Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.11.2017 (ISBnews) - Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 700 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 649 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1 697 mln zł wobec 910 mln zł zysku rok wcześniej.

Składka przypisana brutto wyniosła 5 327 mln zł w III kw. 2017 r. wobec 4 844 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. spółka miała 2 146 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 309 mln zł zysku rok wcześniej, przy składce przypisanej brutto w wysokości 16 933 mln zł w porównaniu z 14 706 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2017 r. zysk netto Grupy PZU wzrósł do 3 mld zł w porównaniu do 1,5 mld zł po III kwartale 2016 roku, zaś zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 2 146 mln zł wobec 1 309 mln zł w 2016 roku (wzrost o 63,9%). Natomiast z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych (które obejmują efekt konwersji polis umów wieloletnich na umowy roczne odnawialne w ubezpieczeniach grupowych typ P, wyższy niż średnia z ostatnich 3 lat poziom szkód powodowanych zjawiskami atmosferycznymi - nawałnice - oraz w okresie porównywalnym wyższe niż średnia z poprzedzających 3 lat odszkodowania w ubezpieczeniach rolnych) wynik netto wzrósł o 83,3% r/r, podano w raporcie.

"Grupa PZU dysponuje 300 mld zł aktywów, które wypracowały ponad 3 mld zł zysku netto po III kwartale 2017 roku, tj. niemal dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2016 roku. Tak wysoka dynamika to zasługa zarówno większej obecności grupy w sektorze bankowym, jak i poprawy rentowości w podstawowej działalności ubezpieczeniowej" - powiedział prezes PZU SA Paweł Surówka, cytowany w komunikacie.

"Co ważne, pomimo wzrostu szkodowości w III kwartale, związanej głównie z silnymi nawałnicami i opadami deszczu, które nawiedziły nasz kraj, utrzymaliśmy rentowność we wszystkich kluczowych liniach biznesu. Systematyczne inwestycje w fundamenty gwarantujące rozwój PZU, dbałość o bazę klientów oraz utrzymywanie dyscypliny kosztowej sprawia, że nawet w trudnych rynkowo okresach, jesteśmy w stanie efektywnie zarządzać kapitałem i generować wysokie zyski, zachowując przy tym najwyższe standardy świadczonych usług" - dodał prezes.

Grupa odnotowała wzrost udziałów rynkowych w Polsce w ubezpieczeniach majątkowych z działalności bezpośredniej o 0,8 pkt proc. r/r do 36,9% oraz w ubezpieczeniach na życie ze składką okresową o 0,7 pkt proc. r/r do 45,7% (dane na koniec czerwca 2017), podano też w komunikacie.

PZU podkreśliło też wysoką dyscyplinę kosztową. Wskaźnik kosztów administracyjnych spółek ubezpieczeniowych Grupy PZU w Polsce spadł o 1,1 pkt proc. r/ r do 6,6%.

Utrzymana została wysoka rentowność w ubezpieczeniach majątkowych w Polsce, pomimo wystąpienia szkód masowych. Poprawa wskaźnika mieszanego wyniosła 5,4 pkt proc. r/r do poziomu 90,1%, podano także.

Grupa odnotowała też wzrost rentowności ubezpieczeń na życie w polisach grupowych i indywidualnie kontynuowanych w III kwartale do poziomu 25,9% (w porównaniu do 24,5% w II kwartale 2017), narastająco od początku roku do poziomu 21,4%.

"Pomimo szkód spowodowanych przez nawałnice, gwałtowne burze i huragany, które wystąpiły w III kwartale 2017 roku, poprawiliśmy o 5,4 p.p. wskaźnik mieszany dla całego segmentu ubezpieczeń majątkowych w Polsce. Osiągnięty po 9 miesiącach poziom 90,1% dla tego wskaźnika, utrzymuje się powyżej naszych strategicznych ambicji. Wsparciem dla tak dobrego wyniku jest wysoki wolumen sprzedaży ubezpieczeń oraz silna dyscyplina kosztowa" - skomentował CFO PZU Tomasz Kulik.

Prezes PZU Życie Roman Pałac wskazał, że po trudnym pierwszym kwartale, kiedy marża w ubezpieczaniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych spadła poniżej 14%, spółka podjęła szereg działań mających na celu ograniczenie spadków rentowności.

"Przy malejącej częstości zgonów osiągnęliśmy bardzo dobry rezultat już w II kwartale 2017. Kontynuacja trendów i konsekwencja w naszych działaniach pozwoliły na dalszą poprawę wyników w III kwartale i osiągnięcie 25,9% marży zysku. Dzięki temu, już po 9 miesiącach rentowność w tym istotnym dla nas segmencie ubezpieczeń przekroczyła strategiczny poziom 20%" - powiedział Pałac.

Wyłączając wpływ działalności bankowej oraz po uwzględnieniu kosztów odsetkowych, wynik inwestycyjny po III kwartale 2017 roku wzrósł o 59% do 1 615 mln zł, głównie ze względu na lepszy wynik na portfelach akcyjnych, poinformował także Kulik.

"Było to spowodowane m.in. poprawą koniunktury na GPW ? indeks WIG po III kwartale 2017 roku wzrósł o 24,2% wobec 1,3% w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ponadto wyniki rosły dzięki wysokomarżowemu zaangażowaniu w instrumenty rynku dłużnego, które pozyskaliśmy w ramach budowania portfela długu nie skarbowego" - wyjaśnił CFO PZU.

Uroczniona rentowność kapitałów własnych ROE dla podmiotu dominującego wyniosła 21,3% w porównaniu do 13,8% po III kwartale 2016 roku.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017 r. wyniósł 2 149 mln zł wobec 1 000 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem