przejęcia spółki Visa Europe Limited przez spółkę Visa Inc.,

2) wzrost ogólnych kosztów administracyjnych o 176 mln zł r/r, determinowany głównie przez wzrost kosztów świadczeń pracowniczych,

3) wzrost obciążenia podatkiem od niektórych instytucji finansowych (podatek bankowy) o 103 mln zł" - czytamy w raporcie.

W efekcie działań podejmowanych w III kwartale 2017 roku grupa kapitałowa PKO BP:

- od początku roku zwiększyła sumę aktywów o ponad 4,4 mld zł do poziomu 290 mld zł,

- zachowała wiodący udział w rynku kredytów i depozytów na poziomie odpowiednio 17,7% i 17,2%,

- utrzymała pierwszą pozycję na rynku sprzedaży kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych1 posiadając 30,4% udziału,

- była największym kredytodawcą dla małych i średnich przedsiębiorstw kredytów z gwarancjami de minimis z 20,8% udziału w rynku,

- od początku roku zwiększyła liczbę obsługiwanych rachunków klientów indywidualnych o 213 tys., umacniając pozycję lidera w tym zakresie, podano także.

Uzyskany za 3 kwartały 2017 roku wynik odsetkowy wyniósł 6 357 mln zł i był o 623 mln zł wyższy niż w roku ubiegłym. Główną przyczyną wzrostu wyniku odsetkowego r/r był wzrost portfela kredytów i papierów wartościowych, przy spadku średniego kosztu finansowania.

Uzyskany za 3 kwartały 2017 roku wynik z tytułu prowizji i opłat wyniósł 2 209 mln zł i był o 221 mln zł wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego na skutek wzrostu przychodów prowizyjnych o 256 mln zł, przy wyższych o 35 mln zł kosztach prowizyjnych, podano także.

Po trzecim kwartale 2017 roku ogólne koszty administracyjne wyniosły 4 310 mln zł i były wyższe o 4,3% r/r. Ich poziom był determinowany w głównej mierze przez wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o 118 mln zł, tj. o 5,6%, składek i wpłat na BFG o 24 mln zł r/r, tj. 7,3% (efekt ujęcia rocznej opłaty dotyczącej przymusowej restrukturyzacji banków w całości w pierwszym kwartale 2017 roku) oraz amortyzacji o 39 mln zł, tj. 6,6%, przy spadku kosztów rzeczowych i podatków o 5 mln zł, tj. o 0,5%, wyjaśniono.

Według stanu na dzień 30 września 2017 roku, zatrudnienie w grupie kapitałowej PKO BP wynosiło 28 678 etatów, co oznacza spadek o 213 etatów r/r.

Na koniec września 2017 roku efektywność działania grupy kapitałowej PKO BP mierzona wskaźnikiem C/I w ujęciu rocznym ukształtowała się na poziomie 47,2% w porównaniu do 51,9% na koniec września 2016 roku. W ujęciu kwartalnym wskaźnik C/I wyniósł 43,0% w porównaniu do 45,3% zrealizowanego w III kwartale 2016 roku, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 2 039 mln zł wobec 2 171 mln zł zysku rok wcześniej.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem