Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Przegląd prasy

Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy wybór najważniejszych informacji z prasy.

Rzeczpospolita

--Znanemu inwestorowi giełdowemu Krzysztofowi Mosce marzy się ekspansja - na celowniku jest część Boryszewa, koncernu miliardera Romana Karkosika

--Aż 40% reklam wyemitowanych w październiku w telewizji, radiu i w prasie wykupiła branża farmaceutyczna - wynika z podsumowania Instytutu Monitorowania Mediów

--Będą surowsze kary za brak paragonu, sprzedaż nielegalnych używek i jazdę na oleju opałowym

--Firmy i urzędy pracy wciąż nie wiedzą, jak po Nowym Roku zatrudnić cudzoziemców.

Parkiet

--Po osiągnięciu 15-proc. udziału w rynku TFI prowadzące pracownicze plany kapitałowe nie będą mogły pobierać opłat za zarządzanie, co pozwoli uniknąć doświadczeń z rynku OFE, zdominowanego przez kilka podmiotów.

Dziennik Gazeta Prawna

--Należąca do ukraińskiego koncernu ISD Huta Częstochowa może zostać zrepolonizowana i trafić do grupy państwowego Węglokoksu - dowiedział się DGP'

--Zaskakująca decyzja ministra Andrzeja Adamczyka o przekazaniu systemu viaTOLL Inspekcji Transportu Drogowego może spowodować więcej problemów niż korzyści

--Kolejarze o blisko dwie trzecie ograniczyli liczbę dworców, które mają zostać odnowione w ciągu najbliższych sześciu lat

Gazeta Wyborcza

--URE rozważa wnioski o podwyżki cen prądu dla odbiorców indywidualnych

--Najbogatszy centyl ludzkości posiada już ponad połowę całego światowego majątku

ISBnews

--Dino Polska odnotowało 63,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 51,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Boryszew odnotował 54,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 59,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--PCC Intermodal odnotowało 0,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) odnotował 66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 77,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Ursus odnotował 3,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I- III kw. 2017 r. wobec 0,69 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Polnord odnotował 1,79 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I-III kw. 2017 r. wobec 5,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Firma Oponiarska Dębica odnotowała 51 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 22,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w komunikacie.

--KGHM Polska Miedź odnotował 604 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 329 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Open Finance odnotował 1,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności kontynuowanej w III kw. 2017 r. wobec 4,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Impel odnotował 3,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 8,74 -mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Stalprodukt odnotował 64,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 70,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Biomed ? Lublin zawarł z pięcioma inwestorami umowy objęcia 1 850 000 akcji na okaziciela serii M po 1,07 zł za akcję, tj. łącznie za 1 979 500 zł, podała spółka.

--Orange Polska rozpoczął negocjacje z partnerami społecznymi dotyczące nowej umowy społecznej na lata 2018-2019, podała spółka.

--Pharmena pracuje intensywnie nad nową strategią sprzedaży i spodziewa się poprawy wyników w kolejnych kwartałach, poinformował prezes Konrad Palka.

--Grupa WP.pl będzie od 1 stycznia 2018 r. rozliczała się z klientami tylko za reklamy, które były faktycznie widziane przez użytkowników serwisów internetowych, poinformował prezes Jacek Świderski.

--CCC chce, by udział przychodów z kanału on-line w przychodach ogółem sięgnął 20% w 2018 r. Spóła zakłada na przyszły rok ponad 5 mld zł przychodów oraz zysk EBITDA na poziomie powyżej 650 mln zł, poinformował wiceprezes ds. finansowych Marcin Czyczerski.

--Oferta Comarchu warta 242,03 mln zł brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na usługi wsparcia i utrzymania systemu informatycznego, podała spółka.

--Polska Spółka Gazownictwa (PSG) - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - planuje zgazyfikować ok. 125 gmin do końca 2022 r., poinformował wiceprezes Marian Żołyniak.

--CCC zakłada, że nowa powierzchnia handlowa sklepów grupy wzrośnie o 300 tys. m2 w latach 2017-2019, podała spółka w prezentacji wynikowej.

--Erbud ocenia, że portfel zamówień na IV kwartał tego roku pozwala oczekiwać podobnej rentowności, jak w poprzednich kwartałach, poinformował ISBnews członek zarządu Dariusz Grzeszczak. Według niego, kluczowym wyzwaniem w branży budowlanej jest dziś utrzymanie odpowiedniej rentowności, a Erbud ma potencjał, by to osiągnąć.

--Emperia Holding zamierz podpisać w IV kw. br. podpisać umowy na 30 lokalizacji, w których w 2018 i 2019 powstaną nowe sklepy, zapowiedział prezes Dariusz Kalinowski. Spółka poinformowała w opublikowanym wczoraj raporcie kwartalnym, że oczekuje, iż do końca w 2017 roku sieć Stokrotka zwiększy się o kolejne 25 nowych sklepów.

--Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie przeciwko Netii, które wykaże czy Netia uzyskała wcześniej zgody konsumentów na telefoniczne proponowanie zawarcia umowy, podał Urząd.

--GLG Pharma planuje dywersyfikację portfela innowacyjnych produktów. Spółka zakłada dalszy efektywny rozwój cząsteczek GLG-801 i GLG-805 w ramach realizacji flagowego projektu TNBC. Chce także rozpocząć realizację nowego projektu onkologicznego - GLG-Doce-Safe i ocenia, że nakłady na jego realizację sięgną ponad 30 mln zł. W 2019 roku GLG Pharma chce rozpocząć badania przedkliniczne formulacji dożylnej, poinformowali przedstawiciele spółki.

--Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła aneks do prospektu Cognor Holding, aktualizujący harmonogram oferty wtórnej akcji i modyfikujący jej warunki. Spółka ma zamiar wyemitować od 25,4 do 67,3 mln akcji emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,5 zł, z wyłączeniem prawa poboru, w trybie oferty publicznej. Minimalna kwota niezbędna, aby doszło do emisji, to 38,04 mln zł, podał Cognor.

--Cognor oczekuje dobrych wyników sprzedaży w IV kw., zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym, poinformował dyrektor finansowy Krzysztof Zoła.

--Bank Handlowy oczekuje zwrotu z kapitałów (ROE) na poziomie 10% w perspektywie długoterminowej, poinformował prezes Sławomir Sikora. Według niego, osiągnięcie tego celu w br. będzie bardzo trudne.

--Cloud Technologies podtrzymuje plany przejścia na rynek główny GPW, poinformowała spółka.

--Analitycy Domu Maklerskiego BOŚ szacują wartość Creepy Jar na 52,5 mln zł przy założeniu bazowym 270 tys. sztuk sprzedaży gry "Green Hell" w 2018 r., wynika z raportu brokera.

--Bank Handlowy chce wypłacić dywidendę z zysku za 2017 rok i nie widzi obecnie zagrożeń dla tego planu, poinformowali przedstawiciele zarządu.

--Akcje spółek CD Projekt, Dino Polska i Play Communications wejdą w skład indeksu MSCI Poland po zamknięciu notowań 30 listopada br., podała firma MSCI Inc. Składu indeksu opuszczą jednocześnie akcje spółki Eurocash.

--Miraculum odnotowało 1,73 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2017 r. wobec 0,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Wartość portfela zamówień Grupy Mostostalu Warszawa wyniosła 1 419,9 mln zł na 30 września 2017 r., podała spółka.

--Mostostal Warszawa odnotował 8,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 13,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--MCI Management rozpoczął skup nie więcej niż 2 630 000 akcji spółki, po cenie za jedną akcję w wysokości 9,8 zł, poinformował MCI Capital.

--Cognor odnotował 4,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 11,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--X-Trade Brokers spodziewa się przyspieszenia przyrostu liczby rachunków w IV kwartale 2017 r. w ujęciu kw/kw, podała spółka. W III kw. br. klienci X-Trade otworzyli 11 278 nowych rachunków, w II kw. - 9 635, a w I kw. - 13 280.

--Marvipol przeprowadził emisję 6 600 obligacji serii U o łącznej wartości 66 mln zł, poinformowała spółka.

--Mercator Medical odnotował 2,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--X-Trade Brokers odnotowało 31,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Ferro odnotowało 11,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 9,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--CCC odnotowało 38,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 8,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Play odnotował 186,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 386,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Łączny portfel zleceń Erbudu wynosił 2 119 mln zł na koniec września 2017 r. był o 5% wyższy w ujęciu rocznym, podała spółka w prezentacji.

--Grupa WP odnotowała 12,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 9,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Erbud odnotował 7,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 7,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

--Bank Handlowy odnotował 171,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 144,92 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

--Emperia Holding oczekuje, że do końca roku sieć Stokrotka powiększy się o 25 nowych sklepów, wobec 407 na koniec września, podała spółka.

--Emperia Holding odnotowała 3,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 16,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem